DANH SCH SINH VIN LỚP QTKD MARKETING K 27

 

MSSV

Họ

Tn

Sinh

Nữ

Địa chỉ - Điện thoại - Email

Cơ quan cng tc

Chức vụ

Lớp

4002630

V Minh

Ph

 / /83

 

Ha Quới, Xun Ha Kế Sch-ST

 

 

KT0145A1

4012352

Nguyễn Trm

Anh

12/05/82

x

168/5 Qung Trọng Hong P.Hưng Lợi - TPCT

 

 

KT0145A1

4012353

L Ngọc

nh

 / /83

 

27 ấp An Lợi, x An Lạc Ty H.Kế Sch - ST

 

 

KT0145A1

4012356

Ng Thy

Đo

16/07/83

x

Trần Hưng Đạo, K5P5 TPCM

 

 

KT0145A1

4012357

L Tấn

Đạt

13/05/83

 

ấp 2, x Giai Thuận H.G Cng Đng - TG

 

 

KT0145A1

4012360

Trần Thị

Diễm

24/02/83

x

ấp Xm Vng, x Thạnh Ph H.Chu Thnh - TG

 

 

KT0145A1

4012364

Nguyễn Hong

Giang

15/05/83

 

ấp Ph Sơn C, Long Ph H.Tam Bnh - VL

 

 

KT0145A1

4012366

Đồng Thị

Hải

22/06/82

x

136 Mậu Thn, P.An Nghiệp TPCT

 

 

KT0145A1

4012374

Trơng Thị Thin

Hương

16/04/82

x

ấp Ph Đng 1, x An Định H.Mỏ Cy - BT

 

 

KT0145A1

4012376

Nguyễn Hữu

Khi

12/10/81

 

C60, 30/4, P.Xun Khnh TPCT

 

 

KT0145A1

4012381

Đỗ Thị Diễm

Lệ

17/05/81

x

276B ấp Phụng Quốc, TT.Thạnh An H.Thốt Nốt - CT

 

 

KT0145A1

4012382

Phan Hữu Vy

Linh

20/10/83

x

3/7 Hong Văn Thụ TPCT

 

 

KT0145A1

4012386

Nguyễn Ngọc

Minh

30/05/83

 

4/1 CMT8 TPCT

 

 

KT0145A1

4012387

Nguyễn Tr

Minh

22/12/80

 

100 Trần Hưng Đạo, K2P2 TXST - ST

 

 

KT0145A1

4012390

Nguyễn Quốc

Nh

18/03/81

 

Thạnh Phước, x Trung An H.Thốt Nốt - CT

 

 

KT0145A1

4012393

Trần Thị Xun

Phương

20/06/83

x

108/75/9A , 30/4 TPCT

 

 

KT0145A1

4012394

Phạm Thế

Phương

03/11/81

 

469 ấp B1, x Thạnh Thắng H.Thốt Nốt - CT

 

 

KT0145A1

4012396

Nguyễn Ph

Tm

29/07/83

 

30/61 Mậu Thn TPCT

 

 

KT0145A1

4012400

Nguyễn Tuấn

Thanh

25/12/82

 

42/9 Trần Việt Chu, P.An Ho TPCT

 

 

KT0145A1

4012404

Đinh Thị Diễm

Trang

16/10/82

x

190/8D, 30/4, P.Hưng Lợi TPCT

 

 

KT0145A1

4012408

Nguyễn Nhật

Trường

 / /81

 

72/115 Gnh Ho, K8P7 CM

 

 

KT0145A1

4012410

Nguyễn Thụy Cẩm

T

02/07/82

x

77/2 Ng Quyền CT

 

 

KT0145A1

4012412

Nguyễn Thị

Vnh

 / /82

x

108/95/92 Nguyễn Việt Hồng CT

 

 

KT0145A1

4012416

Nguyễn Quang

Bnh

 / /82

 

424/10 ấp Xun Ph, x Xun T, QL91 H.Tịnh Bin - AG

 

 

KT0145A1

4012418

Phan Vũ

Cường

 / /83

 

170 Nguyễn thị Minh Khai CT

 

 

KT0145A1

4012426

L Long

Giang

13/11/81

 

37 Huỳnh Thc Khng Rạch Gi - KG

 

 

KT0145A1

4012428

Tạ Vn

H

22/04/83

 

43 Nguyễn Văn Hữu, K4P1 ST

 

 

KT0145A1

4012429

Nguyễn Mỹ

Hằng

15/08/83

x

tổ 17, khm 8, phờng B đường Ni Chu Đốc - AG

 

 

KT0145A1

4012435

Trần Tuấn

Khanh

08/10/82

 

431 ấp 2, x Phong Thạnh Đng A H.Gi Rai - BL

 

 

KT0145A1

4012436

Phan Ngọc

Khương

02/08/81

 

67 ấp 7, x Phong Thạnh A H.Gi Rai - BL

 

 

KT0145A1

4012437

Phan Thị Thanh

Kiều

16/04/81

x

146/3 Thới Phong, Thới An H.Omn - CT

 

 

KT0145A1

4012443

V Đức

Minh

01/05/83

 

302 Ng Hữu Hạnh, P.An Hội TPCT

 

 

KT0145A1

4012444

Phạm Thị Ngọc

Minh

02/02/81

x

ấp Ha Bnh, x Ha Lộc H.Mỏ Cy - BT

 

 

KT0145A1

4012445

Nguyễn Quốc

Nghi

22/12/82

 

131/2 khm 2, TT.Ci Vồn H.Bnh Minh - VL

 

 

KT0145A1

4012447

Nguyễn Thy Hồng

Ngọc

28/08/81

x

111 ấp 1, x Phong Mỹ H.Cao Lnh - ĐT

 

 

KT0145A1

4012449

Nguyễn Thiện

Phc

18/07/82

 

ấp 7, x vị Thủy H.Vị Thủy - CT

 

 

KT0145A1

4012453

Ng Hải

Quang

 / /82

 

51C/12/6 , 3/2, khu 6, P.Xun Khnh TPCT

 

 

KT0145A1

4012458

Nguyễn Thiện

Tm

09/12/83

 

219/1 ấp Chu Thnh TT.Omn - CT

 

 

KT0145A1

4012459

Sử Quang

Thi

15/10/81

 

24A Gia Long, khu 1 H.Tr On - VL

 

 

KT0145A1

4012460

Lu Việt

Thắng

06/03/83

 

52 tổ 1, K2, TT.Ci Vồn H.Bnh Minh - VL

 

 

KT0145A1

4012462

Nguyễn Phương

Thảo

20/12/83

x

20 Phan Đnh Phng, P8 TXVL - VL

 

 

KT0145A1

4012465

Nguyễn Văn

Toản

09/12/83

 

Ng.V.Tr 232C, L Thường Kiệt, P5 TPMT - TG

 

 

KT0145A1

4012466

Hồ L Thu

Trang

13/01/83

x

137D Vnh Đai Phi Trường TPCT

 

 

KT0145A1

4012467

Nguyễn Minh

Trung

06/04/83

 

148B Mậu Thn, P.An Ph TPCT

 

 

KT0145A1

4012468

V Anh

Tuấn

03/06/83

 

1009 ấp Kinh Cha, x Trần Hội H.Trần Văn Thời - CM

 

 

KT0145A1

4012469

L Thanh

Tng

24/09/81

 

18/9/28A X Viết Nghệ Tĩnh TPCT

 

 

KT0145A1

4012470

Phạm Thanh

Tng

02/01/84

 

53/11B CMT8, P.An Thới TPCT

 

 

KT0145A1

4012471

Thi Thị Thanh

Tuyền

01/10/81

x

027 x Trường Long H.Chu Thnh - CT

 

 

KT0145A1

4012472

Phan Thanh

Vn

 / /81

 

ấp Số 1, Đại Hải H.Kế Sch - ST

 

 

KT0145A1

4012473

Nguyễn Thanh

 / /82

 

119/3 V Quang Điển, ấp 15, x VĩnhMỹB H.Vĩnh Lợi - BL

 

 

KT0145A1

4012474

Nguyễn Thị Mỹ

Xuyn

20/07/81

x

ấp Tch Phước, x Tch Thiện H.Tr On - VL

 

 

KT0145A1

4012475

Nguyễn Ph

Yn

26/08/83

 

ấp Long Ph, x Long Giang H.Chợ Mới - AG

 

 

KT0145A1