CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Danh sách các nhà tài trợ học bổng Khoa HK1, năm 2010-2011

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ HỌC BỔNG CỦA KHOA

 

TT

HỌC BỔNG

SỐ SUẤT

NĂM HỌC

1.

VNPT

9

HK1, 2010-2011

2.

RỒNG VIỆT

10

HK1, 2010-2011

3.

HÀN – VIỆT

10

HK1, 2010-2011

4.

SÀI GÒN COOP

9

HK1, 2010-2011

5.

KOVA

1

HK1, 2010-2011

6.

HOLCIM

2

HK1, 2010-2011

7.

VIETHOPE

11

HK1, 2010-2011