CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Danh sách sinh viên nhận học bổng học kỳ 2, 2010-2011

TT

MSSV

HỌ

TÊN

NGÀNH HỌC

HK NH

Học bổng Hiệp Thanh: 40 suất

1

4084504

Huỳnh Mỹ

Dung

Kế toán tổng hợp 34

HK II, 2010-2011

2

4084619

Lê Thanh

Thảo

Tài chính ngân hàng 34

HK II, 2010-2011

3

4084658

Đào Thị

Hồng

Tài chính ngân hàng 34

HK II, 2010-2011

4

4084813

Trần Thị Ngọc

Tài chính ngân hàng 34

HK II, 2010-2011

5

4084720

Nguyễn Tùng

Duy

Tài chính ngân hàng 34

HK II, 2010-2011

6

4084746

Dương Hoàng

Nghiêm

Tài chính ngân hàng 34

HK II, 2010-2011

7

4084840

Nguyễn Thị Cẩm

Thúy

Tài chính ngân hàng 34

HK II, 2010-2011

8

4084614

Trần Văn

Qúy

Tài chính ngân hàng 34

HK II, 2010-2011

9

4084635

Nguyễn Văn

Tuấn

Tài chính ngân hàng 34

HK II, 2010-2011

10

4085075

Bùi Vương Khánh

Bình

Quản trị kinh doanh tổng hợp 34

HK II, 2010-2011

11

4084979

Nguyễn Thị Tú

Thanh

Quản trị kinh doanh tổng hợp 34

HK II, 2010-2011

12

4085123

Nguyễn Thanh

Thành

Quản trị kinh doanh tổng hợp 34

HK II, 2010-2011

13

4085358

Nguyễn Thị Mỹ

Dung

Kinh tế ngoại thương 34

HK II, 2010-2011

14

4085422

Võ Quốc

Tuấn

Kinh tế ngoại thương 34

HK II, 2010-2011

15

4085451

Nguyễn Thị Kim

Hòa

Kinh tế ngoại thương 34

HK II, 2010-2011

16

4084352

Nguyễn Thị Mộng

Tuyền

Kế toán kiểm toán 34

HK II, 2010-2011

17

4084448

Nguyễn Thị Hồng

Liên

Kế toán kiểm toán 34

HK II, 2010-2011

18

4084497

Trần Thị Xuân

Ái

Kế toán kiểm toán 34

HK II, 2010-2011

19

4085038

Dương Thành

Nhân

Quản trị kinh doanh Marketing 34

HK II, 2010-2011

20

4085133

Nguyễn Ngọc Thiên

Trang

Quản trị kinh doanh DL&DV 34

HK II, 2010-2011

21

4093830

Trương Thị Hồng

Điệp

Kế toán tổng hợp 35

HK II, 2010-2011

22

4093778

Lê Thị Thùy

Linh

Kế toán tổng hợp 35

HK II, 2010-2011

23

4094154

Nguyễn Duy

Tiến

Tài chính ngân hàng 35

HK II, 2010-2011

24

4094214

Nguyễn Thanh

Sang

Tài chính ngân hàng 35

HK II, 2010-2011

25

4094221

Võ Ngọc Đông

Thoại

Tài chính ngân hàng 35

HK II, 2010-2011

26

4094255

Nguyễn Văn

Hiệp

Tài chính ngân hàng 35

HK II, 2010-2011

27

4094211

Trần Thị Trúc

Phương

Tài chính ngân hàng 35

HK II, 2010-2011

28

4094525

Trần Thị Thu

Trang

Quản trị kinh doanh tổng hợp 35

HK II, 2010-2011

29

4094573

Lê Hiếu

Nghĩa

Quản trị kinh doanh tổng hợp 35

HK II, 2010-2011

30

4094633

Trần Thị

Mến

Kinh tế nông nghiệp 35

HK II, 2010-2011

31

4093872

Trương Phúc

Thịnh

Kế toán kiểm toán 35

HK II, 2010-2011

32

4093933

Phạm Thị Như

Quyên

Kế toán kiểm toán 35

HK II, 2010-2011

33

4093858

Phạm Thanh

Nhã

Kế toán kiểm toán 35

HK II, 2010-2011

34

4094078

Phạm Lục

Thông

Tài chính ngân hàng 35

HK II, 2010-2011

35

4094404

Đặng Thị Thanh

Huệ

Marketing 35

HK II, 2010-2011

36

4094540

Nguyễn Thị Hải

Bình

Marketing 35

HK II, 2010-2011

37

4094608

Phan Thị Bích

Vân

Du lịch 35

HK II, 2010-2011

38

4094544

Nguyễn Thị Thanh

Diệu

Du lịch 35

HK II, 2010-2011

39

4093705

Nguyễn Hoài

Nhớ

Kinh tế học 35

HK II, 2010-2011

40

4097995

Phạm Thị

Trang

Tài nguyên môi trường 35

HK II, 2010-2011

Học bổng hỗ trợ khó khăn đột xuất Khoa Kinh Tế - QTKD: 4 suất

1

4108638

Nguyễn Thị Hương

Thảo

Tài chính ngân hàng HG 36

HK II, 2010-2011

2

4108586

Lê Thị Ngọc

Huyền

Kế toán tổng hợp HG 36

HK II, 2010-2011

3

4105072

Đặng Trần Kim

Phượng

Kinh tế nông nghiệp 36

HK II, 2010-2011

4

4105222

Võ Thị Ngọc

Nhân

Kinh tế ngoại thương 36

HK II, 2010-2011

Học bổng Việt Nam – Thụy Sĩ: 2 suất

1

4084813

Trần Thị Ngọc

Tài chính ngân hàng 34

HK II, 2010-2011

2

4084961

Nguyễn H.Như

Ngọc

Quản trị kinh doanh DL&DV 34

HK II, 2010-2011