DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP TÀI CHÍNH KHÓA 24 ( LỚP ĐÊM)

 

MSSV

Họ

Tên

Sinh

Nữ

Địa chỉ - Điện thoại - Email

Cơ quan công tác

Chức vụ

Lớp

8980147

Trần Đông Phương

An

08/05/71

 

 

 

 

LD9821A1

8980148

Trần Thị Hồng

An

02/07/68

x

 

 

 

LD9821A1

8980149

Nguyễn Ḥa

B́nh

 / /69

 

 

 

 

LD9821A1

8980150

Nguyễn Thị Phương

Danh

09/08/69

x

 

 

 

LD9821A1

8980151

Lư Hoàng

Dung

28/08/68

 

 

 

 

LD9821A1

8980152

Nguyễn Thị Phương

Dung

01/04/70

x

 

 

 

LD9821A1

8980153

Nguyễn Thị Anh

Đào

27/12/62

x

 

 

 

LD9821A1

8980154

Trần Ngọc

Giám

28/06/68

 

 

 

 

LD9821A1

8980155

Trương Tân

Giang

11/09/70

 

 

 

 

LD9821A1

8980156

Nguyễn Hoàng

Hải

24/02/71

 

 

 

 

LD9821A1

8980157

Hồ Mỹ

Hạnh

22/01/71

x

 

 

 

LD9821A1

8980158

Nguyễn Hạnh

Hiền

28/12/54

x

 

 

 

LD9821A1

8980159

Vơ Văn

Hiếu

19/11/74

 

 

 

 

LD9821A1

8980160

Phạm Văn

Hiếu

 / /69

 

 

 

 

LD9821A1

8980161

Lưu Hoàng Anh

Hoa

08/01/69

x

 

 

 

LD9821A1

8980162

Bùi Thị Huỳnh

Hoa

20/01/71

x

 

 

 

LD9821A1

8980163

Vơ Thị Kim

Hoa

14/04/73

x

 

 

 

LD9821A1

8980164

Ngô Kim

Hoàng

17/04/59

x

 

 

 

LD9821A1

8980165

Phạm Thị Bích

Ḥa

27/10/76

x

 

 

 

LD9821A1

8980166

Vũ Tuấn

Hùng

01/09/73

 

 

 

 

LD9821A1

8980167

Nguyễn Công

Huy

16/10/74

 

 

 

 

LD9821A1

8980168

Đỗ Minh

Khương

03/10/69

 

 

 

 

LD9821A1

8980169

Phạm Đăng

Khuê

15/05/62

 

 

 

 

LD9821A1

8980170

Nguyễn Ngọc

Lam

03/03/69

 

 

 

 

LD9821A1

8980171

Nguyễn Thị Kim

Liên

13/12/73

x

 

 

 

LD9821A1

8980172

Đinh Thị

16/11/64

x

 

 

 

LD9821A1

8980173

Phạm Thị Phương

Mai

04/04/68

x

 

 

 

LD9821A1

8980174

Nguyễn Thanh

Ngôn

10/09/64

 

 

 

 

LD9821A1

8980175

Vơ Thành

Ngôn

10/11/66

 

 

 

 

LD9821A1

8980176

Hà Hồng

Ngọc

10/10/53

 

 

 

 

LD9821A1

8980177

Phạm Tấn

Nhă

21/09/71

 

 

 

 

LD9821A1

8980178

Nguyễn Trọng

Nhâm

30/07/73

 

 

 

 

LD9821A1

8980179

Đỗ Thị Kim

Oanh

20/10/73

x

 

 

 

LD9821A1

8980180

Lê Nguyên

Phong

04/06/66

 

 

 

 

LD9821A1

8980181

Vơ Hồng

Phong

07/01/69

 

 

 

 

LD9821A1

8980182

Vũ Nam

Sơn

29/03/73

 

 

 

 

LD9821A1

8980183

Lưu Thanh

Sang

04/10/72

 

 

 

 

LD9821A1

8980184

Nguyễn Văn

Tâm

30/10/60

 

 

 

 

LD9821A1

8980185

Nguyễn Thị Thu

Tâm

30/03/68

x

 

 

 

LD9821A1

8980186

Nguyễn Hữu

Thiều

15/06/56

 

 

 

 

LD9821A1

8980187

Nguyễn Hải

Thọ

01/01/70

 

 

 

 

LD9821A1

8980188

Lê Thị Lệ

Thủy

08/10/72

x

 

 

 

LD9821A1

8980189

Bủi Đắc

Toàn

15/08/63

 

 

 

 

LD9821A1

8980190

Trần Thị Thùy

Trang

27/03/68

x

 

 

 

LD9821A1

8980191

Văn Minh

Trí

23/02/71

 

 

 

 

LD9821A1

8980192

Trương Huỳnh Thanh

Trúc

20/02/74

x

 

 

 

LD9821A1

8980193

Trần Thanh

Trúc

29/05/62

x

 

 

 

LD9821A1

8980194

Lê Chí

Trung

24/12/60

 

 

 

 

LD9821A1

8980195

Trần Hữu

Trung

20/02/61

 

 

 

 

LD9821A1

8980196

Nguyễn Văn

Tuấn

20/07/70

 

 

 

 

LD9821A1

8980197

Lê Cảnh Quang

Vinh

13/04/73

 

 

 

 

LD9821A1

8980198

Thái Phương

24/05/74

 

 

 

 

LD9821A1

8980199

Lê Thị Hải

Yến

15/01/71

x

 

 

 

LD9821A1

8980200

Vũ Hồng Như

Yến

12/07/74

x

 

 

 

LD9821A1