CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Một số hình ảnh hoạt động của phòng mô phỏng Khoa Kinh tế HK2, năm 2016-2017

-----Hiện tại Khoa Kinh tế đã đưa vào hoạt động chính thức học kỳ 2 năm học 2016-2017, 03 phòng mô phỏng cho các nghiệp vụ của sinh viên chuyên ngành, hoạt động này sẽ tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội thực tập, tiếp cận thực tế các nghiệp vụ trong công quá trình làm việc sau khi tốt nghiệp.

-----Sau đây là một số hình ảnh của phòng mô phỏng nghiệp vụ tài chính - ngân hàng: