DANH SCH SINH VIN LỚP TI CHNH KHA 22

 

MSSV

Họ

Tn

Sinh

Nữ

Địa Chỉ - Điện Thoại - Email

Cơ quan cng tc

Chức vụ

Lớp

1930373

Bao

Long

25/12/73

 

 

 

 

KT9621A1

1940864

Phạm Minh

Tm

20/05/77

 

 

 

 

KT9621A1

3951154

Nguyễn Thị Thu

Xun

15/08/77

x

Ta n Nhn Dn Huyện Giồng Trm, Bến Tre

 

 

KT9621A1

4940128

Nguyễn Hải

Thoại

15/12/76

 

 

 

 

KT9621A1

4940213

Truong Van

Khanh

05/07/75

 

 

 

 

KT9621A1

4951174

Phạm Văn

Bnh

 / /76

 

X Ho Khnh, Ci B, Tiền Giang

 

 

KT9621A1

4951246

Trần Quang

Vinh

21/04/76

 

 

 

 

KT9621A1

4951272

Mai Thị

Hạnh

11/02/77

x

Ấp An Thin, X Thạnh Thới B Huyện Mỏ Cy Bến Tre

 

 

KT9621A1

4951344

Nguyễn Thanh

Lim

 / /78

 

Long Hưng B, Thạnh Hưng, ĐT

 

 

KT9621A1

4951363

L Tấn

Luận

20/08/74

 

ấp Ho Phương , Mỹ Xuyn, Sc Trăng

 

 

KT9621A1

4951365

Phan Ngọc

Lựu

 / /76

x

18/20 Nguyễn Tri Tp Cần Thơ

 

 

KT9621A1

4951401

Trần Ngọc

Nhn

16/10/76

 

 

 

 

KT9621A1

4951417

Phạm Huy

Phong

10/12/78

 

139/97 Đường 34-4, TP Cần Thơ

 

 

KT9621A1

4951483

Trần Văn

Thảo

 / /76

 

ấp Hiệp Thuận, X Ha Bnh, Vĩnh Long

 

 

KT9621A1

4951487

Trần Chu Bảo

Thiện

01/01/78

 

 

 

 

KT9621A1

4951660

Đặng Thanh

Tng

27/04/74

 

Ph Mỹ Hạ, Ph Thọ, Ph Tn, AG

 

 

KT9621A1

4961297

Nguyễn Thị Hải

u

05/11/78

x

50/18 Bnh Tinh, Bnh Ph, Cai Lậy, TG

 

 

KT9621A1

4961307

V Hong

Đệ

10/04/77

 

p Hong Ln, X Tn Hưng Đng, CN, MH

 

 

KT9621A1

4961311

V Văn

Dứt

27/11/79

 

Tổ 20, ấp 3, X Mỹ Hiệp, CL, ĐT

 

 

KT9621A1

4961312

Lm Thanh

Giang

 / /77

 

p Chu Thnh B, T.T Phụng Hiệp, CT

 

 

KT9621A1

4961327

Cao Phạm Trc

Khanh

25/12/76

 

p 1A, X Tn Thuận, Chu Thnh, CT

 

 

KT9621A1

4961332

Diệp Trường

Lm

11/10/76

 

8/1 Nguyễn Đnh Chiểu, CT

 

 

KT9621A1

4961333

Nguyễn Thiếu

Lan

25/11/78

 

272 ấp Phước Long, X Đng Phước, CT

 

 

KT9621A1

4961336

Lưu Triệu

Lương

29/11/77

 

63/9 Khm 1, Phường 2, SĐ, ĐT

 

 

KT9621A1

4961344

Thi Kim Hiền

Nhn

08/08/78

 

01 Ha Bnh, Cần Thơ

 

 

KT9621A1

4961347

Nguyễn Ngọc

Oanh

04/02/79

x

43/4 Trần Ph, P.4, VL

 

 

KT9621A1

4961349

V Thanh

Phong

18/05/78

 

272/2 ấp Bnh Ha, T.T Lấp V, TH, ĐT

 

 

KT9621A1

4961351

L Thị Minh

Phc

16/12/78

x

83/4 ấp 10, T.T Thạnh Ph, BT

 

 

KT9621A1

4961352

Nguyễn Minh

Phụng

10/01/77

 

X Ph Cần, H.Tiểu Cần, TV

 

 

KT9621A1

4961355

Tăng Ai

Phương

06/09/76

x

8/1 Nguyễn Bĩnh Khim, CT

 

 

KT9621A1

4961357

Trần Lệ

Qun

02/12/77

 

T.T Năm Căn, H.Ngọc Hiển, MH

 

 

KT9621A1

4961359

Trần Thị Kim

Son

26/12/78

x

47/3 T.T Lấp V, Thạnh Hưng, ĐT

 

 

KT9621A1

4961360

Nguyễn Văn

Sơn

16/05/78

 

p 1, X Quới An, H.Vũng Lim, VL

 

 

KT9621A1

4961364

Nguyễn Thnh

Thắng

14/05/78

 

p Hội, Kim Sơn, Chu Thnh, TG

 

 

KT9621A1

4961369

Phạm B

Thơ

02/03/69

 

5B, Khm 3, P.7, TX C Mau, MH

 

 

KT9621A1

4961371

Nguyễn Văn

Thuận

10/01/77

 

An Thạnh, M Cy, BT

 

 

KT9621A1

4961372

Trần Thị Thanh

Thủy

04/10/78

x

p 5, X Trung An, Mỹ Tho, TG

 

 

KT9621A1

4961379

Phạm Thị Cm

Trang

11/05/79

x

135B Mậu Thn, RG, KG

 

 

KT9621A1

4961380

Huỳnh Khắc Ngn

Trang

15/09/79

x

Tiểu Cần, Tr Vinh

 

 

KT9621A1

4961382

Nguyễn Khắc

Trọng

20/06/77

 

029 Tn Thạnh Đng, Tn Ph Thạnh, CT

 

 

KT9621A1

4961383

Chu Minh

Trung

18/07/78

 

50A D.30-4, An Ph, CT

 

 

KT9621A1

4961384

V Thị Thu

09/10/78

x

T.T Mỹ Tho, Cao Lnh, ĐT

 

 

KT9621A1

4961388

Trần Thị Kim

Tuyến

21/06/77

x

109 Nguyễn Thoại Hầu, RG, KG

 

 

KT9621A1

4961390

Trần Thị Ngọc

Xun

02/05/78

x

Bnh Phục Nhứt, Chợ Gạo, TG

 

 

KT9621A1

4961391

Tống Ngọc

Yến

28/04/79

x

57/3 Phạm Hng, P.2, VL

 

 

KT9621A1

4961400

Lm Ch

Cng

18/03/76

 

71/8, Đường 3-2, Hưng Lợi, CT

 

 

KT9621A1

4961404

Trần Cng

 / /77

 

Long Thới A, Long Thuận, Hồng Ngự, ĐT

 

 

KT9621A1

4961408

Nguyễn Phương

Giang

01/01/76

 

139, ấp Ci Dầy, X Chu Hưng, VL, MH

 

 

KT9621A1

4961409

L Thị Thu

H

08/03/78

x

p Tn Thnh, X Tn Thuận Bnh, CG, TG

 

 

KT9621A1

4961410

Nguyễn Nam

Hải

29/10/78

 

30/25 B3 Mậu Thn, CT

 

 

KT9621A1

4961418

Bi Phc Minh

Hong

01/01/78

 

p Bnh Quới, X Ha An, Chợ Mới, AG

 

 

KT9621A1

4961424

Huỳnh Văn

Huyền

06/10/77

 

p Tn Lung A, X Tn Phong, CL, TG

 

 

KT9621A1

4961425

Dương Quang

Khải

03/11/75

 

p 12, Vĩnh Hậu, Vĩnh Lợi, MH

 

 

KT9621A1

4961429

Lư Thị

Lệ

20/09/77

x

p Giữa, X Kim Ha, Cầu Ngang, TV

 

 

KT9621A1

4961430

L Thị Trc

Linh

12/11/78

x

361/A ấp An Thạnh, X An Nhơn, CT, ĐT

 

 

KT9621A1

4961433

L Ngọc Phương

Mai

07/05/78

x

163 Đường 3-2, CT

 

 

KT9621A1

4961435

Nguyễn Thị Thy

Nga

02/08/74

x

p Mỹ Thới 2, X Mỹ Ha, BM, VL

 

 

KT9621A1

4961443

Bi Thị

Phn

10/09/77

x

X Nhơn Nghĩa, H.Chu Thnh, CT

 

 

KT9621A1

4961446

Nguyễn Bảo Thy

Phương

08/07/78

x

90 D.L Lợi, TX G Cng, TG

 

 

KT9621A1

4961447

Hong Thị Thu

Phương

30/11/78

x

3D V Thị Su, CT

 

 

KT9621A1

4961454

M Thnh

Tn

16/06/78

 

103 ấp X Mau 1, T.T Ph Lộc, TT, ST

 

 

KT9621A1

4961455

Lm Quốc

Thi

19/08/77

 

18/36, Ng Quyền, Vĩnh Lạc, TX RG-KG

 

 

KT9621A1

4961458

Trần Hồng

Thanh

17/11/78

 

Hiệp Trị 1, Bnh Nghị, GCĐ-TG

 

 

KT9621A1

4961466

Trần Thị Anh

Thu

 /02/76

x

Tn Mỹ, Tn Ph Trung, Chu Thnh, ĐT

 

 

KT9621A1

4961473

Nguyễn Ngọc Bảo

Trn

29/09/78

x

24a, Tn Ph, Tn Ho, VL

 

 

KT9621A1

4961474

Ng Thị

Trang

04/01/79

x

5/1 Ng Hữu Hạnh, An Hội, CT

 

 

KT9621A1

4961475

Nguyễn Thanh

Triều

08/02/78

 

Ph Lộc, Đng Ph, Chu Thnh, CT

 

 

KT9621A1

4961477

H Ch

Trung

10/04/78

 

411/ĐK Tn Thuận B, Tn Mỹ, TH, ĐT

 

 

KT9621A1

4961479

Trương Ngọc

13/06/76

 

Định Thnh, Định Ha, Lai Vung, ĐT

 

 

KT9621A1

4961480

Phạm Cng

Tuấn

20/02/76

 

1/39 Yết Kiu, Mỹ Bnh, Long Xuyn, AG

 

 

KT9621A1

4961483

V Văn

Tường

24/04/76

 

Thạnh Trị, Sc Trăng

 

 

KT9621A1

4961488

Nguyễn Văn

09/10/77

 

Ha Hảo, Ngũ Hiệp, Cai Lậy, TG

 

 

KT9621A1

4961494

Nguyễn Phạm Thi

Bnh

16/02/79

 

p 2, T.T Long Mỹ, H.Long Mỹ, CT

 

 

KT9621A1

4961498

Tống Yn

Đan

18/03/78

x

2/69B L Lai, CT

 

 

KT9621A1

4961500

Phạm Cng

Đp

06/09/77

 

p Phấn Thạnh, X Lương Thế Trn, MH

 

 

KT9621A1

4961504

Trần Minh

Đức

22/12/78

 

p Long Ph, X An Phc, Gi Rai, MH

 

 

KT9621A1

4961507

Dương Vĩnh

Giang

13/05/77

 

8/16b L Thường Kiệt, Mỹ Bnh, LX, AG

 

 

KT9621A1

4961520

L Ngọc

Huyền

01/11/78

x

159 Trương Cng Định, P.2, Sc Trăng

 

 

KT9621A1

4961521

Nguyễn Thị

Khanh

25/08/78

x

p Thanh Hương, X Mỹ An, Mang Tht, VL

 

 

KT9621A1

4961526

Nguyễn Thị

Lương

29/08/78

x

11/43 Mậu Thn, Phường Xun Khnh, CT

 

 

KT9621A1

4961532

Phan Thới Thanh

Nguyệt

07/08/78

x

X Bnh Đng, H.G Cng Đng, TG

 

 

KT9621A1

4961538

L Thanh

Phong

23/11/76

 

Vĩnh Thuận, Vĩnh Hạnh, CT, AG

 

 

KT9621A1

4961540

Trần Văn

Ph

20/03/79

 

124/2 ấp An Ninh 1, T.T Kế Sch, ST

 

 

KT9621A1

4961543

Tạ Thanh

Quang

02/06/76

 

123/38 D.Trần Hưng Đạo, CT

 

 

KT9621A1

4961545

Mai Dũng

 / /78

 

p Minh Cơ, X Vn Khnh, An Minh, KG

 

 

KT9621A1

4961555

Hong Thị Tn

Thy

09/10/78

x

Tđ1, Mỹ Bnh, Tn Trụ, Long An

 

 

KT9621A1

4961563

Nguyễn Duy Minh

Trc

12/07/78

x

Bnh Đng, G Cng Đng, TG

 

 

KT9621A1

4961569

Phạm Anh

Tuấn

08/03/78

 

130/39 Ng Thị Minh Khai, An Lạc, CT

 

 

KT9621A1

4961571

Nguyễn Thanh

Tng

08/06/79

 

10, T.T Ph Lộc, Thạnh Trị, ST

 

 

KT9621A1

4961572

Nguyễn Ngọc Cẩm

Vn

23/12/79

x

3/3 Quốc Lộ 4/2, PH, CT

 

 

KT9621A1

4961575

Nguyễn Hạ

24/10/78

 

Mỹ Phước 1, Mỹ Ha, Bm, VL

 

 

KT9621A1

4961578

Bi Duyn

An

16/04/79

x

255/18, Thới Thạnh, Thới Thuận-Tn-CT

 

 

KT9621A1

4961581

L Văn

Bảy

02/05/78

 

p 8, Tn An Lung, Vũng Lim , VL

 

 

KT9621A1

4961582

Dương Trung

Can

27/11/77

 

21/8 Nguyễn Bĩnh Khim, Ct

 

 

KT9621A1

4961584

Nguyễn Thị Lan

Chi

09/09/78

x

Tổ 16, ấp Tn Lộc, Tn Lược BM, VL

 

 

KT9621A1

4961585

L Văn

Chc

22/12/77

 

Mỹ An, Thp Mười, Đt

 

 

KT9621A1

4961588

Nguyễn Xun Trc

Đo

05/09/78

x

439/1 ấp Chu Thnh, T.T Mn, CT

 

 

KT9621A1

4961590

V Hong

Diệu

02/01/77

 

p 3, X Đốc Binh Kiều, Thp Mười, ĐT

 

 

KT9621A1

4961592

Nguyễn Thnh

12/03/78

 

85/8, ấp Tn Xun, X Tn Ngi, VL

 

 

KT9621A1

4961598

Huỳnh Thị Kim

H

 / /77

x

p Yn Tịnh, X Tn Thừng, Chợ Lch, BT

 

 

KT9621A1

4961601

Cao Thị Mỹ

Hiền

 / /78

x

348/A, Tổ 9, ấp An Thạnh, An Nhơn, CT, ĐT

 

 

KT9621A1

4961602

La Vĩnh

Hiệp

13/06/76

 

93 Trần Hưng Đạo, Mỹ Xuyn, LX, AG

 

 

KT9621A1

4961606

Nguyễn Phi

Hng

23/11/77

 

 

 

 

KT9621A1

4961607

Nguyễn Tấn

Hưng

12/01/77

 

103/1 Trung Hải, Đại Hải, Kế Sch, Sc Trăng

 

 

KT9621A1

4961609

Ninh Thị Vn

Khnh

10/11/78

x

Phường 7, Bạc Liu, Minh Hải

 

 

KT9621A1

4961610

Nguyễn Xun

Khoa

14/12/78

 

71 Trần Ph, Phường Ci Khế, Cần Thơ

 

 

KT9621A1

4961622

L Thị Kim

Ngn

01/01/78

x

143/1 ấp Tn Ha, X Tn Hương, Chu Thnh, Tiền Giang

 

 

KT9621A1

4961626

Nguyễn Thanh

Nhn

08/11/78

 

p X Chiến, X Chu Thới, Vĩnh Lộc, Minh Hải

 

 

KT9621A1

4961627

Phan Kim

Nhung

02/01/78

x

p Chợ, X Tn Thnh, G Cng Đng, TG

 

 

KT9621A1

4961629

V Minh

Phong

31/12/78

 

04, Khu Nội , T.T Giồng Riềng, KG

 

 

KT9621A1

4961632

Phạm Quang

Phục

07/08/78

 

16 ấp 5, X An Xuyn, CM, MH

 

 

KT9621A1

4961643

Diệp

Tm

20/01/79

x

78/12 Khm 3, Phường 3, VL

 

 

KT9621A1

4961644

Ng Vĩnh

Thạch

17/10/78

 

Tổ 20, ấp 1, An Hữu, CB-TG

 

 

KT9621A1

4961646

V Thị Giang

Thanh

22/05/78

x

Tổ 32, Bnh Ph, Bnh Ha, CT-AG

 

 

KT9621A1

4961648

L Chấn

Thanh

08/09/78

 

ấp 1, TT. Ng 5, Thạnh Trị - ST

 

 

KT9621A1

4961649

Trương Thị

Thảo

27/11/78

x

48/2B, Khm 1, P.3, Vĩnh Long

 

 

KT9621A1

4961651

Nguyễn Hữu

Thọ

29/10/78

 

151/52A Hong Văn Thụ, P.An Cư, CT

 

 

KT9621A1

4961653

Nguyễn Thị Minh

Thư

12/05/79

x

6/6 Khu Vực 2, Tr Nc, Cần Thơ

 

 

KT9621A1

4961656

Nguyễn Thị

Thủy

01/01/78

x

Bnh Lộc, Đại Ha Lộc, Bnh Đại, BT

 

 

KT9621A1

4961657

L Thị Ngọc

Thy

11/12/78

x

202/2 Quyết Thắng, Mn, Cần Thơ

 

 

KT9621A1

4961660

Nguyễn Ngọc

Tri

10/12/78

 

Tổ 8, Bnh Ph, Long Tuyền, CT

 

 

KT9621A1

4961666

Nguyễn Việt

Trường

 / /78

 

p 3, An Hữu, Ci B, TG

 

 

KT9621A1

4961669

La Hồng

Vn

31/07/78

x

11A V Thị Su, P.1, TXVL, VL

 

 

KT9621A1

4961670

L Quốc

Việt

20/10/78

 

p Đng, Mỹ Hiệp, Chợ Mới, AG

 

 

KT9621A1

4961674

Vương Thị Thanh

An

20/11/78

x

357, L Thường Kiệt, P5, P4, TX ST

 

 

KT9621A1

4961679

Phương Thị Mỹ

Cảnh

16/06/77

x

226/3 An Ninh 1, Kế Sch, ST

 

 

KT9621A1

4961684

Nguyễn Thị

Dừa

28/10/78

x

p Bnh Lợi, X Song Bnh, Chợ Gạo, TG

 

 

KT9621A1

4961687

Mai Thị Kiều

Giang

08/06/79

x

15/5 Mậu Thn, Cần Thơ

 

 

KT9621A1

4961692

Đặng Thị Ngọc

Hiền

09/04/79

x

63/B, ấp An Ph, X An Nhơn, CT, ĐT

 

 

KT9621A1

4961693

Nguyễn Trung

Hiếu

16/02/78

 

9/1, Hẻm 2, D.30-4, Xun Khnh, CT

 

 

KT9621A1

4961695

Phạm Thị

Hồng

18/12/78

x

p Rạch Bo, X Long Đức, Tr Vinh

 

 

KT9621A1

4961699

Chau Thi Thien

Huong

06/06/78

x

7/5 Khm 1, P.3, TX VL, Vl

 

 

KT9621A1

4961703

Nguyễn Đạt Tn

Khoa

24/04/79

 

X Long Thạnh, Phụng Hiệp, CT

 

 

KT9621A1

4961708

L Văn

Mười

02/07/79

 

227/1, Tn An, Bnh Thạnh Trung, TH, ĐT

 

 

KT9621A1

4961710

Đặng Kim

Ngn

05/06/75

 

36 Nguyễn Thi Học, CT

 

 

KT9621A1

4961713

Nguyễn Thanh

Nh

10/06/78

 

123/7 ấp Trng 2, X Trung Nhất, TN, CT

 

 

KT9621A1

4961733

Tran Tấn Long

Thạch

10/04/78

 

78/3 Cch Mạng Thng 8, CT

 

 

KT9621A1

4961734

Lưu Hồng

Thi

27/03/77

x

35/3 L Thừơng Kiệt, CT

 

 

KT9621A1

4961742

Phạm Thị Minh

Thu

09/07/78

x

162/2/17 Trần Quang Diệu, An Thới, CT

 

 

KT9621A1

4961743

V Phương

Thủy

17/07/78

x

Ph Hựu, Chu Thnh, Đồng Thp

 

 

KT9621A1

4961745

Nguyễn Oanh

Thụy

14/02/79

x

9/7 Khm 3, Trần Ph, P.4, Vĩnh Long

 

 

KT9621A1

4961748

Ng Thiện

Ton

16/12/77

 

Bnh An, Vĩnh Hựu, G Cng Ty, TG

 

 

KT9621A1

4961751

Nguyễn Thị Thy

Trang

16/03/78

x

Bnh Thạnh Trung, Thạnh Hưng, ĐT

 

 

KT9621A1

4961762

Nguyễn Lm Thu

Uyn

17/09/78

x

CT3, Khu 1, ĐHCT

 

 

KT9621A1

4961767

Nguyễn Thị Mỹ

Anh

15/05/77

x

470, Long Ph A, Ph Thnh A, TN-ĐT

 

 

KT9621A1

4961769

Nguyễn Thị Phương

Anh

22/07/77

x

09, D.Kho Dầu, Khm 3, P.5, TV

 

 

KT9621A1

4961773

Đặng Thị Diễm

Chu

09/01/79

x

480A, Thanh Mỹ, Thanh Đức, Long Hồ, VL

 

 

KT9621A1

4961776

Nguyễn Ngọc

Cương

08/10/78

 

10B, Khu 3, T.T Tr n, VL

 

 

KT9621A1

4961779

Trần Minh

Đệ

25/03/78

 

29A/2, ấp Thới Nhựt, X An Bnh, CT

 

 

KT9621A1

4961781

Đỗ Thị Thanh

Diệu

09/05/77

x

50 L Thường Kiệt, P.4, TV

 

 

KT9621A1

4961789

Nguyễn Thị Hồng

Hạnh

13/04/79

x

 

 

 

KT9621A1

4961797

Lương Nh

Khanh

28/06/78

x

71 Trần Quang Diệu, CT

 

 

KT9621A1

4961798

Phạm Huỳnh

Khim

20/11/78

 

Long Ha 2, Long Mỹ, Mang Tht, VL

 

 

KT9621A1

4961803

Nguyễn Thị Hương

Lan

25/10/78

x

p Ph Khương A, X Ph Kiết, CG, TG

 

 

KT9621A1

4961804

Nguyễn Thị Thy

Lan

20/12/77

x

248 Kim Xng, Khm 4, P.8, TXST, ST

 

 

KT9621A1

4961805

Phạm Thy

Linh

08/01/78

x

4/67 ấp Dinh, X Khnh Hậu, Tn An, LA

 

 

KT9621A1

4961807

Nguyễn Thị Thảo

Linh

18/05/77

x

27a Mậu Thn, Xun Khnh, CT

 

 

KT9621A1

4961811

Huỳnh Ngọc

Mỹ

30/03/78

x

p 6, X Mỹ Yn, H.Bến Lức, LA

 

 

KT9621A1

4961816

Trần Văn

Nh

26/08/76

 

Tổ 9, ấp Tn Tiến, X Tn Lược, BM, VL

 

 

KT9621A1

4961817

Nguyễn Tất

Nhin

 / /80

 

p Mỹ Thập, Mỹ Long, Cầu Ngang, TV

 

 

KT9621A1

4961820

Nguyễn Thị Tuyết

Nhung

05/03/78

x

48 Đồng Khởi, Khm 7, P.6, TV

 

 

KT9621A1

4961822

Lm Thnh

Phc

02/01/78

 

9 ấp Phước Thọ, X Đa Phước, An Ph, AG

 

 

KT9621A1

4961824

Trương Mỹ

Phương

21/10/78

x

123, K.3, P.5, TX Tr Vinh, TV

 

 

KT9621A1

4961830

Huỳnh Thị Thanh

Tm

22/08/78

x

p Bờ Kinh Dưới, X Bnh n, GCĐ, TG

 

 

KT9621A1

4961834

Thiều Quang

Thn

01/01/78

 

143 Hong Văn Thụ, P.An Cư, CT

 

 

KT9621A1

4961841

Phan Thị Minh

Thư

07/05/78

x

Thới Bnh, Thới Thuận, Thốt Nốt, CT

 

 

KT9621A1

4961843

Lm Ngọc

Thy

12/01/76

x

28c Hng Vương, Cần Thơ

 

 

KT9621A1

4961846

Cao Hong

Tiến

18/12/76

 

An Trạch, An Hiệp, Mỹ T, ST

 

 

KT9621A1

4961852

L Minh

Tr

26/12/78

 

An Hương 1, Mỹ An, Mang Tht, VL

 

 

KT9621A1

4961856

Trần Minh

Trung

 / /78

 

Bnh Quới, Ha An, Chợ Mới, AG

 

 

KT9621A1

4961860

L Thị B

16/03/78

x

Li Hiếu, Hiệp Hưng, Ph, Ct

 

 

KT9621A1

4961862

Huỳnh Minh

Tuấn

03/01/78

 

p 5, Vĩnh Thuận Đng, Long Mỹ, CT

 

 

KT9621A1

4961871

Phạm Minh Tuấn

Anh

08/05/79

 

Kỳ Son, Loan Mỹ, Tb-Vl

 

 

KT9621A1

4961874

Đon Thị Ngn

Đi

20/09/78

x

521/22 ấp Ha Quới, X Long Thới, CL, B

 

 

KT9621A1

4961882

Trần Chng

Hng

24/07/77

 

p Ph Lợi, X Ph Lm, PT, AG

 

 

KT9621A1

4961893

Trương Diệu

Linh

27/02/78

x

411 Nguyễn Hưũ Sanh, K.5, P.6, TXCM, MH

 

 

KT9621A1

4961895

Trần Hong

Luận

09/11/79

 

p Ha Đ, X Ha T, Mỹ Xuyn, ST

 

 

KT9621A1

4961899

Thi Kiều

Mỵ

07/07/78

x

142F/19C Nguyễn Văn Tạo, K.2, F.9, CM

 

 

KT9621A1

4961903

Nguyễn Văn

Nọ

 / /76

 

p Tn Ph A, Tn An, Tn Chu, AG

 

 

KT9621A1

4961904

Phạm Thanh

Phong

 / /77

 

An Ha, Ba Chc, Tri Tn, AG

 

 

KT9621A1

4961907

Nguyễn Hng

Quốc

30/10/79

 

199 Khm 4, P.7, TX Bến Tre

 

 

KT9621A1

4961928

L Thị Linh

Chi

30/10/77

x

D/4, Khu 1 ĐHCT, D.30_4, Hưng Lợi, CT

 

 

KT9621A1

4961931

Nguyễn Ngọc

Dễ

30/09/77

 

39, Khu Vực 1, T.T Tn Thạnh, LA

 

 

KT9621A1

4961939

Nguyễn Thị Thy

Hằng

16/11/78

x

Tổ 7, Bnh Quới, Bnh Phước Xun, Cm, AG

 

 

KT9621A1

4961950

Nguyễn Thị

Hương

08/04/78

x

ấp 4, Tn Thnh, TT, LA

 

 

KT9621A1

4961951

Tống Cng

Hướng

 / /77

 

p Ha An, X Xun Ha, Kế Sch, ST

 

 

KT9621A1

4961955

Nguyễn Hong Đăng

Khoa

04/09/78

 

 

 

 

KT9621A1

4961957

V Huy

Linh

10/12/78

 

p 3, X Mỹ Ngi, TX Cao Lnh, ĐT

 

 

KT9621A1

4961959

Huỳnh Thị Thy

Linh

 / /78

x

p 8, Mỹ Lộc, Tam Bnh, Vl

 

 

KT9621A1

4961962

Đỗ Thnh

L

25/11/77

 

p Kim Ha, X Kim Ha, Cầu Ngang, TV

 

 

KT9621A1

4961963

Huỳnh Thị Ngọc

Mỹ

05/07/78

x

p Thị, X Trường Lạc, H.Hồng Ngự, ĐT

 

 

KT9621A1

4961971

Nguyễn Thị Hong

Oanh

09/09/78

x

2/48 ấp An Ha 3, T.T Thủ Thừa, LA

 

 

KT9621A1

4961977

L Thanh

Phương

15/01/76

x

87/3 Nguyễn Huệ, ấp Đng Sơn 2, TS, AG

 

 

KT9621A1

4961980

Ng Thanh

Qun

15/05/77

 

p Hiếu n, X Hiếu Nghĩa, VL, VL

 

 

KT9621A1

4961981

Dương Văn

Qu

05/05/76

 

Khu Vực 1, T.T Trần Văn Thời, MH

 

 

KT9621A1

4961986

Dương Quốc

Sử

07/05/78

 

p Hiệp Điền, X Long Điền Đng, GR, MH

 

 

KT9621A1

4961990

Trần Minh

Thi

10/12/76

 

6b Lương Văn Cừ, Mỹ Long

 

 

KT9621A1

4961998

Nguyễn Thị Diễm

Thy

 / /77

x

Mỹ Lợi, Mỹ Phong, Mỹ Tho, TG

 

 

KT9621A1

4961999

Phan Thị Ngọc

Thy

31/07/78

x

18/42/2 X Viết Nghệ Tĩnh, Ct

 

 

KT9621A1

4962008

Hồ Hong

Trc

01/02/79

x

48 Phan Chu Trinh, Mỹ Xuyn, ST

 

 

KT9621A1

4962010

Nguyễn Thnh

Trung

24/02/77

 

4, Khu 1, T.T Tr n, VL

 

 

KT9621A1

4962014

Đặng Thanh

Tuấn

04/09/77

 

Tin Ph 1, Tin Long, Chu Thnh, BT

 

 

KT9621A1

4962018

Nguyễn Thị Kiều

Vn

21/02/78

x

211/3 Bnh Hiệp, Bnh Thạnh Trung, ĐT

 

 

KT9621A1

4962019

Bnh Quốc

01/07/77

 

93 Nguyễn Huệ, T.T Vị Thanh, CT

 

 

KT9621A1

4962020

L Quốc

Việt

08/06/78

 

Tổ 5, Thới Ninh, Thới An Đng, CT

 

 

KT9621A1

4962024

Lm Hong

Yến

02/03/78

x

94/3 Đồng Tiến, T.T Mn, CT

 

 

KT9621A1

4962583

Nguyễn Thị Vạn

Hạnh

14/05/77

x

36/4 Nguyễn Văn Trổi, Thoại Sơn, AG

 

 

KT9621A1

4962587

L Minh

Hải

 / /78

 

 

 

 

KT9621A1

4962630

Trần Văn

Long

23/04/75

 

 

 

 

KT9621A1