CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Số thứ tự sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp 12/04/2017

*Lưu ý: Để thuận tiện và nhanh chóng đề nghị sinh viên xem số thứ tự trong file đính kèm trước khi vào đăng ký. Đăng ký tại thư viện Khoa (dời qua Tổ Đảm Bảo Chất Lượng).

Xem file chi tiết đính kèm...