CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Liên hệ

Địa chỉ: Khoa Kinh Tế, Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 0710.3838831. Fax: 0710.3839168. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

STT

Bộ Môn

Số điện thoại

1

Marketing

0710.3734610

2

Kinh doanh quốc tế

0710.3872277

3

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

0710.3827726

4

Kinh tế

0710.3734612

5

Kế toán – Kiểm toán

071.3734615

6

Tài chính – Ngân hàng

0710.3734607

7

Kinh tế nông nghiệp

0710.3734611

8

Kinh tế tài nguyên và môi trường

0710.3872307

9

Quản trị kinh doanh

0710.3734608

DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA KINH TẾ

TT

Họ

Tên

Nữ

MSCB

Học vị

Chức

danh

Đơn vị

LLKH

Email

1

Nguyễn Thuý

An

X

1986

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Trần Quế

Anh

X

1987

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Phạm Lan

Anh

X

2311

ThS

GV

Kinh tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Phạm Tuyết

Anh

X

1780

ThS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Thị Lan

Anh

X

2711

ThS

GV

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Đàm Thị Phong

Ba

X

1046

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Nguyễn Thanh

Bình

 

2595

ĐH

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Nguyễn Minh

Cảnh

 

2597

ThS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Nguyễn Thị Bảo

Châu

X

2501

ĐH

GV

Marketing-DLDV

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Hồ Hữu Phương

Chi

X

2496

ĐH

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Trương Kim

Cương

X

1094

 

 

Văn phòng khoa

 

 

12

Ong Quốc

Cường

 

2502

ThS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Thái Văn

Đại

 

565

ThS

GVC

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Tống Yên

Đan

X

1874

ThS

GV

KTNN-KTTNMT

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Nguyễn Hữu

Đặng

 

1047

TS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

Võ Thành

Danh

 

563

TS

PGS

KTNN-KTTNMT

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

Nguyễn Hồng

Diễm

X

2116

ThS

GV

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

Nguyễn Thị

Diệu

X

557

ThS

GVC

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

Trần Thụy Ái

Đông

X

1538

ThS

GV

KTNN-KTTNMT

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

Khưu Thị Phương

Đông

X

2278

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

Nguyễn Ngọc

Đức

 

2504

ThS

GV

Kinh tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22

Trần Khánh

Dung

X

2592

ĐH

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23

La Nguyễn Thùy

Dung

X

1894

ThS

GV

Marketing-DLDV

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24

Nguyễn Thị Phương

Dung

X

1981

ThS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

25

Trần Quốc

Dũng

 

558

ThS

GVC

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

26

Khổng Tiến

Dũng

 

2174

ThS

GV

KTNN-KTTNMT

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

27

Đặng Thị Ánh

Dương

X

2494

ĐH

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

28

Vũ Thuỳ

Dương

X

1872

ThS

GV

KTNN-KTTNMT

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

29

Võ Văn

Dứt

 

1470

TS

GV

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

30

Vương Quốc

Duy

 

1630

TS

GV

Tài chính - NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

31

Trần Thị Thu

Duyên

X

2277

ĐH

GV

KTNN-KTTNMT

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

32

Châu Thị Lệ

Duyên

X

1781

ThS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

33

Trần Thy Linh

Giang

X

1152

ThS

GV

Kinh tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

34

Đỗ Thị Hoài

Giang

X

2382

ĐH

GV

KTNN-KTTNMT

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

35

Nguyễn Thị Kim

X

1755

ThS

GV

Kinh tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

36

Lưu Thanh Đức

Hải

 

548

TS

PGS

Marketing-DLDV

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

37

Trương Thị Thuý

Hằng

X

1985

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

38

Nguyễn Thuý

Hằng

X

1540

ThS

GV

KTNN-KTTNMT

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

39

Nguyễn Kim

Hạnh

X

2601

ĐH

GV

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

40

Bùi Lê Thái

Hạnh

X

1875

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

41

Phạm Lê Đông

Hậu

X

2280

ĐH

GV

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

42

Lê Long

Hậu

 

1753

TS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

43

Lê Thị Diệu

Hiền

X

2224

ThS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

44

Nguyễn Thị Ngọc

Hoa

X

1878

ThS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

45

Phạm Quốc

Hùng

 

2602

ThS

GV

KTNN-KTTNMT

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

46

Lê Phước

Hương

X

1539

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

47

Đinh Thị Ngọc

Hương

X

2593

ĐH

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

48

Trần Thu

Hương

X

2748

ThS

GV

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

49

Lê Trần Phước

Huy

 

2495

ĐH

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

50

Huỳnh Trường

Huy

 

1471

TS

GV

QTDVDL&LH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

51

Khưu Ngọc

Huyền

X

2710

ThS

GV

QTDVDL&LH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

52

Trần Ái

Kết

 

561

TS

GVC

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

53

Huỳnh Việt

Khải

 

1537

TS

GV

KTNN-KTTNMT

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

54

Nguyễn Tri Nam

Khang

X

2282

ThS

GV

QTDVDL&LH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

55

Nguyễn Hồ Anh

Khoa

 

2119

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

56

Phan Đình

Khôi

 

1695

TS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

57

Phan Thị Ngọc

Khuyên

X

984

ThS

GVC

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

58

Nguyễn Tuấn

Kiệt

 

1779

TS

GV

Kinh tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

59

Nguyễn Ngọc

Lam

 

570

ThS

GVC

Văn phòng khoa

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

60

Huỳnh Nguyễn Vũ

Lâm

 

2749

ThS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

61

Hồ Hồng

Liên

X

2118

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

62

Mai Lê Trúc

Liên

X

2019

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

63

Trương Thị Bích

Liên

X

1876

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

64

Nguyễn Thị Hồng

Liễu

X

1535

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

65

Hoàng Thị Hồng

Lộc

X

2223

ThS

GV

QTDVDL&LH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

66

Trương Đông

Lộc

 

560

TS

PGS

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

67

Nguyễn Thị

Lương

X

1468

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

68

Huỳnh Thị Cẩm

X

1542

ThS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

69

Lê Bình

Minh

 

2384

ThS

GV

Kinh tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

70

Phạm Xuân

Minh

 

1629

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

71

Nguyễn Phạm Thanh

Nam

 

540

ThS

GVC

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

72

Nguyễn Văn

Ngân

 

1345

ThS

GV

KTNN-KTTNMT

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

73

Nguyễn Quốc

Nghi

 

1983

ThS

GV

Marketing-DLDV

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

74

Lê Tấn

Nghiêm

 

1280

TS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

75

Phạm Thị

Ngoan

X

9600

Kế toán

TT.ĐT-TV Kinh tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

76

Phan Thị Ánh

Nguyệt

X

1880

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

77

Võ Thị Ánh

Nguyệt

X

2517

ĐH

GV

Kinh tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

78

Đoàn Tuyết

Nhiễn

X

2435

ThS

GV

Tài chính - NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

79

Dương Quế

Nhu

X

1871

ThS

GV

QTDVDL&LH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

80

Vũ Thị Hồng

Nhung

X

1628

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

81

Phạm Lê Hồng

Nhung

X

2114

ThS

GV

QTDVDL&LH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

82

Quan Minh

Nhựt

 

551

TS

GVC

Kinh tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

83

Lê Khương

Ninh

 

543

TS

PGS

Kinh tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

84

Nguyễn Đinh Yến

Oanh

X

2383

ĐH

GV

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

85

Trần Thị Hạnh

Phúc

X

2222

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

86

Huỳnh Nhựt

Phương

X

1980

ThS

GV

QTDVDL&LH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

87

Võ Hồng

Phượng

X

1543

ThS

GV

QTDVDL&LH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

88

Nguyễn Thị Kim

Phượng

X

1095

ĐH

TVV

Văn phòng khoa

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

89

Nguyễn Thị Kim

Phượng

X

1281

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

90

Thạch Keo Sa

RáTe

 

2596

ThS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

91

Huỳnh Thị Tuyết

Sương

X

1978

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

92

Nguyễn Tấn

Tài

 

2221

ĐH

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

93

Nguyễn Hữu

Tâm

 

1282

ThS

GV

KTNN-KTTNMT

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

94

Huỳnh Phú

Tân

 

2632

ĐH

CV

Văn phòng khoa

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

95

Bùi Thị Kim

Thanh

X

1870

ThS

GV

Kinh tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

96

Lê Kim

Thanh

X

1634

ĐH

CV

Văn phòng khoa

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

97

Đinh Công

Thành

 

2113

ThS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

98

Nguyễn Văn

Thép

 

2594

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

99

Huỳnh Hữu

Thọ

 

2709

ThS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

100

Nguyễn Hồng

Thoa

X

2385

ĐH

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

101

Phạm Lê

Thông

 

1278

TS

GV

KTNN-KTTNMT

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

102

Lưu Tiến

Thuận

 

553

TS

GV

Marketing-DLDV

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

103

Nguyễn Xuân

Thuận

 

2500

ĐH

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

104

Phạm Phát

Tiến

 

2436

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

105

Tín

 

2117

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

106

Nguyễn Trung

Tính

 

2499

ĐH

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

107

Ngô Mỹ

Trân

 

1631

TS

GV

Marketing-DLDV

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

108

Hà Mỹ

Trang

X

2516

ĐH

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

109

Nguyễn Thu Nha

Trang

X

1881

ĐH

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

110

Nguyễn Thị Đoan

Trang

X

2312

ThS

GV

Kinh tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

111

Hồ Lê Thu

Trang

X

1984

ThS

GV

QTDVDL&LH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

112

Lê Thị Thu

Trang

X

1877

ThS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

113

Trần Bá

Trí

 

1145

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

114

Đinh Thị Lệ

Trinh

X

1782

ThS

GV

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

115

Nguyễn Thị Tú

Trinh

X

2598

ThS

GV

QTDVDL&LH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

116

Ngô Thị Thanh

Trúc

X

1783

TS

GV

KTNN-KTTNMT

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

117

Lương Thị Cẩm

X

1879

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

118

Phan Anh

 

1344

TS

GV

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

119

Quách Dương

Tử

 

2603

ĐH

GV

Kinh tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

120

Cao Minh

Tuấn

 

2600

ĐH

GV

Kinh tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

121

Huỳnh Thị Kim

Uyên

X

1989

ThS

GV

Kinh tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

122

Đoàn Thị Cẩm

Vân

X

1536

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

123

Lê Thị Ngọc

Vân

X

2283

ĐH

CV

Văn phòng khoa

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

124

Trương Thị Ánh

Vân

X

2633

ĐH

CV

Văn phòng khoa

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

125

Lê Quang

Viết

 

1147

ThS

GV

Marketing-DLDV

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

126

Nguyễn Xuân

Vinh

 

2220

ThS

GV

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

127

Hứa Thanh

Xuân

X

1632

ThS

GV

Kinh tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

128

Huỳnh Thị Đan

Xuân

 

1988

ThS

GV

KTNN-KTTNMT

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

129

Trương Khánh Vĩnh

Xuyên

X

1869

ThS

GV

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

130

Lê Trần Thiên

Ý

X

2115

ThS

GV

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

131

Trần Thị Bạch

Yến

X

2279

ThS

GV

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Công Đoàn Khoa

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

TS.Lê Tấn Nghiêm

Chủ tịch

2

ThS.GVC Phan Thị Ngọc Khuyên

Phó Chủ tịch

3

ThS.GVC Thái Văn Đại

Ủy Viên

4

ThS.Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ủy Viên, thư ký

5

ThS.Lương Thị Cẩm Tú

Ủy Viên

 

CÁC TỔ CÔNG ĐOÀN

BM Kinh tế Nông nghiệp

1

Phạm Quốc Hùng

Tổ trưởng

BM Kinh tế tài nguyên và môi trường

1

Nguyễn Thúy Hằng

Tổ trưởng

BM Kinh tế

1

Võ Thị Ánh Nguyệt

Tổ trưởng

2

Nguyễn Tuấn Kiệt

Tổ phó

BM Kế toán - Kiểm toán

1

Nguyễn Thị Hồng Liễu

Tổ trưởng

2

Lê Tín

Tổ phó

BM Tài chính - Ngân hàng

1

Vương Quốc Duy

Tổ trưởng

2

Khưu Thị Phương Đông

Tổ phó

BM Quản trị

1

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Tổ trưởng

2

Nguyễn Minh Cảnh

Tổ phó

BM Marketing

1

Nguyễn Thị Bảo Châu

Tổ trưởng

BM Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

1

Nguyễn Tri Nam Khanh

Tổ trưởng

Văn Phòng

1

Trương Thị Ánh Vân

Tổ trưởng

Danh sách cán bộ khoa

DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA KINH TẾ

TT

Họ

Tên

Nữ

MSCB

Học vị

Chức

danh

Đơn vị

LLKH

Email

1

Nguyễn Thuý

An

X

1986

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Trần Quế

Anh

X

1987

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Phạm Lan

Anh

X

2311

ThS

GV

Kinh tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Phạm Tuyết

Anh

X

1780

ThS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Thị Lan

Anh

X

2711

ThS

GV

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Đàm Thị Phong

Ba

X

1046

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Phan Thái

Bình

 

1754

ThS

GV

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Nguyễn Thanh

Bình

 

2595

ĐH

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Nguyễn Minh

Cảnh

 

2597

ThS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Nguyễn Thị Bảo

Châu

X

2501

ĐH

GV

Marketing-DLDV

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Hồ Hữu Phương

Chi

X

2496

ĐH

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Trương Kim

Cương

X

1094

   

Văn phòng khoa

   

13

Ong Quốc

Cường

 

2502

ThS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Thái Văn

Đại

 

565

ThS

GVC

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Tống Yên

Đan

X

1874

ThS

GV

KTNN-KTTNMT

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

Nguyễn Hữu

Đặng

 

1047

TS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

Võ Thành

Danh

 

563

TS

PGS

KTNN-KTTNMT

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

Nguyễn Hồng

Diễm

X

2116

ThS

GV

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

Nguyễn Thị

Diệu

X

557

ThS

GVC

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

Trần Thụy Ái

Đông

X

1538

ThS

GV

KTNN-KTTNMT

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

Khưu Thị Phương

Đông

X

2278

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22

Nguyễn Ngọc

Đức

 

2504

ThS

GV

Kinh tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23

Trần Khánh

Dung

X

2592

ĐH

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24

La Nguyễn Thùy

Dung

X

1894

ThS

GV

Marketing-DLDV

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

25

Nguyễn Thị Phương

Dung

X

1981

ThS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

26

Trần Quốc

Dũng

 

558

ThS

GVC

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

27

Khổng Tiến

Dũng

 

2174

ThS

GV

KTNN-KTTNMT

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

28

Đặng Thị Ánh

Dương

X

2494

ĐH

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

29

Vũ Thuỳ

Dương

X

1872

ThS

GV

KTNN-KTTNMT

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

30

Võ Văn

Dứt

 

1470

TS

GV

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

31

Vương Quốc

Duy

 

1630

TS

GV

Tài chính - NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

32

Trần Thị Thu

Duyên

X

2277

ĐH

GV

KTNN-KTTNMT

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

33

Châu Thị Lệ

Duyên

X

1781

ThS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

34

Trần Thy Linh

Giang

X

1152

ThS

GV

Kinh tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

35

Đỗ Thị Hoài

Giang

X

2382

ĐH

GV

KTNN-KTTNMT

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

36

Bùi Diên

Giàu

 

2437

ĐH

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

37

Nguyễn Thị Kim

X

1755

ThS

GV

Kinh tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

38

Lưu Thanh Đức

Hải

 

548

TS

PGS

Marketing-DLDV

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

39

Trương Thị Thuý

Hằng

X

1985

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

40

Nguyễn Thuý

Hằng

X

1540

ThS

GV

KTNN-KTTNMT

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

41

Nguyễn Kim

Hạnh

X

2601

ĐH

GV

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

42

Bùi Lê Thái

Hạnh

X

1875

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

43

Phạm Lê Đông

Hậu

X

2280

ĐH

GV

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

44

Lê Long

Hậu

 

1753

TS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

45

Lê Thị Diệu

Hiền

X

2224

ThS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

46

Nguyễn Thị

Hiếu

X

2497

ĐH

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

47

Nguyễn Thị Ngọc

Hoa

X

1878

ThS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

48

Phạm Quốc

Hùng

 

2602

ThS

GV

KTNN-KTTNMT

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

49

Lê Phước

Hương

X

1539

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

50

Đinh Thị Ngọc

Hương

X

2593

ĐH

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

51

Trần Thu

Hương

X

2748

ThS

GV

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

52

Lê Trần Phước

Huy

 

2495

ĐH

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

53

Huỳnh Trường

Huy

 

1471

TS

GV

QTDVDL&LH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

54

Khưu Ngọc

Huyền

X

2710

ThS

GV

QTDVDL&LH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

55

Trần Ái

Kết

 

561

TS

GVC

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

56

Huỳnh Việt

Khải

 

1537

TS

GV

KTNN-KTTNMT

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

57

Nguyễn Tri Nam

Khang

X

2282

ThS

GV

QTDVDL&LH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

58

Nguyễn Hồ Anh

Khoa

 

2119

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

59

Phan Đình

Khôi

 

1695

TS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

60

Phan Thị Ngọc

Khuyên

X

984

ThS

GVC

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

61

Nguyễn Tuấn

Kiệt

 

1779

TS

GV

Kinh tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

62

Nguyễn Ngọc

Lam

 

570

ThS

GVC

Văn phòng khoa

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

63

Huỳnh Nguyễn Vũ

Lâm

 

2749

ThS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

64

Hồ Hồng

Liên

X

2118

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

65

Mai Lê Trúc

Liên

X

2019

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

66

Trương Thị Bích

Liên

X

1876

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

67

Nguyễn Thị Hồng

Liễu

X

1535

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

68

Hoàng Thị Hồng

Lộc

X

2223

ThS

GV

QTDVDL&LH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

69

Trương Đông

Lộc

 

560

TS

PGS

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

70

Nguyễn Thị

Lương

X

1468

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

71

Huỳnh Thị Cẩm

X

1542

ThS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

72

Lê Bình

Minh

 

2384

ĐH

GV

Kinh tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

73

Phạm Xuân

Minh

 

1629

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

74

Nguyễn Phạm Thanh

Nam

 

540

ThS

GVC

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

75

Nguyễn Văn

Ngân

 

1345

ThS

GV

KTNN-KTTNMT

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

76

Nguyễn Quốc

Nghi

 

1983

ThS

GV

Marketing-DLDV

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

77

Lê Tấn

Nghiêm

 

1280

TS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

78

Phạm Thị

Ngoan

X

9600

Kế toán

TT.ĐT-TV Kinh tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

79

Tạ Hồng

Ngọc

X

2503

ĐH

GV

KTNN-KTTNMT

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

80

Phan Thị Ánh

Nguyệt

X

1880

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

81

Võ Thị Ánh

Nguyệt

X

2517

ĐH

GV

Kinh tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

82

Đoàn Tuyết

Nhiễn

X

2435

ThS

GV

Tài chính - NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

83

Dương Quế

Nhu

X

1871

ThS

GV

QTDVDL&LH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

84

Vũ Thị Hồng

Nhung

X

1628

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

85

Phạm Lê Hồng

Nhung

X

2114

ThS

GV

QTDVDL&LH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

86

Quan Minh

Nhựt

 

551

TS

GVC

Kinh tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

87

Lê Khương

Ninh

 

543

TS

PGS

Kinh tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

88

Nguyễn Đinh Yến

Oanh

X

2383

ĐH

GV

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

89

Trần Thị Hạnh

Phúc

X

2222

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

90

Huỳnh Nhựt

Phương

X

1980

ThS

GV

QTDVDL&LH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

91

Võ Hồng

Phượng

X

1543

ThS

GV

QTDVDL&LH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

92

Nguyễn Thị Kim

Phượng

X

1095

ĐH

TVV

Văn phòng khoa

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

93

Nguyễn Thị Kim

Phượng

X

1281

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

94

Thạch Keo Sa

RáTe

 

2596

ThS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

95

Nguyễn Phú

Son

 

554

TS

GVC

QTDVDL&LH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

96

Huỳnh Thị Tuyết

Sương

X

1978

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

97

Nguyễn Tấn

Tài

 

2221

ĐH

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

98

Nguyễn Hữu

Tâm

 

1282

ThS

GV

KTNN-KTTNMT

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

99

Huỳnh Phú

Tân

 

2632

ĐH

CV

Văn phòng khoa

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

100

Bùi Thị Kim

Thanh

X

1870

ThS

GV

Kinh tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

101

Lê Kim

Thanh

X

1634

ĐH

CV

Văn phòng khoa

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

102

Đinh Công

Thành

 

2113

ThS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

103

Nguyễn Văn

Thép

 

2594

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

104

Huỳnh Hữu

Thọ

 

2709

ThS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

105

Nguyễn Hồng

Thoa

X

2385

ĐH

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

106

Phạm Lê

Thông

 

1278

TS

GV

KTNN-KTTNMT

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

107

Lưu Tiến

Thuận

 

553

TS

GV

Marketing-DLDV

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

108

Nguyễn Xuân

Thuận

 

2500

ĐH

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

109

Phạm Phát

Tiến

 

2436

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

110

Tín

 

2117

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

111

Nguyễn Trung

Tính

 

2499

ĐH

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

112

Ngô Mỹ

Trân

 

1631

TS

GV

Marketing-DLDV

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

113

Hà Mỹ

Trang

X

2516

ĐH

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

114

Nguyễn Thu Nha

Trang

X

1881

ĐH

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

115

Nguyễn Thị Đoan

Trang

X

2312

ThS

GV

Kinh tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

116

Hồ Lê Thu

Trang

X

1984

ThS

GV

QTDVDL&LH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

117

Lê Thị Thu

Trang

X

1877

ThS

GV

QTKD

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

118

Trần Bá

Trí

 

1145

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

119

Đinh Thị Lệ

Trinh

X

1782

ThS

GV

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

120

Nguyễn Thị Tú

Trinh

X

2598

ThS

GV

QTDVDL&LH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

121

Ngô Thị Thanh

Trúc

X

1783

TS

GV

KTNN-KTTNMT

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

122

Lương Thị Cẩm

X

1879

ThS

GV

Kế toán-Kiểm toán

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

123

Phan Anh

 

1344

TS

GV

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

124

Quách Dương

Tử

 

2603

ĐH

GV

Kinh tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

125

Cao Minh

Tuấn

 

2600

ĐH

GV

Kinh tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

126

Huỳnh Thị Kim

Uyên

X

1989

ThS

GV

Kinh tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

127

Nguyễn Lâm Thu

Uyên

X

1469

TS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

128

Đoàn Thị Cẩm

Vân

X

1536

ThS

GV

Tài chính-NH

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

129

Lê Thị Ngọc

Vân

X

2283

ĐH

CV

Văn phòng khoa

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

130

Trương Thị Ánh

Vân

X

2633

ĐH

CV

Văn phòng khoa

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

131

Lê Quang

Viết

 

1147

ThS

GV

Marketing-DLDV

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

132

Nguyễn Xuân

Vinh

 

2220

ThS

GV

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

133

Hứa Thanh

Xuân

X

1632

ThS

GV

Kinh tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

134

Huỳnh Thị Đan

Xuân

 

1988

ThS

GV

KTNN-KTTNMT

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

135

Trương Khánh Vĩnh

Xuyên

X

1869

ThS

GV

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

136

Lê Trần Thiên

Ý

X

2115

ThS

GV

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

137

Trần Thị Bạch

Yến

X

2279

ThS

GV

Kinh doanh quốc tế

file

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHOA

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Khương Ninh

Bí Thư

2

Võ Thành Danh

Phó Bí Thư

3

Phan Thị Ngọc Khuyên

Ủy Viên

4

Trương Đông Lộc

Ủy Viên

5

Lưu Thanh Đức Hải

Ủy Viên

6

Lê Long Hậu

Ủy Viên

7

Trần Quế Anh

Ủy Viên

CHI ỦY CÁC CHI BỘ

Chi bộ Kinh tế:

1

Quan Minh Nhựt

Bí Thư

2

Phan Anh Tú

Phó Bí Thư

3

Lê Kim Thanh

Chi ủy viên

Chi bộ Tài chính – Kế toán

1

Nguyễn Hữu Đặng

Bí Thư

2

Thái Văn Đại

Phó Bí Thư

3

Trần Quế Anh

Chi ủy viên

Chi bộ Quản trị

1

Huỳnh Trường Huy

Bí Thư

2

Nguyễn Phạm Thanh Nam

Phó Bí Thư

3

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Chi ủy viên

Chi bộ sinh viên Kinh tế

1

Nguyễn Thị Kim Hà

Bí Thư

2

Quách Đức Minh

Phó Bí Thư

3

Huỳnh Thị Cẩm Giang

Chi ủy viên

Chi bộ sinh viên Quản trị

1

Nguyễn Quốc Nghi

Bí Thư

2

Huỳnh Thị Kim Ngân

Phó Bí Thư

3

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Chi ủy viên

Chi bộ sinh viên Kế toán

1

Trương Thị Thúy Hằng

Bí Thư

2

Đặng Thị Huyền Trang

Phó Bí Thư

3

Trần Thu Thảo

Chi ủy viên

Chi bộ sinh viên Tài chính

1

Phạm Phát Tiến

Bí Thư

2

Lý Thị Thùy Linh

Phó Bí Thư

3

Nguyễn Thị Thùy Dương

Chi ủy viên