CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Thông báo v/v đăng ký buổi giới thiệu và nhận thực tập viên tiềm năng của Ngân hàng Sacombank

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

                          KHOA KINH TẾ

                             

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Cần Thơ, ngày 29 tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký buổi giới thiệu và nhận thực tập viên

 tiềm năng của Ngân hàng Sacombank)

 

            Được sự cho phép của Ban giám hiệu nhà Trường, Ngân hàng Sacombank kết hợp với Khoa Kinh tế tổ chức buổi giới thiệu và nhận thực tập viên tiềm năng cho sinh viên sẽ đi thực tập vào học kỳ 2 năm học  2017-2018, cụ thể như sau:

  1. Mục đích của công ty:

- Tổ chức ngày hội tuyển dụng thực tập viên tiềm năng Sacombank tất cả các vị trí và các Thành Phố, Tỉnh mà Ngân hàng sẽ chọn thực tập viên tiềm năng vào thực tập trong năm học 2017-2018.

  1. Đối tượng:

- Sinh viên tất cả các ngành kinh tế sẽ đi thực tập vào học học kỳ 2 năm học 2017-2018.

- Số lượng tuyển: Ngân hàng không giới hạn sẽ chọn tại buổi giới thiệu chương trình.

- Nơi thực tập: tất cả Sacombank tại các Thành Phố và các Tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long.

  1. Thời gian: ngày 4/10/2017 (lúc 7h45)-  sáng thứ tư
  2. Địa điểm: Hội trường Khoa Kinh tế - trường Đại học Cần Thơ.
  3. Hình thức đăng ký tham dự:

   + Sinh viên đăng ký theo mẫu và đường link đăng ký...

   + Hạn đăng ký: đến ngày 30/9/2017.

 

TT

MSSV

Họ tên SV

Ngành

Khóa

Mã luận văn

Điện thoại

Email liên hệ

 

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

VÕ THÀNH DANH

Nơi nhận:

- Thông báo SV,

- Lưu VP