CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Các khóa đào tạo ngắn hạn (Click vào tên để xem miêu tả khóa học)

1. Hỗ trợ đào tạo chuyên sâu tại doanh nghiệp.

2. Tư vấn nghiên cứu thị trường.

3. Nghiệp vụ ngân hàng.

4. Nghiệp vụ ngân hàng nâng cao.

5. Nghiệp vụ khai báo thuế.

6. Kế toán trưởng doanh nghiệp.

7. Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp.

8. Kỹ năng giao tiếp & tìm việc.

9. Anh văn trong hoạt động kinh doanh.

10. Phân tích định lượng trong kinh tế.

11. Kỹ năng bán hàng.

12. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu bằng SPSS.

13. Thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

14. Nhận diện & cách xử lý rủi ro trong công tác thẩm định tín dụng.