CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TT

 Tên đề tài

Cấp quản lý

Tên chủ nhiệm

Năm nghiệm thu

01

Nghiên cứu mô hình kinh tế vườn hợp ly ở huyện Châu Thành - Hậu Giang.

Trường

Ts. Mai Văn Nam

1991

02

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến các mô hình thu nhập chính của hộ nông dân huyện Phụng Hiệp năm 1990.

Trường

Ths. Võ Thị Thanh Lộc

1991

03

Kinh tế nông hộ - Biện pháp phát triển kinh tế nông hộ tỉnh Cần Thơ - Đồng bằng sông Cửu Long.

Trường

Ths. Nguyễn Chí Thân

1995

04

Nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích phát triển kinh tế nông thôn.

Trường

Ths. Nguyễn Tấn Nhân

1996

05

Nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích phát triển kinh tế nông thôn.

Trường

Ths. Nguyễn Tấn Nhân

1996

06

Các nhân tố quyết định đến việc vay và nhu cầu sử dụng vốn vay của phụ nữ huyện Châu Thành - Cần Thơ.

Trường

Ths. Võ Thị Thanh Lộc

1997

07

Các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của 2 nhóm nông hộ - Kinh và Khơme Sóc Trăng.

Trường

Ths. La Xuân Đào

1998

08

Xác định nhu cầu vốn, phân tích hiệu quả sử dụng vốn vay và hướng phát triển đầu tư tín dụng nông thôn huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp.

Trường

Ths. Nguyễn Thanh Nguyệt

1998

09

Xác định hệ thống Marketing – phân phối lúa gạo và những biện pháp nâng cao hiệu quả trong kinh doanh lương thực ở tỉnh Cần Thơ.

Trường

Ts. Lưu Thanh Đức Hải

1999

10

The rural credit systems in the Mekong Delta Vietnam

Quốc tế

Ts. Lê Khương Ninh

1999

11

Ứng dụng mô hình toán thống kê và tin học phục vụ xây dựng các phương án kế hoạch phát triển, quản l và điều hành kinh tế - xã hội tại tỉnh Cần Thơ

Tỉnh

GĐ sở KH-ĐT Huỳnh Phong Tranh

1999

12

Phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã nông nhiệp tỉnh Cần Thơ.

Trường

Ths. Đỗ Thị Tuyết

1999

13

Distribution, procesing and marketing of rice in the Mekong Delta Vietnam.

Quốc tế

Ts. Mai Văn Nam

1999

14

Hiệu quả sản xuất lúa và một số giải pháp nhằm tăng hiệu quả sản xuất lúa ở tỉnh Cần Thơ.

Trường

Ts. Mai Văn Nam

1999

15

Nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa rủi ro của các ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Cần Thơ.

Trường

Ths. Nguyễn Văn Duyệt

2001

16

Nghiên cứu thực trạng các khoản đóng góp tài chinh từ hộ nông dân ở Cần Thơ và Sóc Trăng.

Trường

Ths. Trương Đông Lộc

2001

17

Hoạch định chiến lược Marketing cho sản phẩm nước rửa chén của công ty phân bón và hoá chất Cần Thơ.

Trường

Ths. Nguyễn Phú Son

2001

18

Phương pháp lập dự án khả thi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Cần Thơ.

Trường

PGs Ts. Phước Minh Hiệp

2001

19

Thực trạng của sinh viên đối với việc làm sau khi tốt nghiệp.

Trường

Ths. Lưu Tiến Thuận, Ths. Lê Quang Viết

2001

20

Phân tích các nhân tố kinh tế xã hội ảnh hưởng đến đời sống dân tộc Khơme ở hai huyện Trà Cú và Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

Bộ

TS. Mai Văn Nam

2001

21

Đánh giá tiến trình hoạch định vốn đầu tư để đổi mới công nghệ sản xuất

Trường

TS. Võ Thành Danh

2001

22

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của mô hfnh sản xuất tôm đước, tỉnh Bến Tre.

Bộ

Ths. Nguyễn Phú Son

2002

23

Thị trường nông sản và một số biện pháp nhằm phát triển sản xuất và tiêu thụ nông sản ở ĐBSCL: trường hợp sản phẩm heo của tỉnh Cần Thơ.

Bộ

Ths. Nguyễn Tấn Nhân

2002

24

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững tỉnh Trà Vinh

Tình

Chưa rõ tác giả

2003

25

Xây dựng mô hình quản lý tài chính trường Đại Học Cần Thơ

Bộ

TS. Nguyễn Thanh Nguyệt

2004

26

Phân tích, đánh giá và giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống dịch vụ trong nông nghiệp huyện Càng Long và Châu Thành tỉnh Trà Vinh

Bộ

Ths. Trương Chí Tiến

2004

27

Phân tích hiện trạng nghèo đói và sự tác động tích cực của chương trình xoá đói giảm nghèo đến đồng bào dân tộc Khmer ở tỉnh Sóc Trăng

Bộ

ThS. Từ Văn Bình

 

2004

28

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tín dụng và xác định nhu cầu cần vốn của nông hộ trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn tỉnh Trà Vinh

Bộ

PGs.TS. Phước Minh Hiệp

 

2004

29

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến lượng vốn vay của nông hộ ở nông thôn huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Trường

ThS. Nguyễn Văn Ngân

2004

30

Quy hoạch phát triển nông nghiệp - nông thôn và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi huyện Mỹ Tú đến năm 2005 và định hướng đến năm 2010

Tỉnh

ThS. Nguyễn Phú Son

2004

31

Quy hoạch phát triển nông nghiệp - nông thôn và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi huyện Kế Sách đến năm 2005 và định hướng đến năm 2010

Tình

ThS. Nguyễn Phú Son

2004

32

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển 19 làng nghề truyền thống trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông thôn ĐBSCL

Bộ

ThS. Nguyễn Hữu Đặng

 

2005

33

Tác động của cổ phần hoá đến sự phát triển và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam.

Bộ

ThS. Trương Đông Lộc

2005

34

Các giải Marketing nhằm cải tiến mạng lưới kênh tiêu thụ gia súc tại tỉnh Cần Thơ và một số thị trường lân cận

Bộ

TS. Lưu Thanh Đức Hải

2005

35

Quy hoạch phát triển nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi huyện Thạnh Trị đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015

Tỉnh

TS. Đỗ Văn Xê

TS. Võ Thanh Danh

2005

36

Quy hoạch phát triển nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi huyện Ngã Năm đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015

Tỉnh

 

TS. Đỗ Văn Xê

TS. Võ Thanh Danh

2005

37

Xây dựng mô hình công nghiệp hoá - hiện đại hoá xã Tân Thuận, huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Tỉnh

Ths. Châu Văn Lực

TS. Mai Văn Nam

2005

38

Một số giải pháp cơ bản mở rộng tín dụng phát triển nuôi trồng thuỷ sản tỉnh Bạc Liêu

Tỉnh

TS. Trần Ái Kết

2005

39

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở ĐBSCL

Bộ

TS. Lê Khương Ninh

2006

40

Đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ và lợi thế cạnh tranh sản phẩm thịt heo ở ĐBSCL

Bộ

TS. Mai Văn Nam

2006

41

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp hỗ trợ phát triển, nâng cao khả năng cạnh tranh của DN nhỏ và vừa ở ĐBSCL

Bộ

ThS. Đỗ Thị Tuyết

2006

42

Một số giải pháp cơ bản mở rộng tín dụng phát triển nuôi trồng thuỷ sản ở Đồng bằng sông cửu long

Bộ

ThS. Trần Ái Kết

2006