CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Thông tin đầu khóa cao học 2017

THÔNG TIN ĐẦU KHÓA 2017-1

 

- Kế hoạch học tập trong học kỳ I, 2017-2018 bao gồm có học phần Triết 4 tín chỉ.

- Học viên ưu tiên lập kế hoạch các học phần Cơ sở và bắt buộc trong học kỳ I, 2017-2018.

- Số tín chỉ đăng ký tối đa là 20.

- Học viên không có thời gian đi chụp hình làm thẻ học viên thì có thể tự chụp ở nhà và gửi theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.:

            + Tiêu đề: Gửi hình làm thẻ học viên

            + Nội dung ghi rõ: Họ tên, Mã số học viên, lớp

            + Hình 3x4cm, không sử dụng hình scan.

- Các lớp gửi danh sách ban cán sự cho Lam (Họ tên-MSHV-Lớp-Điện thoại) - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. Nội dung sinh hoạt đầu khóa

2. Quy chế đào tạo thạc sĩ 2015

3. Chương trình đào tạo Thông tư 07

4. Thời gian lập Kế hoạch học tập

5. Danh sách học viên

6. Mẫu thông tin cá nhân​​​​​​​​​​​​ (link nhập mẫu thông tin cá nhân...)

7. Danh sách nợ học phần Bổ túc kiến thức 2017 đợt 1...

8. Danh sách ban cán sự cao học 2017 đợt 1...

 

Xem file chi tiết đính kèm...