CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

 •     
 •     
 •     

Font Size

Cpanel

Một số lĩnh vực nghiên cứu thuộc chuyên môn của Bộ môn Kinh doanh quốc tế:
 

 1. Công ty đa quốc gia (MNEs)
 2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
 3. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 4. Quốc tế hóa doanh nghiệp
 5. Đàm phán trong kinh doanh quốc tế
 6. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới: Digital Marketing/E-Marketing tại các doanh nghiệp
 7. Hành vi khách hàng là cá nhân/doanh nghiệp, người tiêu dùng trong thương mại điện tử (E-Commerce), lòng trung thành.
 8. Các lĩnh vực khác như: việc làm sau tốt nghiệp, khởi nghiệp, giới, tham nhũng (hối lộ),….

 

Đào tạo và tư vấn:

 1. Nghiệp vụ xuất nhập khẩu
 2. Thanh toán quốc tế
 3. Thương mại điện tử
 4. Logistic trong ngoại thương
 5. Hiệp định thương mại