CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Thông báo v/v nhận học bổng tấm lòng vàng và học bổng Sacombank 2014

Xem file chi tiết đính kèm...

Danh sách sinh viên nhận học bổng Quỹ Tấm Lòng Vàng HK II, 2012-2013

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

LỚP

HỌC KỲ, NĂM HỌC

1

4093850

Nguyễn Thị Ngọc Mai

KT0920A1

HK II, 2012-2013

2

4093859

Nguyễn Thị Ngọc Nhi

KT0920A1

HK II, 2012-2013

3

4093940

Huỳnh Ngọc Thọ

KT0920A1

HK II, 2012-2013

4

4094473

Huỳnh Ngọc Đền

KT0922A2

HK II, 2012-2013

5

4094551

Nguyễn Thị Sơn Hải

KT0922A2

HK II, 2012-2013

6

4094599

Phạm Quốc Tính

KT0922A2

HK II, 2012-2013

7

4095263

Tăng Thị Mỹ Thuận

KT0990A1

HK II, 2012-2013

8

4097969

Nguyễn Minh Phát

KT0990A1

HK II, 2012-2013

9

4104061

Nguyễn Thị Miều

KT1088A1

HK II, 2012-2013

10

4104109

Nguyễn Thị Kiều Trang

KT1088A1

HK II, 2012-2013

11

4104327

Trần Thị Thu Trang

KT1020A2

HK II, 2012-2013

12

4104769

Trương Thành Nam

KT1091A1

HK II, 2012-2013

13

4104886

Lê Thanh Chúc

KT1022A1

HK II, 2012-2013

14

4104948

Huỳnh Thanh Tuấn

KT1022A2

HK II, 2012-2013

15

4104973

Võ Thành Hoài

KT1022A2

HK II, 2012-2013

16

4105005

Ngô Thanh Thái

KT1022A2

HK II, 2012-2013

17

4105113

Trần Thị Thùy Dương

KT1023A2

HK II, 2012-2013

18

4105218

Nguyễn Thị Kim Nên

KT1024A1

HK II, 2012-2013

19

4113906

Tạ Thị Lộc

KT11W1A1

HK II, 2012-2013

20

4114217

Nguyễn Lâm Hồng Đào

KT1121A3

HK II, 2012-2013

21

4114286

Nguyễn Tấn Phát

KT1121A1

HK II, 2012-2013

22

4114440

Trần Thị Hồng Phượng

KT1121A2

HK II, 2012-2013

23

4114633

Nguyễn Kim Ngân

KT1123A1

HK II, 2012-2013

24

4114644

Phạm Thị Phượng

KT1123A1

HK II, 2012-2013

25

4114656

Bùi Thị Thùy Trang

KT1123A1

HK II, 2012-2013

26

4114677

Lương Kim Hoàng

KT1123A2

HK II, 2012-2013

27

4114704

Cao Hoàng Phụng

KT1123A2

HK II, 2012-2013

28

4114709

Trương Hồng Sương

KT1123A2

HK II, 2012-2013

29

4114714

Lê Nguyễn Minh Thư

KT1123A2

HK II, 2012-2013

30

4114831

Nguyễn Thị Bích Hạnh

KT11W4A2

HK II, 2012-2013

31

4114848

Phạm Hoa Thiên Lý

KT11W4A2

HK II, 2012-2013

32

4115176

Trần Bá Dinh

KT1190A1

HK II, 2012-2013

33

4118399

Nguyễn Thị Diễm Chi

KT11W3A1

HK II, 2012-2013

34

4118432

Trương Mai Thảo

KT11W3A1

HK II, 2012-2013

35

B1201516

Hồ Thị Kim Hà

KT12W1A1

HK II, 2012-2013

36

B1201530

Đinh Thị Hương

KT12W1A1

HK II, 2012-2013

37

B1201533

Lê Thanh Kiệt

KT12W1A1

HK II, 2012-2013

38

B1201538

Châu Thị Thùy Linh

KT12W1A1

HK II, 2012-2013

39

B1201557

Phạm Lê Thành Nhân

KT12W1A1

HK II, 2012-2013

40

B1201589

Huỳnh Thị Kiều Tiên

KT12W1A1

HK II, 2012-2013

41

B1201726

Danh Thị Ánh

KT1222A2

HK II, 2012-2013

42

B1201760

Lương Thị Cẩm My

KT1222A2

HK II, 2012-2013

43

B1201776

Trần Đặng Kim Phụng

KT1222A2

HK II, 2012-2013

44

B1201791

Nguyễn Tuyết Trinh

KT1222A2

HK II, 2012-2013

45

B1201797

Trần Long Vi

KT1222A2

HK II, 2012-2013

46

B1202076

Dư Thị Cẩm My

KT12W4A2

HK II, 2012-2013

47

B1202107

Võ Quốc Toàn

KT12W4A2

HK II, 2012-2013

48

B1202224

Phan Thị Thanh Trúc

KT12W3A1

HK II, 2012-2013

49

B1202255

Nguyễn Thị Dân

KT1221A1

HK II, 2012-2013

50

B1202281

Lê Thị Kim Khánh

KT1221A3

HK II, 2012-2013

51

B1202330

Nguyễn Thị Kim Phượng

KT1221A1

HK II, 2012-2013

52

B1202360

Nguyễn Văn Út

KT1221A3

HK II, 2012-2013

53

B1202395

Nguyễn Thị Thanh Hằng

KT1221A4

HK II, 2012-2013

54

B1202478

Trần Thị Huyền Trân

KT1221A4

HK II, 2012-2013

55

B1202699

Nguyễn Lê Thảo Nguyên

KT12V5A2

HK II, 2012-2013

56

B1202735

Nguyễn Thị Thư

KT12V5A2

HK II, 2012-2013

57

B1206351

Quách Tuyết Mảnh

KT1223A1

HK II, 2012-2013

58

B1206388

Đoàn Lương Thành Tâm

KT1223A1

HK II, 2012-2013

59

B1206412

Lâm Thị Kim Vàng

KT1223A1

HK II, 2012-2013

60

B1207360

Nguyễn Minh Hoài

KT1290A2

HK II, 2012-2013

Danh sách sinh viên nhận học bổng Quỹ Tấm Lòng Vàng năm 2012

Xem file đính kèm...

Liên hệ

QUỸ TẤM LÒNG VÀNG CỦA CỰU SINH VIÊN - HỌC VIÊN

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ EMAIL

1

Lưu Thanh Đức Hải

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Lê Tấn Nghiêm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Huỳnh Thị Đan Xuân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Lê Long Hậu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ngoài liên hệ với các thành viên trong tổ các mạnh thường quân có thể liên lạc với Khoa qua số điện thoại: 0710.3838831