CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Công Đoàn Khoa

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

TS.Lê Tấn Nghiêm

Chủ tịch

2

ThS.GVC Phan Thị Ngọc Khuyên

Phó Chủ tịch

3

ThS.GVC Thái Văn Đại

Ủy Viên

4

ThS.Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ủy Viên, thư ký

5

ThS.Lương Thị Cẩm Tú

Ủy Viên

 

CÁC TỔ CÔNG ĐOÀN

BM Kinh tế Nông nghiệp

1

Phạm Quốc Hùng

Tổ trưởng

BM Kinh tế tài nguyên và môi trường

1

Nguyễn Thúy Hằng

Tổ trưởng

BM Kinh tế

1

Võ Thị Ánh Nguyệt

Tổ trưởng

2

Nguyễn Tuấn Kiệt

Tổ phó

BM Kế toán - Kiểm toán

1

Nguyễn Thị Hồng Liễu

Tổ trưởng

2

Lê Tín

Tổ phó

BM Tài chính - Ngân hàng

1

Vương Quốc Duy

Tổ trưởng

2

Khưu Thị Phương Đông

Tổ phó

BM Quản trị

1

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Tổ trưởng

2

Nguyễn Minh Cảnh

Tổ phó

BM Marketing

1

Nguyễn Thị Bảo Châu

Tổ trưởng

BM Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

1

Nguyễn Tri Nam Khanh

Tổ trưởng

Văn Phòng

1

Trương Thị Ánh Vân

Tổ trưởng