CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Liên hệ

QUỸ TẤM LÒNG VÀNG CỦA CỰU SINH VIÊN - HỌC VIÊN

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ EMAIL

1

Lưu Thanh Đức Hải

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Lê Tấn Nghiêm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Huỳnh Thị Đan Xuân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Lê Long Hậu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ngoài liên hệ với các thành viên trong tổ các mạnh thường quân có thể liên lạc với Khoa qua số điện thoại: 0710.3838831