CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Thông báo v/v đăng ký dự lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ

--------------------

Số: 290 /KT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập -Tự Do - Hạnh Phúc

--------------------------------------

Cần Thơ, ngày  24   tháng  8    năm 2017

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2017

 

            Căn cứ theo kế hoạch của Trường về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính qui năm học đợt 2 năm 2017, Khoa Kinh tế thông báo đến sinh viên tốt nghiệp chuẩn bị cho việc dự Lễ trao bằng tốt nghiệp như sau:

1. Đối tượng đăng ký dự lễ:

Tất cả sinh viên các ngành kinh tế có tên trong quyết định tốt nghiệp số: 1909/QĐ ngày 9/06/2017 và quyết định số 2738/QĐ ngày 14/8/2017.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức :

Bắt đầu lúc 7h30 ngày 20/9/2017 tại Hội trường lớn Khu II tất cả các ngành kinh tế.

3. Thủ tục đăng ký dự lễ tốt nghiệp:

  • Mượn lễ phục:

Sinh viên nhận Lễ phục trực tiếp tại Phòng kiến trên lầu Hội trường lớn vào chiều ngày 19/9/2017 (bắt đầu từ 14h00) và trả lại sau khi kết thúc buổi Lễ.

  • Lệ phí:

Sinh viên tham dự lễ sẽ đóng 60.000đ (tiền sử dụng lễ phục và chụp ảnh nhận bằng tốt nghiệp trên lễ đài, túi đựng hồ sơ tốt nghiệp), sinh viên nộp tiền trực tiếp cho cán bộ phụ trách khi mượn lễ phục (mang theo giấy tờ tùy thân có dán ảnh).

  • Đăng ký dự lễ :
  • Thời gian đăng ký:

+ Cả ngày 18 và 19/9/2017 (sáng từ 8g – 10g30, chiều từ 14g – 16g00).

-  Địa điểm đăng ký: Thư viện Khoa Kinh tế (Phòng 205/KT).

      + Sinh viên đăng ký trực tiếp, khi đăng ký sinh viên phải mang theo giấy tờ có ảnh.

      + Sinh viên sau khi đăng ký sẽ được cấp Phiếu đăng ký dự Lễ, trong đó ghi cụ thể: Số ghế chỗ ngồi, Họ tên, MSSV, Lớp (sinh viên sẽ mang theo phiếu dự lễ khi lên lễ đài nhận bằng).

4. Hình thức lên nhận bằng:

            - Lễ phục: Sinh viên lên lễ đài nhận bằng phải mặc Lễ phục theo qui định của Trường, sinh viên phải ngồi đúng vị trí theo sơ đồ chỗ ngồi được Ban tổ chức sắp xếp. Khi đi dự sinh viên phải mang theo Phiếu đăng ký dự Lễ. Những sinh viên không có Phiếu đăng ký dự Lễ sẽ không được dự Lễ nhận bằng.

            - Ban tổ chức sẽ mời sinh viên lên nhận bằng đúng người. Khi lên Lễ đài mỗi sinh viên phải cầm theo Phiếu đăng ký dự Lễ nộp lại cho cán bộ phụ trách hướng dẫn lên Lễ đài.

            - Sinh viên không được cho mượn hoặc làm giả Phiếu đăng ký dự Lễ.

Rất mong được sự hợp tác của toàn thể sinh viên để buổi Lễ được diễn ra trong không khí vui tươi và trang trọng.                                                                                                                      

 

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

VÕ THÀNH DANH