CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Kế hoạch giảng dạy xóa liệt học kỳ 2 (hệ Từ Xa), năm 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY XÓA LIỆT HỆ TỪ XA

Học kỳ 2 Năm học 2016-2017

- Ngành: Quản trị kinh doanh

- Lớp: KT1422X1         

- Hệ Đào tạo từ xa

- Đơn vị: Trường Đại học Cần Thơ (Phòng học: 115/A3)

- Cán bộ quản lý: Nguyễn Quốc Đạt (Điện thoại: 0907000757)

TT

Mã HP

Tên học phần

Nhóm

TC

MSCB

Tên CBGD

Thời gian ôn tập & Giải đáp thắc mắc

Thời gian thi

Số tiết

Ngày

1

TN010

Xác suất thống kê

KTXL

3

 

Trần Phước Lộc

17

S,C:22/04/2017

(tiết: 1,2,3,4,5,6,7,8)

S,C:23/04/2017

(tiết: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)

S:28/05/2017

(Ca 1)

2

KT105

Toán kinh tế

KTXL

3

 

Lê Bình Minh

17

S,C:06/05/2017

(tiết: 1,2,3,4,5,6,7,8)

S,C:07/05/2017

(tiết: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)

S:04/06/2017

(Ca 1)

3

KT101

Kinh tế vi mô 1

KTXL

3

 

Nguyễn Tuấn Kiệt

17

S,C:13/05/2017

(tiết: 1,2,3,4,5,6,7,8)

S,C:14/05/2017

(tiết: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)

S:28/05/2017

(Ca 2)

4

KT106

Nguyên lý kế toán

DCXL

3

 

Đàm Thị Phong Ba

17

S,C:20/05/2017

(tiết: 1,2,3,4,5,6,7,8)

S,C:21/05/2017

(tiết: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)

S:04/06/2017

(Ca 2)

5

KL001

Pháp luật đại cương

KTXL

2

 

Trần Khắc Qui

8

S,C: 27/05/2017

(tiết: 1,2,3,4,5,6,7,8)

C: 04/06/2017

(Ca 1)

 

Ghi chú:

- Tiết 1: bắt đầu lúc 7 giờ 30

- Tiết 6: bắt đầu lúc 13 giờ 30

- Mỗi tiết 50 phút

Cần Thơ, ngày 30 tháng 3 năm 2017

GIÁM ĐỐC TTLKĐT

Lưu ý: Sinh viên có nhu cầu đăng ký hoặc thắc mắc liên hệ TTLK ĐHCT (0292 3872116_Thầy Đạt).