CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Một số hình ảnh hoạt động của phòng mô phỏng Khoa Kinh tế HK2, năm 2016-2017 (Kế toán)

Một số hình ảnh học tập tại phòng mô phỏng của chuyên ngành Kế Toán HK2, năm 2016-2017.