CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Danh sách sinh viên nhận học bổng Hội Văn Hóa Thụy Sĩ - Việt Nam HK I, 2012-2013

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

NGÀNH

HỌC KỲ, NĂM HỌC

1

4117276

Trịnh Thị Thu Thảo

Kinh doanh quốc tế

HK I, 2012-2013

2

4114528

Hứa Thị Diễm Hương

Quản trị kinh doanh

HK I, 2012-2013

3

4108579

Phan Lê Thế Định

Kế toán

HK I, 2012-2013

4

4114714

Lê Nguyễn Minh Thư

Kinh tế nông nghiệp

HK I, 2012-2013