CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỢP QUỐC TẾ

QUỐC GIA CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG THỜI GIAN

 


Hà Lan

MHO2 Chương trình hợp tác hỗ trợ tăng cường năng lực giảng dạy, góp phần quan trọng trong việc đào tạo cán bộ có trình độ cao của Khoa gồm 5 tiến sĩ và 05 thạc sĩ kinh tế; phát triển chương trình đào tạo; Thư viện Khoa và Nhà học 2 tầng của Khoa đã được xây dựng từ nguồn kinh phí của Chương trình. 1996 – 2004

 


Hà Lan

NPT Đây là chương trình hợp tác giữa Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, ĐH Cần Thơ với các trường đại học của Hà Lan do Chính phủ Hà Lan tài trợ. Mục tiêu của chương trình này là nâng cao khả năng nghiên cứu và giảng dạy cho cán bộ của Khoa kinh tế - Quản trị kinh doanh nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và nông hộ ở khu vực DDBSCL. Chương trình này được chia làm 3 phần: Đào tạo dài hạn và ngắn hạn, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và tư vấn, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học. 2004-2008


Bỉ

VLIR Đây là chương trình được tài trợ bởi Chính phủ Bỉ. Mục tiêu của chương trình này là hỗ trợ một số Khoa thuộc trường ĐH Cần Thơ (trong đó có Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh) phát triển đào tạo từ xa (E-Learning).  

 


Tây Ban Nha

Tây Ban Nha Thành lập Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo quản trị nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đây là chương trình nghiên cứu, hỗ trợ phát triển cho các hợp tác xã nông nghiệp thuộc khu vực ĐBSCL.  

 


Đan Mạch

DANIDA Mục tiêu của chương trình này là tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn các chuyên đề về kinh tế cho các đơn vị giống cây trồng từ miền Trung trở vào. 2003-2006


Úc

KENT Hợp tác đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh cấp bằng quốc tế liên thông với các Trường của Úc.