CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

CSV Đại học chính quy

DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

K5-Kinh tế nông nghiệp (7923A1)

K6-Kinh tế nông nghiệp (8023A1)

K7-Kinh tế nông nghiệp (8123A1)

K8-Kinh tế nông nghiệp (8223A1)

K9-Kinh tế nông nghiệp (8323A1)

K10-Kinh tế nông nghiệp (8423A1)

K11-Kinh tế nông nghiệp (8523A1)

K12-Kinh tế nông nghiệp (8623A1)

K13-Kế toán (8720A1)

K13-Kinh tế nông nghiệp (8723A1)

K13-KTế thương nghiệp (87TNA1)

K14-Kế toán (8820A1)

K14-KTế thương nghiệp (88TNA1)

K15-Kế toán (8920A1)

K15-Tài chính (8921A1)

K15-KTế thương nghiệp (89TNA1)

K16-Kế toán (9020A1)

K16-Tài chính (9021A1)

K16-KTế thương nghiệp (90TNA1)

K17-Kế toán (9120A1)

K17-Tài chính (9121A1)

K17-Quản trị kinh doanh (9122A1)

K18-Kế toán (9220A1)

K18-Tài chính (9221A1)

K18-Quản trị kinh doanh (9222A1)

K18-Kinh tế nông nghiệp (9223A1)

K18-Kinh tế ngoại thương (9224A1)

K19-Kế toán (9320A1)

K19-Tài chính (9321A1)

K19-Quản trị kinh doanh (9322A1)

K19-Kinh tế ngoại thương (9324A1)

K20-Kế toán (9420A1)

K20-Tài chính tín dụng (9421A1)

K20-Quản trị kinh doanh (9422A1)

K20-Kinh tế nông nghiệp (9423A1)

K20-Kinh tế ngoại thương (9424A1)

K21-Kế toán (9520A1)

K21-Tài chính tín dụng (9521A1)

K21-Quản trị kinh doanh (9522A1)

K21-Kinh tế nông nghiệp (9523A1)

K21-Kinh tế ngoại thương (9524A1)

K22-Kế toán (9620A1)

K22-Tài chính tín dụng (9621A1)

K22-Quản trị kinh doanh (9622A1)

K22-Kinh tế nông nghiệp (9623A1)

K22-Kinh tế ngoại thương (9624A1)

K23-Kế toán 1 (9720A1)

K23-Kế toán 2 (9720A2)

K23-Tài chính tín dụng 1 (9721A1)

K23-Tài chính tín dụng 2 (9721A2)

K23-Tài chính tín dụng 3 (9721A3)

K23-Quản trị kinh doanh 1 (9722A1)

K23-Quản trị kinh doanh 2 (9722A2)

K23-Quản trị kinh doanh 3 (9722A3)

K23-Kinh tế nông nghiệp (9723A1)

K23-Kinh tế ngoại thương 1 (9724A1)

K23-Kinh tế ngoại thương 2 (9724A2)

K24-Kế toán 1 (9820A1)

K24-Kế toán 2 (9820A2)

K24-Tài chính tín dụng 1 (9821A1)

K24-Tài chính tín dụng 2 (9821A2)

K24-Quản trị kinh doanh 1 (9822A1)

K24-Quản trị kinh doanh 2 (9822A2)

K24-Kinh tế nông nghiệp 1 (9823A1)

K24-Kinh tế nông nghiệp 2 (9823A2)

K24-Kinh tế ngoại thương 1 (9824A1)

K24-Kinh tế ngoại thương 2 (9824A2)

K25-Kế toán 1 (9920A1)

K25-Kế toán 2 (9920A2)

K25-Tài chính tín dụng 1 (9921A1)

K25-Tài chính tín dụng 2 (9921A2)

K25-Quản trị kinh doanh 1 (9922A1)

K25-Quản trị kinh doanh 2 (9922A2)

K25-Kinh tế nông nghiệp 1 (9923A1)

K25-Kinh tế nông nghiệp 2 (9923A2)

K25-Kinh tế ngoại thương 1 (9924A1)

K25-Kinh tế ngoại thương 2 (9924A2)

K26-Kế toán 1 (0020A1)

K26-Kế toán 2 (0020A2)

K26-Tài chính tín dụng 1 (0021A1)

K26-Tài chính tín dụng 2 (0021A2)

K26-Quản trị kinh doanh 1 (0022A1)

K26-Quản trị kinh doanh 2 (0022A2)

K26-Kinh tế nông nghiệp 1 (0023A1)

K26-Kinh tế nông nghiệp 2 (0023A2)

K26-Kinh tế ngoại thương 1 (0024A1)

K26-Kinh tế nông nghiệp 1 (0023A1)

K26-Kinh tế nông nghiệp 2 (0023A2)

K26-Kinh tế ngoại thương 1 (0024A1)

K26-Kinh tế ngoại thương 2 (0024A2)

K27-Kế toán 1 (0120A1)

K27-Kế toán 2 (0120A2)

K27-Tài chính tín dụng 1 (0121A1)

K27-Tài chính tín dụng 2 (0121A2)

K27-Quản trị kinh doanh (0122A1)

K27-QTKD Marketing (0145A1)

K27-QTKD du lịch, dịch vụ (0146A1)

K27-Kinh tế nông nghiệp 1 (0123A1)

K27-Kinh tế nông nghiệp 2 (0123A2)

K27-Kinh tế ngoại thương 1 (0124A1)

K27-Kinh tế ngoại thương 2 (0124A2)