CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

BAN CÁN SỰ CÁC LỚP

Nghiên cứu sinh:

 

- Kinh tế nông nghiệp 2011

  • Lớp Trưởng: Nguyễn Ngọc Lam - email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Lớp Phó: La Nguyễn Thùy Dung - email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Kinh tế nông nghiệp 2012

- Kinh tế nông nghiệp 2013

- Quản trị kinh doanh 2013

Cao học:

- Cao học Kinh tế khóa 18

Cao học Kinh tế khóa 19

Cao học Kinh tế khóa 20

Đại học chính quy - liên thông - bằng 2:

- Khóa 37

- Khóa 38

- Khóa 39

- Khóa 40

- Khóa 41