CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN - HỌC VIÊN

TT

Họ tên

Nhiệm vụ

Liên lạc

1

Võ Thành Danh

Trưởng ban

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Lê Khương Ninh

Thành viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Lưu Thanh Đức Hải

Thành viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Trương Đông Lộc

Thành viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Lê Tấn Nghiêm

Thành viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Nguyễn Ngọc Lam

Thành viên, Thư ký

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.