DANH SCH SINH VIN LỚP TI CHNH - TN DỤNG 01 K 27

 

417;

MSSV

Họ

Tn

Sinh

Nữ

Địa chỉ - Điện thoại - Email

Cơ quan cng tc

Chức vụ

Lớp

4002566

Nguyễn Thanh

Hiếu

01/08/82

 

Knh Cả Gừa, Thạnh Hưng Mộc Ha-LA

 

 

KT0121A1

4002574

Nguyễn Thị Hồng

Loan

27/04/82

x

C257 Tổ 10, P3, Đ.CMT8 TX Cao Lnh-ĐT

 

 

KT0121A1

4012236

Nguyễn Thị Mỹ

i

20/10/83

x

312 ấp 5, x Tn Thnh TPCM

 

 

KT0121A1

4012237

Đinh Hải

Bằng

 / /83

 

51 Nguyễn Tri TPCT

 

 

KT0121A1

4012238

Chế Phương

Bnh

 / /80

 

ấp Tn Nghĩa, x Lm Tn H.Thạnh Trị - ST

 

 

KT0121A1

4012239

Trần Thị Linh

Đan

10/12/81

x

ấp Đ2, x Thạnh Thắng H.Thốt Nốt - CT

 

 

KT0121A1

4012240

Nguyễn Thị Ngọc

Dao

 / /81

x

143 ấp Thị Tứ, x Thạnh Xun H.Chu Thnh - CT

 

 

KT0121A1

4012241

Nguyễn Thị Bch

Đo

13/06/83

x

ấp Tn Phong, x Tn L Ty H.Chu Thnh - TG

 

 

KT0121A1

4012242

Nguyễn Văn

Đạt

08/09/80

 

387/2 ấp Giồng Giữa, x Lịch Hội Thượng H.Long Ph - ST

 

 

KT0121A1

4012243

Trơng Kiều

Diễm

03/02/82

x

36 Thuận Long, Tn Tiến H.Đầm Dơi - CM

 

 

KT0121A1

4012244

Bi Thị Mỹ

Dung

03/05/82

x

359 QL60, ấp 1 TT.Mỏ Cy - BT

 

 

KT0121A1

4012245

Trần Vũ

Duy

10/10/82

 

760 ấp Ph Lợi, x Tn Ph Thạnh H.Chu Thnh - CT

 

 

KT0121A1

4012246

Lm Thị Thu

H

03/12/83

x

30/47 Mậu Thn, P.An Nghiệp TPCT

 

 

KT0121A1

4012247

Nguyễn Thị Mỹ

Hạnh

01/06/83

x

189 Nguyễn Đng, K6P7 TV

 

 

KT0121A1

4012249

Phạm Thị

Hiền

 / /82

x

307 QL 54, ấp An Ha, Định An H.Lấp V - ĐT

 

 

KT0121A1

4012250

Nguyễn Minh

Hiếu

21/06/82

 

576B Nguyễn Trung Trực TX.Rạch Gi - KG

 

 

KT0121A1

4012251

Phan Minh

Hiếu

08/12/83

x

72/30 Nguyễn Tri TPCT

 

 

KT0121A1

4012252

Nguyễn Phợng

Hong

25/04/81

x

212/5 ấp Lợi Vũ A, x An Bnh TPCT

 

 

KT0121A1

4012253

Nguyễn Trọng

Hữu

29/09/83

 

359/8 Nguyễn Văn Cừ TPCT

 

 

KT0121A1

4012254

Ng Phương

Khanh

22/08/83

x

233/34 Nguyễn Văn Cừ TPCT

 

 

KT0121A1

4012255

V Thị Thu

Lan

10/03/82

x

357/B ấp Thới Xơng 2, x Thới Long H.Omn - CT

 

 

KT0121A1

4012256

Nguyễn Thị Mỹ

Linh

27/10/82

x

71 X Viết Nghệ Tĩnh, QK9, P.An C TPCT

 

 

KT0121A1

4012257

Nguyễn Tr

Linh

27/07/82

 

X15, An Mỹ, Quỳnh Phụ TB

 

 

KT0121A1

4012258

Nguyễn Phạm Thy

Loan

 / /83

x

25/17 ấp Bnh Chnh 1, Bnh Mỹ H.Chu Ph - AG

 

 

KT0121A1

4012259

Đinh Thị Phương

Minh

22/02/82

x

324B/10 ấp Lợi Nguyn B, x An Bnh TPCT

 

 

KT0121A1

4012260

Trần Thanh

Nghị

02/03/81

 

Đờng Chim Thnh Tấn, KV2P1 TX.Vị Thanh - CT

 

 

KT0121A1

4012261

L Kim

Ngọc

25/06/82

x

117 L Thi Tn, P2K7 TPCM

 

 

KT0121A1

4012262

Nguyễn Thị Hồng

Nguyn

11/02/81

x

ấp 7, x Vĩnh Thạnh H.Tn Hưng - LA

 

 

KT0121A1

4012263

V Bch Đo

Nguyn

02/04/82

x

137/5 Hong văn Thụ, P.An C TPCT

 

 

KT0121A1

4012264

Nguyễn Thanh

Nhật

07/06/82

 

26/7 Khu 3, đường Thống Chế Điều Bt H.Tr On - VL

 

 

KT0121A1

4012265

Huỳnh Thị Kiều

Như

12/12/83

x

huỳnh Tiến Dũng phng GD&ĐT H.Mỹ T - ST

 

 

KT0121A1

4012266

V Thị

Phỉ

01/01/82

x

313/19 ấp Nhơn Ph, x Ha Nghĩa H.Chợ Lch - BT

 

 

KT0121A1

4012267

Bi Quang

Ph

23/09/83

 

88, 30/4, P.Hưng Lợi TPCT

 

 

KT0121A1

4012268

Nguyễn Thị Ly

Phương

02/03/83

x

12 lộ 91B, 3/2, P.Hưng Lợi TPCT

 

 

KT0121A1

4012269

Nguyễn Bch

Quyn

01/12/83

x

ấp Long Ha, x Quơn Long H.Chợ Gạo - TG

 

 

KT0121A1

4012270

Huỳnh Thị Tuyết

Sơng

06/11/82

x

1A/1, Tn Bnh, Tn Hạnh H.Long Hồ - VL

 

 

KT0121A1

4012271

Lm Văn

Th

24/04/83

 

58 Lung Chy, Định Thnh H.Gi Rai - BL

 

 

KT0121A1

4012272

Nguyễn Nam

Thắng

05/11/83

 

587 ấp Đng An, x Thạnh Đng B H.Tn Hiệp - KG

 

 

KT0121A1

4012273

Trơng Thnh

Thắng

19/10/83

 

174 ấp Tn Thạnh, x Tn Hội VL

 

 

KT0121A1

4012274

Nguyễn Xun

Thnh

28/11/82

 

184 Trần Ph TPCT

 

 

KT0121A1

4012275

V Phương

Thảo

09/07/82

x

354 Trần Hưng Đạo, K1P1 TX.Sadec - ĐT

 

 

KT0121A1

4012276

Hong Thị Mai

Thảo

24/02/83

x

218/51 Trần Hưng Đạo CT

 

 

KT0121A1

4012277

L Huỳnh Phương

Thảo

28/09/82

x

8B Thủ Khoa Qun, P3 TXBT - BT

 

 

KT0121A1

4012278

Phạm Minh

Thiện

10/06/83

 

tổ 2, ấp Ha Thới, Ha Lộc H.Mỏ Cy - BT

 

 

KT0121A1

4012279

Trần Yến Anh

Th

01/01/83

x

95 ấp Thanh Hưng, x Thanh Đức H.Long Hồ - VL

 

 

KT0121A1

4012280

Đặng Kiến

Thức

 / /81

 

106/3 QL 91, ấp Xun Ha, x Xun T H.Tịnh Bin - AG

 

 

KT0121A1

4012281

Văn Thị Kiều

Tin

29/05/82

x

19 ấp Tn Thuận, x Tn Ngi TXVL - VL

 

 

KT0121A1

4012282

Nguyễn Dũng

Ton

30/05/83

 

Giang.T.Oanh NH NN&PTNT TX.Vị Thanh - CT

 

 

KT0121A1

4012283

Lm Bch

Trm

16/04/83

x

DNTN Ch Thnh, TrầnHưngĐạo, ấp1, TT.LM H.Long Mỹ - TPCT

 

 

KT0121A1

4012284

L Ngọc

Trn

06/04/82

x

07 Nguyễn Việt Hồng, ấp 5, TT.LM H.Long Mỹ - CT

 

 

KT0121A1

4012285

Trần Thảo

Trinh

27/12/83

x

99B Nguyễn Tri Phương H.Tn Chu - AG

 

 

KT0121A1

4012286

Nguyễn Thị Hong

Trc

19/05/82

x

241/9 KV2, ấp Mỹ Thạnh, x Mỹ Đức Ty H.Ci B - TG

 

 

KT0121A1

4012287

L Duy

Trường

01/01/82

 

1 Khua(Song Lập) Mậu Thn TPCT

 

 

KT0121A1

4012288

Phạm Thị Cẩm

T

28/06/82

x

55 Chu Văn Lim, P1 TX.Vị Thanh - CT

 

 

KT0121A1

4012289

L Thị Kim

Tựa

30/04/83

x

669/5 ấp Ha Định, x Vĩnh Thới H.Lai Vung - ĐT

 

 

KT0121A1

4012290

Dương Thị

Tuyền

25/10/82

x

138/36 Trần Hưng Đạo, P.An Nghiệp TPCT

 

 

KT0121A1

4012291

Phan Hồng

 

Vượng

14/09/83

 

Trường Lạc H.Omn - CT

 

 

KT0121A1

B020045

Phan Thanh

Bảo

16/07/80

 

 

 

 

KT0121A1

B020046

Mai Hong

Cường

10/10/78

 

 

 

 

KT0121A1

B020047

Huỳnh

Hạnh

29/01/78

 

 

 

 

KT0121A1

B020048

Nguyễn Phc

Khng

 / /78

 

 

 

 

KT0121A1

B020049

La Trọng

Kỳ

26/04/79

 

 

 

 

KT0121A1

B020050

Nguyễn Thanh

Lm

24/07/79

 

 

 

 

KT0121A1

B020051

Trần Ph Lộc

Thnh

09/02/79

 

 

 

 

KT0121A1

B020052

Trơng Thị Ngọc

Thy

 / /74

 

 

 

 

KT0121A1

B020053

Phng Hữu

Trường

 / /74

 

 

 

 

KT0121A1

B020054

L Anh

Tuấn

22/12/78

 

 

 

 

KT0121A1

B030021

Nguyễn Ton

Huy

12/12/81

 

19 Trần Ph TPCT TP Cần Thơ

 

 

KT0121A1

B030029

Nguyễn Hong

Long

25/05/80

 

 

 

 

KT0121A1

B030030

Phan Ng

Long

08/01/82

 

 

 

 

KT0121A1

B030061

Cng Quốc

Thư

 / /81

 

63/14 X Viết Nghệ Tĩnh Q.Ninh Kiều - TPCT TP Cần Thơ

 

 

KT0121A1

B030064

Nguyễn Xun

Trang

08/01/81

x

 

 

KT0121A1

B030065

Nguyễn Minh

Tr

28/08/80

 

 

 

 

KT0121A1