CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Danh sách các nhà tài trợ học bổng Khoa HK2, năm 2010-2011

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ HỌC BỔNG CỦA KHOA

 

TT

HỌC BỔNG

SỐ SUẤT

NĂM HỌC

1.

HIỆP THANH

40

HK2, 2010-2011

2.

KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT

4

HK2, 2010-2011

3.

VIỆT NAM – THỤY SĨ

2

HK2, 2010-2011

4.

SACO

2

HK2, 2010-2011