DANH SCH SINH VIN LỚP KẾ TON 01 KHA 25

 

MSSV

Họ

Tn

Sinh

Nữ

Địa chỉ - Điện thoại - Email

Cơ quan cng tc

Chức vụ

Lớp

4981721

Phạm Hữu

Pht

19/04/81

 

tổ 3, Bnh Thường, Long Tuyền, CT

 

 

KT9920A1

4981822

Huỳnh Thị

Huệ

 / /79

x

 

 

 

KT9920A1

4991733

Trương Qu

An

 / /78

x

25 Khu Vực 3+4 TT Giồng Riềng, Giồng Riềng, KG

 

 

KT9920A1

4991734

Nguyễn Quốc

Bảo

12/01/81

 

484/1 Ph Phng, Chợ Lch, BT

 

 

KT9920A1

4991735

V Hong

Biết

22/11/80

 

4/1 Tổ 1, KV 1, P.Tr Nc

 

 

KT9920A1

4991736

Hồ Minh

Cần

20/10/80

 

P 9, Hung Dien A, Vĩnh Hưng, Long An

 

 

KT9920A1

4991737

Phng Thị Tn

Chu

28/06/81

x

Phng Hong Anh, Văn Phng Ban Quản L Dự n BV Đa Khoa CT

 

 

KT9920A1

4991738

Nguyễn Thị Phương

Chi

06/12/79

x

16/4B Phan Văn Trị, P.An Ph, CT

 

 

KT9920A1

4991739

Nguyễn Cng

Ch

 / /81

 

Ng T B Bảy, Gvin Trường Bn Cng Tam Bnh -Vĩnh Long, 860793

 

 

KT9920A1

4991740

Hồ Quang

Đại

22/05/81

 

8/49 Ấp Din Thạnh, TT Phụng Hiệp, Phụng Hiệp, CT

 

 

KT9920A1

4991741

Nguyễn Thnh

Điển

 / /80

 

Ấp Cao Mot, X Tn Ha, Tiểu Cần, TV

 

 

KT9920A1

4991742

Trần Thị Ngọc

Điệp

14/03/81

x

86/17A CMT8, TP CT

 

 

KT9920A1

4991743

Nguyễn Dương Khnh

Đoan

18/03/82

x

Hẽm 123 SN 123/1 đường Trần Hưng Đạo, An Ph, CT

 

 

KT9920A1

4991744

Nguyễn Trang Thảo

Diễm

24/04/82

x

098 C1 Thạnh Thắng, Thốt Nốt, CT

 

 

KT9920A1

4991745

Nguyễn Thị Thy

Dương

23/06/80

x

ĐT:067 833230 Huyện Thanh Bnh, ĐT

 

 

KT9920A1

4991746

Nguyễn Ngọc

Duyn

18/01/81

x

Ấp An Thuận, X An Thới, Mỏ Cy, BT

 

 

KT9920A1

4991747

Bi Thị Lan

Em

 / /80

x

30 Mậu Thn, An Ph, Cần Thơ

 

 

KT9920A1

4991748

Nguyễn Kin

Giang

05/12/80

 

Ấp Xy Da B, X Hồ Đắc Kin, Mỹ T, Sc Trăng

 

 

KT9920A1

4991749

Trịnh Thị Thanh

H

19/04/81

x

43/100 Khu Tập Thể 43 đường 3/2 P., Xun Khnh, TP Cần Thơ

 

 

KT9920A1

4991750

Huỳnh Thị Ngọc

H

 / /80

x

15/262 Ấp Định Yn, Mn, CT

 

 

KT9920A1

4991751

Tạ Kim

H

21/01/80

 

41 Hng Vương, K1F6, TX ST

 

 

KT9920A1

4991752

Nguyễn Thị Kim

Hn

25/12/80

x

160/2 Ấp Định Phong, X Định Ha, Lai Vung, ĐT

 

 

KT9920A1

4991753

L Hong

Hận

10/01/79

 

487C/25 đường Qung Cơ Thnh, Khm Bnh Thới 3 P.Bnh Khnh

 

 

KT9920A1

4991754

L Ngọc

Hằng

16/12/81

x

30 Thủ Khoa Hun, TP CT

 

 

KT9920A1

4991755

Ng Thị Nguyệt

Hằng

31/05/81

x

X Trung Hiếu, Vũng Lim VL

 

 

KT9920A1

4991756

Lm Thị

Hạnh

15/10/79

x

74A K3F8, Truong Phng Xun, Tỉnh CM

 

 

KT9920A1

4991757

Kiều Ngọc

Hong

12/07/78

 

Tập đon 15, Ấp Kinh 8B, X Mach Đng, A -Tn Hiệp, KG

 

 

KT9920A1

4991758

Huỳnh Hoa

Hồng

26/07/81

x

164 Thuong Dang Le P.A TX Chu Đốc, An Giang

 

 

KT9920A1

4991759

L Thị Thu

Hồng

08/03/81

x

31 Tổ 2, Thạnh Trị, Thạnh Lợi, Bnh Minh VL

 

 

KT9920A1

4991760

Nguyễn Thị Lan

Hương

27/09/81

x

68/22 Cch Mạng Thng 8, TP CT

 

 

KT9920A1

4991761

Nguyễn Xun

Huy

15/01/80

 

157 Phan Đnh Phng, TP CT

 

 

KT9920A1

4991762

Nguyễn Thị Thy

Huyền

09/05/81

x

Ấp Trường Thanh A, X Trường Khnh, Long Ph, ST

 

 

KT9920A1

4991763

Trần Văn

Khnh

21/06/81

 

260 Ấp Cầu Vn, X Quch Pham Bac, Đầm Dơi, C Mau

 

 

KT9920A1

4991764

Nguyễn Thanh

Khoa

03/07/82

 

Cng An X Ninh Quới, Hồng Dn, BL

 

 

KT9920A1

4991765

Đỗ Oanh

Kiều

12/12/80

x

Huỳnh Trung Thinh, 54 Khm 4, TT U Minh, U Minh, C Mau

 

 

KT9920A1

4991766

Trương Thị Phương

Lan

11/05/81

x

192 Đường 30/4 TP CT

 

 

KT9920A1

4991767

Mai Huỳnh Kiều

Linh

10/10/81

x

402/27 Thới Thạnh, Thới Thuận, Thốt Nốt, CT

 

 

KT9920A1

4991768

Nguyễn Duy

Linh

12/07/78

 

73/G Ấp Ha Long, X Thới Long, Mn, CT

 

 

KT9920A1

4991769

Nguyễn Thị Diệu

Linh

 / /81

x

Ấp Bach Dui X Ninh Thoi, Cầu K, TV

 

 

KT9920A1

4991770

Trương Thị Thanh

Mai

29/05/80

x

45 L Tự Trọng, TP CT

 

 

KT9920A1

4991771

Nguyễn Thanh

Mai

24/01/81

x

5/117 B Khm 7, P.5 Dg Rach Ong Bon

 

 

KT9920A1

4991772

Nguyễn Thin

Minh

09/06/81

x

608/40 Ấp Thới Thạnh, X Thới Thuận, Thốt Nốt, CT

 

 

KT9920A1

4991773

Huỳnh Kiến

Minh

26/07/80

 

31 Trần Văn Ha, K1F8, TX ST, ST

 

 

KT9920A1

4991774

Huỳnh Thị

Ngọc

16/08/79

x

Ấp Tn Le 1, X Tn Trung, Mỏ Cy, BT

 

 

KT9920A1

4991775

Trần Phương

Nam

30/06/77

 

Phng GD ĐT Huyện Trần Văn Thời, C Mau

 

 

KT9920A1

4991776

Nguyễn Thy

Nga

08/06/81

x

81 Ph Lợi 1, Khom 3, P.2 TXST, ST

 

 

KT9920A1

4991777

M H Bửu

Nghi

14/08/79

 

146A Khu 2, TT Vĩnh Chu, Vĩnh Chu, ST

 

 

KT9920A1

4991778

Nguyễn Thị Mộng

Ngọc

25/12/80

x

35 Ấp Thới Nhựt, X An Bnh TP CT

 

 

KT9920A1

4991779

Nguyễn Duy

Nhanh

04/05/80

 

B10 T82 Nguyễn Văn Cừ, TP CT

 

 

KT9920A1

4991780

Ng Hồng

Nhin

21/01/80

x

Ngo Trung Tinh, Kho Bạc Huyện Trần Văn Thời, C Mau

 

 

KT9920A1

4991781

L Thị B

Phỉ

31/03/81

x

211/13 Phường Hưng Lợi Đường 3/2, TP CT

 

 

KT9920A1

4991782

L Tiền

Phong

13/09/79

 

538 Khu Vực 2, Khm 1, TT Năm Căn, Ngọc Hiển, C Mau

 

 

KT9920A1

4991783

V Thiện

Ph

06/06/81

 

30/45 Khu B Mậu Thn

 

 

KT9920A1

4991784

Trịnh V

Phc

06/04/79

 

377/12 Ấp Long Thạnh 2, TT Thốt Nốt, CT

 

 

KT9920A1

4991785

Phan Thị Thảo

Phương

17/01/81

x

77 Đường Chu Văn Lim, TP CT

 

 

KT9920A1

4991786

Trần Thị Huệ

Phương

30/06/81

x

171 Đường 30/4 P.Hưng Lợi, TPCT

 

 

KT9920A1

4991787

Nguyễn Ho

Quang

14/03/81

 

303 Ấp Tn Thuận, X Bnh Đức, Chu Thnh, Tiền Giang

 

 

KT9920A1

4991788

V Thị B

Su

18/03/81

x

Ấp 8 X Lộc Thuận, Bnh Đại BT

 

 

KT9920A1

4991789

Nguyễn Huỳnh

Sơn

25/03/80

 

066 Ấp Phước Thạnh, X Đng Thạnh

 

 

KT9920A1

4991790

L Thị Cẩm

Sương

 / /81

x

Le Van Hieu Dux, Tổ 16 Ấp Ph An, X Bnh Ha, Chu Thnh AG

 

 

KT9920A1

4991791

V Thị B

Tm

07/02/79

x

455/B Ấp An Ha, X Tn Bnh, Chu Thnh, ĐT

 

 

KT9920A1

4991792

Nguyễn Hồ Thanh

Tm

26/08/81

x

125 Huỳnh Thc Khng, TP CT

 

 

KT9920A1

4991793

Nguyễn Thị Thanh

Tm

24/12/80

x

20 Khu Tập Thể Trường Cao Đẳng Kinh Tế đốii Ngoại Cơ Sở 2, CT

 

 

KT9920A1

4991794

Phạm Minh

Tấn

15/03/81

 

Ha Ph, Ha Hưng, Giồng Riềng, KG

 

 

KT9920A1

4991795

Nguyễn Thị Kim

Tặng

28/06/80

x

Bnh Luong, An Bnh, VL

 

 

KT9920A1

4991796

Đinh Hoi

Thanh

17/06/81

 

Đồn Cng An Phường Thới Bnh, Đường, Hng Vương, TP CT

 

 

KT9920A1

4991797

Huỳnh Hồng

Thanh

19/02/77

x

Ấp An Ph, X Tn An Khương, Đầm Dơi, C Mau

 

 

KT9920A1

4991798

Trần Ch

Thanh

15/06/81

 

19 Trần Văn Hoa, K1P8, TX ST, ST

 

 

KT9920A1

4991799

Hồ Nguyễn Thanh

Thảo

04/07/81

x

Hồ Văn Dũng, Văn Phng UBND Tri Tn, An Giang

 

 

KT9920A1

4991800

Nguyễn Phương

Thảo

10/06/81

x

141/4 Ấp Lợi Nguyn A, X An Bnh, TP CT

 

 

KT9920A1

4991801

L Xun

Thiện

08/10/77

 

58 Đường 30/4 P.Hưng Lợi, TP CT

 

 

KT9920A1

4991802

Phạm Thị Hồng

Thu

18/03/81

x

140/23 Nguyễn Văn Cừ, TP CT

 

 

KT9920A1

4991803

Trần Mộng

Thu

16/06/80

x

Ấp 3, Ha Hiệp, Tam Bnh VL

 

 

KT9920A1

4991804

Huỳnh Thị Anh

Thư

27/09/81

x

208 A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Le Thi Kim, Ngoc Tham

ĐT: 073970312

 

 

KT9920A1

4991805

Thi Hữu

Tiến

16/12/82

 

107 Nhơn Thuận, Nhơn Nghĩa CT

 

 

KT9920A1

4991806

Huỳnh Thị Ngọc

Trm

05/03/81

x

132/4A Trần Hưng Đạo, Mỹ Phước, TP Long Xuyn, AG

 

 

KT9920A1

4991807

Dư Ngọc

Trn

24/05/81

x

56 Nguyễn Hung Phước, Khm 1, P.1, Tỉnh ST

 

 

KT9920A1

4991808

Phan Thị Thuỳ

Trang

17/10/80

x

180/9 Ấp Ph Hưng, X Ha Ph, Long Hồ VL

 

 

KT9920A1

4991809

Nguyễn Văn

Trong

 / /80

 

113 Ấp Long Ha A, X Long Thạnh, Phụng Hiệp, CT

 

 

KT9920A1

4991810

L Anh

Trọng

21/02/79

 

42/4 Mậu Thn, P.Xun Khnh, TP CT

 

 

KT9920A1

4991811

V Minh

Tuấn

 / /76

 

98/8 P.An Nghiệp, Trần Hưng Đạo, TP CT

 

 

KT9920A1

4991812

Nguyễn Văn

Tường

04/04/81

 

Hẽm 96, P.An Ph, L Tự Trọng

 

 

KT9920A1

4991813

Chu B

T

01/01/80

 

314 A Long Phước, Chu Thnh, CT

 

 

KT9920A1

4991814

L Văn

Việt

 / /81

 

6/17 Ấp Bnh Hưng, X Bnh Thạch, Cao Lnh, ĐT

 

 

KT9920A1

4991815

Huỳnh Phương

22/09/81

 

Ấp Bnh Thanh, Trung Hiếu, Vũng Lim VL

 

 

KT9920A1

4991816

Nguyễn Thị Ngọc

Xun

20/05/80

x

337 TT Mỹ Tho, Cao Lnh, ĐT

 

 

KT9920A1

B010015

Đinh Vũ

Long

25/02/79

 

 

 

 

KT9920A1

B010017

Dương Hong Trang

Phong

01/04/79

 

 

 

 

KT9920A1

B010019

La Cẩm

Thnh

02/07/79

 

 

 

 

KT9920A1