CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Giới thiệu Khoa

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ

 

NHIỆM VỤ

 

Kể từ khi thành lập tháng 7 năm 1979, Khoa Kinh Tế đã không ngừng phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu về chất lượng và quy mô đào tạo, nghiên cứu và cung cấp dịch vụ tư vấn cho vùng ĐBSCL.

1.Đào tạo chính qui và không chính qui trình độ Đại học các chuyên ngành kinh tế và QTKD: Kế toán tổng hợp, Kế toán - Kiểm toán, Tài chính – Tín dụng, Tài chính doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị kinh doanh Marketing, Quản trị kinh doanh Du lịch và dịch vụ, Kinh tế học, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế tài nguyên và môi trường, Kinh tế ngoại thương.

2.Đào tạo Cao học các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế nông nghiệp, Tài chính – Ngân hàng.

3.Đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn các lĩnh vực: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị doanh nghiệp, Marketing thương mại dịch vụ, Xây dựng quảng bá thương hiệu, Quản trị bán hàng, Quản trị nhà hàng khách sạn, Kinh doanh chứng khoán, Kinh doanh quốc tế, Quản lý dự án …

4.Nghiên cứu và tư vấn về các lĩnh vực:

·Phát triển doanh nghiệp, nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước.

·Quản lý, giám sát và đánh giá dự án.

·Qui hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn.

5.Hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY

 

-Nhân sự: Khoa có trên 133 cán bộ cơ hữu, trong đó có khoảng hơn 17% có học vị Tiến Sĩ, 69% có học vị Thạc Sĩ.

-Tổ chức Khoa và Bộ Môn:

 

 

·Văn phòng khoa gồm bộ phận quản lý hành chính, tổ chức, giáo vụ, thư viện, các phòng máy vi tính.

·Bộ môn Kinh tế đào tạo các ngành Kinh tế, Kinh tế ngoại thương, và đảm nhận giảng dạy các môn khoa học kinh tế chung cho các ngành khác.

·Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và Kinh tế tài nguyên môi trường đào tạo các ngành Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế tài nguyên và môi trường và đảm nhận giảng dạy các môn Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế tài nguyên và môi trường và Kinh tế phát triển cho các ngành khác.

·Bộ môn Quản trị kinh doanhđào tạo ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp và giảng dạy các môn quản trị kinh doanh cho các ngành khác.

·Bộ môn Marketing & Du lịch - Dịch vụ đào tạo các ngành Marketing, Quản trị Du lịch - Dịch vụ và giảng dạy các môn học Marketing, Thương mại, Du lịch và Dịch vụ cho các ngành khác.

·Bộ môn Kế toán - Kiểm toán đào tạo các ngành Kế toán tổng hợp, Kế toán kiểm toán và đảm nhận giảng dạy các môn cơ bản về kế toán, kiểm toán cho các ngành khác.

·Bộ môn Tài chính - Ngân hàng đào tạo các ngành Tài chính tín dụng, Tài chính doanh nghiệp và đảm nhận giảng dạy các môn khoa học tài chính, ngân hàng cho các ngành khác.

- Hoạt động đào tạo:

Từ bước khởi đầu chỉ đào tạo một ngành, Khoa đã tiến đến đào tạo đa ngành, số lượng sinh viên và chất lượng đào tạo không ngừng tăng lên. Vào những năm đầu mới thành lập, trung bình mỗi năm Khoa đào tạo khoảng 40 sinh viên, nhưng đến nay quy mô đã tăng lên trên 750 sinh viên/năm. Khoa đã đào tạo hơn 9.500 sinh viên hệ chính qui và hơn 7.000 sinh viên hệ không chính qui cho các tỉnh ĐBSCL. Khoa đã quan tâm cải tiến chương trình đào tạo và áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực cho hầu hết các chuyên ngành nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

 

Biểu đồ số sinh viên Khoa đào tạo theo Khóa học từ năm 1979 đến 2012


 

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN

 

- Lĩnh vực nghiên cứu:

·Qui hoạch phát triển kinh tế xã hội, nông nghiệp, nông thôn và chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

·Nâng cao chất lượng và phát triển nguồn nhân lực ở ĐBSCL.

·Xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hộ ở ĐBSCL.

·Nghiên cứu lợi thế cạnh tranh và lợi thế so sánh một số ngành hàng quan trọng ở ĐBSCL nhằm thành lập ngân hàng dữ liệu phục vụ cho các DN.

·Đánh giá thực trạng kinh doanh và đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ở ĐBSCL.

·Nghiên cứu các lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.

·Hỗ trợ, tư vấn kinh doanh xuất nhập khẩu và xúc tiến thương mại.

·Nghiên cứu kinh tế tài nguyên môi trường.

- Hoạt động tư vấn, tập huấn ngắn hạn:

·Quản trị sản xuất.

·Quản trị chất lượng sản phẩm.

·Quản trị chuỗi cung ứng.

·Phân tích tình hình tài chính công ty.

·Kinh doanh chứng khoán.

·Xây dựng và phát triển thương hiệu.

·Phân tích tiềm năng và dự báo triển vọng thị trường.

·Chiến lược Marketing và các hoạt động xúc tiến kinh doanh.

·Nghiên cứu Marketing và phương pháp phân tích dữ liệu.

·Kỹ năng giao tiếp, đàm phán trong kinh doanh.

 

HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

·Hợp tác với các trường đại học thuộc Vương Quốc Hà Lan trong khuôn khổ chương trình MHO2 về “Nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu thuộc lĩnh vực Kinh tế và Luật”.

·Hợp tác với các trường đại học thuộc Vương Quốc Hà Lan trong khuôn khổ chương trình NPT về: “Nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và nông hộ”.

·Hợp tác với các trường đại học thuộc Vương Quốc Bỉ trong khuôn khổ chương trình VLIR về “Đào tạo từ xa”.

·Hợp tác với Tây Ban Nha về: “Phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã ở đồng bằng sông Cửu Long”.

·Hợp tác với Đức và Thụy Sỹ trong khuôn khổ chương trình GTZ về: “Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ở đồng bằng sông Cửu Long”.

·Chương trình DANIDA về Hợp phần giống cây trồng.

·Nghiên cứu kinh tế tài nguyên môi trường – EEPSEA, hợp tác với Singapore.

·Chương trình AUSAid hợp tác với Úc triển khai các dự án hỗ trợ xóa đói giảm nghèo.

·Các hợp tác khác với Úc, Hungary và Canada.

 

Việc tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình hợp tác quốc tế đã mang lại tác động tích cực đến trình độ nghiên cứu ứng dụng cũng như năng lực giảng dạy của cán bộ viên chức trong Khoa. Chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học không ngừng được nâng cao, phục vụ cho sự phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung.