CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

 •     
 •     
 •     

Font Size

Cpanel

Tiêu chuẩn 10 - Trang thiết bị và cơ sở hạ tầng

Các tiêu chí (07)

1. Nhà trường phải có đủ các tài nguyên vật chất phục vụ cho việc thực hiện các chương trình đào tạo, bao gồm thiết bị, tài liệu học tập và công nghệ thông tin.(6.1)

2. Các thiết bị cần được cập nhật, sẵn sàng để sử dụng, và được sử dụng có hiệu quả.(6.2)

3. Các tài nguyên học tập phải được chọn lọc và phù hợp với mục tiêu học tập.(6.4)

4. Có thư viện điện tử để đáp ứng sự phát triển về công nghệ thông tin-truyền thông. (6.5)

5. Có các hệ thống công nghệ thông tin và các hệ thống này cần được cập nhật.(6.7)

6. Các trung tâm máy tính của nhà trường phải có sẵn các máy tính và hệ thống mạng cho phép cộng đồng nhà trường khai thác công nghệ thông tin để phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu và phát triển, dịch vụ và quản lý.(6.8)

7. Các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh môi trường đáp ứng được mọi yêu cầu của địa phương về mọi mặt.(5.2)

Giải thích

Trang thiết bị và tài nguyên học tập cần phù hợp với các mục tiêu và mục đích của chương trình. Trang thiết bị cũng liên quan đến chiến lược giảng dạy và học tập. Ví dụ, nếu muốn dạy theo nhóm nhỏ thì chỉ cần sử dụng phòng học nhỏ. Hoặc khi muốn giảng dạy bằng máy tính thì cần phải có đủ máy tính cho sinh viên. Các tài nguyên học tập chính bao gồm sách, sổ tay thông tin, tạp chí, báo chí, tranh ảnh, internet và intranet, CD-ROMs, bản đồ, ảnh chụp từ không gian, và các tài nguyên học tập khác.

Câu hỏi

Phòng học

 • Khoa/đơn vị có đủ giảng đường, phòng học, phòng thí nghiệm, phòng đọc sách, và phòng máy tính không? Những phòng này có đáp ứng những quy định hiện hành không?
 • Thư viện có đủ thiết bị và tài liệu để phục vụ chương trình đào tạo hay không?
 • Việc sử dụng thư viện có được tiện lợi không (điều kiện phục vụ, giờ mở cửa)?
 • Khoa/đơn vị có đủ thiết bị phòng thí nghiệm hay không? Có đủ cán bộ phục vụ phòng thí nghiệm không?
 • Phòng thí nghiệm có đáp ứng những quy định hiện hành không?

Các dụng cụ và thiết bị hỗ trợ dạy học

 • Khoa/đơn vị có đủ các thiết bị nghe-nhìn phục vụ dạy học không ?
 • Có đủ máy tính phục vụ học tập không? Có các chương trình và phần mềm phù hợp (các chương trình bồi dưỡng kỹ năng sử dụng máy tính, phần mềm tính toán, phần mềm thiết kế, v.v.) không?
 • Điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị hiện nay thúc đẩy hoặc cản trở việc thực hiện chương trình đào tạo như thế nào?
 • Kinh phí cho cơ sở vật chất và thiết bị có đáp ứng được nhu cầu không?