CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

 •     
 •     
 •     

Font Size

Cpanel

Giới thiệu 11 ngành kinh tế tuyển sinh năm 2017

Click vào tên ngành để xem clip giới thiệu về ngành.

 1. Kế toán
 2. Kiểm toán
 3. Quản trị kinh doanh
 4. Kinh doanh thương mại
 5. Tài chính ngân hàng
 6. Marketing
 7. Quản trị dịch vụ, du lịch và lữ hành
 8. Kinh tế nông nghiệp
 9. Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
 10. Kinh tế
 11. Kinh doanh quốc tế

 

 

Danh mục ngành, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017

- Danh mục ngành, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017...

-