CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Danh sách các nhà tài trợ học bổng Khoa HK1, năm 2012-2013

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ HỌC BỔNG CỦA KHOA

 

TT

HỌC BỔNG

SỐ SUẤT

NĂM HỌC

1.

HỘI VĂN HÓA THỤY SĨ - VIỆT NAM

4

HK1, 2012-2013

2.

BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ

107

HK1, 2012-2013