DANH SCH SINH VIN LỚP KINH TẾ NNG NGHIỆP 02 KHA 25

 

MSSV

Họ

Tn

Sinh

Nữ

Địa chỉ - Điện thoại - Email

Cơ quan cng tc

Chức vụ

Lớp

4992209

Đặng Nguyệt

Anh

10/01/82

x

25/53 CMT8 CT Ấp Bnh Hoa Trường Lạc, Mn, CT

 

 

KT9923A2

4992210

L Thị Ngọc

Anh

09/08/81

x

278/2 Ấp An Ninh 2, X An Lạc Thn, Kế Sch, Sc Trăng

 

 

KT9923A2

4992211

Trần Thị Ngọc

Bch

 / /81

x

087 Ấp Tn Loi, X Tn Thoi, Mn, CT

 

 

KT9923A2

4992212

Nguyễn Văn

Bnh

05/10/79

 

156 Ấp Mỹ Phước 1, X Mỹ Ha, Bnh Minh, VL

 

 

KT9923A2

4992213

Phan Khắc

Chiệt

09/02/80

 

230 Ấp 3, Tn Thanh, TX C Mau, CM

 

 

KT9923A2

4992214

Hồ Minh

Cng

02/12/78

 

Ấp Muong Khai X Mi Huong, Mỹ T , ST

 

 

KT9923A2

4992215

Huỳnh Phương

Đon

11/10/79

 

331/4 Tổ 4, Khm 4, TT Ci Vồn, Bnh Minh, Vĩnh Long

 

 

KT9923A2

4992216

Huỳnh Tấn

Được

09/09/80

 

160/7c Đường 30/4, TP CT

 

 

KT9923A2

4992217

Nguyễn Hữu

Danh

04/01/82

 

Ấp Cy Bng, X Mỹ Thanh, Tam Bnh, Vĩnh Long

 

 

KT9923A2

4992218

Lam Hng

Dũng

07/11/80

 

137 Phạm Ngũ Lo, P.Thới Bnh, TP Cần Thơ

 

 

KT9923A2

4992219

Thi Bảo

Hậu

15/02/81

 

435 Ấp Ph An A, X Ph Vinh, Tn Chu, An Giang

 

 

KT9923A2

4992220

L Trọng

Hiếu

25/12/80

 

T 3 Mậu Thn, Cần Thơ

 

 

KT9923A2

4992221

Hồ Hữu

Hiếu

10/05/80

 

Tổ 14, Số Nh 295, Ấp An Dien 2 X, Trung Hiếu, Vũng Lim, VL

 

 

KT9923A2

4992222

L Thị Kim

Huệ

19/01/78

x

Khm 3, Thị Trấn Mỹ An, Thp Mười, ĐT

 

 

KT9923A2

4992223

Nguyễn Minh

Hng

01/08/81

 

67A/4 Son Dong, Thị X Bến Tre

 

 

KT9923A2

4992224

Đinh Thnh

Kết

20/09/80

 

43 To 2 Ấp Hung Thinh, X Tn Hưng, Bnh Minh, VL

 

 

KT9923A2

4992225

Đặng Thnh

Khải

13/09/80

 

Ấp Long Quới, X Thah Duc, Long Hồ, VL

 

 

KT9923A2

4992226

Nguyễn Quốc

Khnh

 / /78

 

Ấp 12, X Vị Thủy, Vị Thanh, CT

 

 

KT9923A2

4992227

L Hong

Khn

02/05/80

 

13 Ấp X Mau 2, Thị Trấn Ph Lộc, Thạnh Trị, ST

 

 

KT9923A2

4992228

Ng Nhật Thin

Lan

12/12/80

x

243 Ấp Bnh Thanh 2, Thị Trấn Lấp V, Lấp V, ĐT

 

 

KT9923A2

4992229

L Thị Kim

Lin

15/10/81

x

240 C/6 Ấp Lợi Nguyn A, X An Bnh, TPCT

 

 

KT9923A2

4992230

Trần Văn

Lỳ

02/10/80

 

16 Ấp Thanh Thuan, X Thanh Trung, Bnh Minh, Vĩnh Long

 

 

KT9923A2

4992231

Huỳnh Văn

Minh

30/03/79

 

55/3 Khu 1, Thị Trấn, Mỹ Phước, Tn Phước, TG

 

 

KT9923A2

4992232

Trần Văn t

Mười

 / /80

 

1209/D Ấp Mỹ Thanh, X Thanh Mỹ, Thp Mười, ĐT

 

 

KT9923A2

4992233

L Khoa

Nam

24/05/80

 

15/7 Tổ 7, KV 1, P.Tr Nc, CT

 

 

KT9923A2

4992234

Trần Thi

Nghim

01/10/81

 

265 Ấp Truong Hoa, X Trường Long Ty, Chu Thnh, CT

 

 

KT9923A2

4992235

L Dư

Ngọc

 / /80

 

98/52 Trần Hưng Đạo, TP Cần Thơ

 

 

KT9923A2

4992236

Huỳnh Minh

Ngữ

13/03/79

 

Huynh Thanh Vu, UBND X Chan Thới, Vĩnh Lợi, BL 0781 880227

 

 

KT9923A2

4992237

Trần Minh

Nhựt

06/02/82

 

318 Thị Trấn, Thanh Bnh ĐT

 

 

KT9923A2

4992238

Nguyễn Văn

Phong

 / /80

 

14 Ấp Trường Lợi, X Trường Long Ty, CT

 

 

KT9923A2

4992239

Huỳnh Phong

Ph

01/06/81

 

256/13 Ấp Tn Thoi, X Tn Ha, Thanh Bnh, ĐT

 

 

KT9923A2

4992240

X Trung

Phc

25/03/79

 

12 Đường Thieu Van Choi, Ấp An Dinh, TT Kế Sch

 

 

KT9923A2

4992241

Huỳnh Thị Bch

Phượng

20/04/80

x

Ấp 2 X Hoa Thanh, Tam Bnh VL

 

 

KT9923A2

4992242

Trang Thanh

Phượng

29/11/78

x

30 E Khu 5, Tổ 2, Khm Minh Thun A, Cầu Ngang, TV

 

 

KT9923A2

4992243

Nguyễn

Sng

17/11/79

 

197/2 C Phạm Ngũ Lo

 

 

KT9923A2

4992244

Tăng Văn Minh

Sơn

23/12/81

 

Ấp Tn Quới 1, X An Ph Tn, Cầu K, TV

 

 

KT9923A2

4992245

Nguyễn Mạnh

Tn

09/05/78

 

NTQD Cờ Đỏ, X Thanh Ph, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

 

KT9923A2

4992246

Đon Thị Hồng

Thắm

01/03/81

x

Ấp Ph Quoi, X Quoi Thien, Vũng Lim, Vĩnh Long

 

 

KT9923A2

4992247

Lm Thị Mỹ

Thanh

15/01/81

x

Ấp Thới Thạnh, X Thới An, Mn, CT

 

 

KT9923A2

4992248

V Quốc

Thống

22/12/80

 

Ấp Hoa Thanh ,Vinh Bnh Bac, Vĩnh Thuận, KG

 

 

KT9923A2

4992250

Nguyễn Cng

Ton

 / /79

 

04 Ấp Tuong Thang B, X Vĩnh Thạnh

 

 

KT9923A2

4992251

Nguyễn Xun

Trang

08/01/81

x

108/95/102 A, Đường 30/4 P.An Ph, TPCT

 

 

KT9923A2

4992252

Nguyễn Minh

Tr

28/08/80

 

Ấp Tn A, X Chanh An, Mang Tht, VL

 

 

KT9923A2

4992253

Trần Thị Mộng

Trinh

10/04/81

x

Ấp Ninh Thuận, X Thới Ha Tran, VL

 

 

KT9923A2

4992254

L Văn

Truyền

20/10/78

 

Hoa Phụng B, Hoa An Phụng Hiệp, CT

 

 

KT9923A2

4992255

Lm Cảnh

Tun

17/03/80

 

Ấp Hoa Trinh, X Hung Hoa, Tiểu Cần, Tr Vinh

 

 

KT9923A2

4992256

Đặng Quốc

Tuấn

03/06/81

 

23 Tổ 5, Đội 1, Nng Trường Cờ Đỏ, X Tọanh Ph, Thốt Nốt, CT

 

 

KT9923A2

4992257

Phạm Thị Long

Tuyền

10/03/79

x

Ấp Bnh Trung, X Long Bnh, Long Mỹ, CT

 

 

KT9923A2