CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Liên hệ bộ môn

Tel: (0292) 3872277

- Trưởng Bộ môn: TS. Phan Anh Tú (0988 263 778, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

- Thư ký: ThS. Nguyễn Đinh Yến Oanh (0979 198 549, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Lịch trực bộ môn 

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng

(7h30-11h)

Thầy Anh Tú

patu@ctu.edu.vn

Thầy Văn Dứt

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cô Ngọc Khuyên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cô Lan Anh

lananhnguyen@ctu.edu.vn

Cô Yến Oanh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chiều

(13h30 – 17h)

Thầy Xuân Vinh

nxvinh@ctu.edu.vn

Cô Thu Hương

huongtran@ctu.edu.vn

0968146965

Cô Thiên Ý

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cô Vĩnh Xuyên

tkvxuyen@ctu.edu.vn