CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

HỘI ĐỒNG KHOA

STT

Họ và tên

Ghi chú

1

Trương Đông Lộc 

Chủ tịch

2

Võ Thành Danh

Thành viên

3

Lê Khương Ninh

Thành viên

4

Lưu Thanh Đức Hải

Thành viên

5

Lê Nguyễn Đoan Khôi

Thành viên

6

Lê Tấn Nghiêm

Thành viên

7

Lưu Tiến Thuận

Thành viên

8

Ngô Thị Thanh Trúc

Thành viên

9

Nguyễn Hữu Đặng

Thành viên

10

Phạm Lê Thông

Thành viên

11

Phan Anh Tú

Thư ký

12

Phan Đình Khôi

Thành viên

13

Quan Minh Nhựt

Thành viên

14

Huỳnh Trường Huy

Thành viên

15

Vương Quốc Duy

Thành viên