CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Chiêu sinh khóa đào tạo ngắn hạn quốc tế "Đánh giá tác động: phương pháp định lượng và ứng dụng"

Chương trình học bằng tiếng Anh và được cấp chứng nhận bởi

Đại học Groningen và Đại học Cần Thơ”

 

- Xem thông báo chiêu sinh và chương trình học...