CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

 •     
 •     
 •     

Font Size

Cpanel

Bài báo khoa học và kỷ yếu hội thảo

Các bài báo khoa học đã đăng:

STT

TÊN CÔNG TRÌNH

NĂM

CÔNG

BỐ

TÊN TẠP CHÍ

TÁC GIẢ/

ĐỒNG TÁC GIẢ

    1.

Đặc điểm nhà quản lý và hiện trạng doanh nghiệp tư nhân ở ĐBSCL (sắp xuất bản)

2016

Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ

Phan Anh Tú

    2.

Nghiên cứu ý định sử dụng xăng sinh học E5 của người tiêu dùng tại Thành Phố Cần Thơ (sắp xuất bản)

2016

Tạp chí Khoa học kinh tế

Phan Anh Tú

 1.  

Tác động của liên kết xuôi và ngược đến đổi mới sản phẩm của công ty con: Trường hợp tại Việt Nam

2016

Tạp chí Kinh tế và Phát triển

Võ Văn Dứt

 1.  

Ảnh hưởng của kinh nghiệm quản lý đến mối quan hệ giữa khoảng cách văn hóa và kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam

2016

Tạp chí Khoa học Thương mại

Võ Văn Dứt

 1.  

Mối quan hệ giữa khoảng cách kinh tế, khoảng cách địa lý và xuất khẩu của công ty con tại Việt Nam

2016

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh

Võ Văn Dứt

 1.  

Các yếu tố tác động đến quyết định tham gia hụi của hộ gia đình trên địa bàn Thành phố Châu Đốc

2016

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM

Võ Văn Dứt

 1.  

Phát triển du lịch xanh ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang: tiềm năng từ mô hình du lịch nông nghiệp

2015

Hội thảo khoa học: Liên kết phát triển du lịch xanh khu vực ĐBSCL năm 2015

Nguyễn Đinh Yến Oanh

 1.  

Tình hình ứng dụng marketing điện tử trên thế giới và một số khuyến nghị cho Việt Nam.

2015

Hội thảo quốc tế: Thương mại điện tử - Cơ hội và thách thức trong nền kinh tế hội nhập quốc tế

Nguyễn Đinh Yến Oanh

 1.  

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp – trường hợp sinh viên Khoa kinh tế - QTKD Trường ĐHCT

2015

Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ

Phan Anh Tú

 1.  

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp của sinh viên kinh tế đã tốt nghiệp trên địa bàn Thành Phố Cần Thơ

2015

Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ

Phan Anh Tú

 1.  

The impact of personal relationship on bribery incidence in transition economies

2015

European Management Review

Phan Anh Tú

 1.  

Does the country context distance determine subsidiary-deicision making autonomy? Theory and evidence from European transition economies

2015

International Business Review (ISI)

Võ Văn Dứt

 1.  

The impact of local business environment on SME’s performance: Empirical evidence from the Mekong Delta

2015

The Asian Academy of Management Journal (SCOPUS)

Võ Văn Dứt

 1.  

Khoảng cách văn hóa quốc gia và khả năng thâm nhập tài sản địa phương của công ty đa quốc gia

2015

Tạp chí Nghiên cứu kinh tế

Võ Văn Dứt

 1.  

Các nhân tố ảnh hưởng đến hối lộ của các công ty cổ phần

2015

Tạp chí Kinh tế và Phát triển

Võ Văn Dứt

 1.  

Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ vốn vay ngân hàng để mua nhà của người dân ở thành phố Cần Thơ

2015

Tạp chí Khoa học và đào tạo ngân hàng

Võ Văn Dứt

 1.  

Mối quan hệ giữa thanh khoản cổ phiếu và cấu trúc vốn của công ty: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

2015

Tạp chí Công nghệ ngân hàng

Võ Văn Dứt

 1.  

Phát triển tín dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

2015

Tạp chí Ngân hàng

Võ Văn Dứt

 1.  

Mối quan hệ giữa biến động giá và lợi nhuận chứng khoán: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

2015

Tạp chí Công nghệ ngân hàng

Võ Văn Dứt

 1.  

Tác động của khoảng cách thể chế đến xuất khẩu của doanh nghiệp: Trường hợp của Việt Nam

2015

Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Võ Văn Dứt

 1.  

Tác động của phương thức gia nhập thị trường đến khả năng thâm nhập tài sản địa phương của công ty đa quốc gia

2015

 

Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Võ Văn Dứt

 1.  

Ảnh hưởng của tham nhũng đến dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các quốc gia Châu Á

2015

Tạp chí khoa học Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh

Võ Văn Dứt

 1.  

Mối quan hệ giữa khoảng cách văn hóa và xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam

2015

Tạp chí khoa học Trường Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Võ Văn Dứt

 1.  

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tham gia phát triển kinh tế của phụ nữ nghèo ở TP.CT

2014

Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ

Lê Trần Thiên Ý

 1.  

Động lực tham gia phát triển kinh tế của phụ nữ nghèo ở TP.CT

2014

Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ

Lê Trần Thiên Ý

 1.  

Nâng cao hiệu quả quản trị tài chính các trường đại học ở Việt Nam nhìn từ bài học kinh nghiệm của Châu Âu.

2014

Hội thảo khoa học: Nâng cao chất lượng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học trong điều kiện tự chủ tại Trường Đại học Ngoại Thương

Nguyễn Đinh Yến Oanh

 1.  

Các nhân tố ảnh hưởng đến giá nhà cho thuê ở TP. Cần Thơ.

2014

Tạp chí Kinh tế Xây dựng

Nguyễn Đinh Yến Oanh

 1.  

 Mối quan hệ giữa nhận thức của nhà đàm phán xuất khẩu về văn hóa quốc gia đối tác và kết quả đàm phán 

2014

Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ

Phan Anh Tú

 1.  

Technical efficiency and productivity of maize producers in Mekong River Delta, Vietnam

2014

International Journal of Agricultural Economics and Management

Võ Văn Dứt

 1.  

The future of successful multinationals: Subsidiary decision-making autonomy, embeddedness and innovation

2014

The Proceedings of the 40th  Conference of European International Business Academy, Uppsala, Sweden

Võ Văn Dứt

 1.  

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định về quê hương để làm việc sau khi tốt nghiệp của sinh viên kinh tế, trường Đại học Cần Thơ

2013

Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ

 

Lê Trần Thiên Ý

 1.  

Nâng cao tính tự chủ của các trường đại học ở Việt Nam nhìn từ bài học kinh nghiệm của Singapore.

2013

Tạp chí Phát triển & Hội nhập

Nguyễn Đinh Yến Oanh

 1.  

Xây dựng mô hình liên kết giảm thiểu rủi ro trong sản xuất của hộ chăn nuôi heo ở thành phố Cần Thơ

2013

Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ

Nguyễn Đinh Yến Oanh

 1.  

Phát triển du lịch với bảo tồn khu dự trữ sinh quyển nhìn từ Honduras và Trung Quốc.

2013

Tạp chí Du lịch Việt Nam

Nguyễn Đinh Yến Oanh

 1.  

Kinh nghiệm quốc tế về quản trị đại học và bài học rút ra cho các trường Đại học ở Việt Nam

2013

Tạp chí Khoa học Chính trị, Học viện Chính trị - hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Nguyễn Đinh Yến Oanh

 1.  

Tham nhũng – định nghĩa và phân loại

2013

Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ

Phan Anh Tú

    37.

Vì sao các DNTN ở ĐBSCL phải thanh toán tiêu cực phí?

2013

Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ

Phan Anh Tú

 1.  

Vì sao các doanh nghiệp tư nhân ĐBSCL phải thanh toán tiêu cực phí

2013

Tạp chí Khoa học Ðại học Cần Thơ

Phan Thị Ngọc Khuyên

 1.  

Subsidiary decision-making autonomy in multinational enterprises

2013

Book (monograph). Groningen, the Netherlands: University of Groningen Press. ISBN: 978-90-367-6461-2.

Võ Văn Dứt

 1.  

The impact of distance on subsidiary decision-making autonomy

2013

The Proceedings of the 39th   Conference of European International Business Academy, Bremen, Germany

Võ Văn Dứt

 1.  

Subsidiary decision-making autonomy in multinational enterprises

2013

Book (monograph); Groningen, the Netherlands:

University of Groningen Press. ISBN: 978-90-367-6461-2

Võ Văn Dứt

 1.  

Decision-making autonomy and subsidiary innovation

2013

The Proceedings of the 55th  Conference of Academy of International Business, Istanbul, Turkey

Võ Văn Dứt

 1.  

Nghiên cứu tác động của khu công nghiệp đến sự thay đổi thu nhập của cộng đồng bị thu hồi đất: Trường hợp khu công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Vĩnh Long.

2012

Hội thảo Khoa học Phát triển kinh tế xã hội và chiến lược quản trị của doanh nghiệp ở Đồng bằng Sông Cửu Long, Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

Nguyễn Đinh Yến Oanh

 1.  

Phân tích lợi thế cạnh tranh ngành chế biến thủy sản xuất khẩu ở Thành phố Cần Thơ theo phương pháp PACA

2012

Hội thảo Khoa học Phát triển kinh tế xã hội và chiến lược quản trị của doanh nghiệp ở Đồng bằng Sông Cửu Long, Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

Nguyễn Đinh Yến Oanh

 1.  

Ứng dụng mô hình Hedonic xác định các nhân tố ảnh hưởng đến giá nhà cho thuê ở Thành phố Cần Thơ

2012

Hội thảo Khoa học Phát triển kinh tế xã hội và chiến lược quản trị của doanh nghiệp ở Đồng bằng Sông Cửu Long, Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

Nguyễn Đinh Yến Oanh

 1.  

Một số kinh nghiệm phát triển an sinh xã hội trên thế giới và bài học rút ra cho Việt Nam.

2012

Hội thảo khoa học: Chất lượng cuộc sống của người dân Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh kinh tế hiện nay, Viện Nghiên cứu Phát triển TP. Hồ Chí Minh.

Nguyễn Đinh Yến Oanh

 1.  

Kinh nghiệm quốc tế về quản trị đại học và bài học rút ra cho các trường Đại học ở Việt Nam.

2012

Hội thảo khoa học quốc tế: Đổi mới mô hình quản trị của các trường Đại học khối kinh tế tại Việt Nam, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân.

Nguyễn Đinh Yến Oanh

 1.  

Giải pháp phát triển phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học ở các trường Đại học khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

2012

Hội nghị khoa học Đại học Đà Nẵng 2012, Đại học Đà Nẵng.

Nguyễn Đinh Yến Oanh

 1.  

Mối quan hệ giữa đặc điểm cá nhân nhà quản lý và hành vi hối lộ trong nền kinh tế chuyển đổi

2012

Asian Academy of Management Journal

Phan Anh Tú

 1.  

Which entrepreneurs bribe and what do they get from it? Exploratory evidence from Vietnam

2012

Entrepreneurship Theory and Practice

Phan Anh Tú

 1.  

The role of decision-making autonomy on subsidiary innovation: Theory and evidence from Central and Eastern Europe 

2012

The Proceedings of the 38th Conference of European International Business Academy, Brighton, the United Kingdom

Võ Văn Dứt

 1.  

Managing subsidiaries at distance: Experience from Central and Eastern European countries

2012

The Proceedings of the 12th  Conference of European Academy of Management, Rotterdam, the Netherlands

Võ Văn Dứt

 1.  

The autonomy of multinational enterprise subsidiary: determinants and roles

2011

The Proceedings of the 53th Conference of Academy of International Business, Nagoya, Japan

Võ Văn Dứt

 1.  

The impact of the institutional environment on the autonomy of MNCs' subsidiaries

2010

Problems and Perspectives in Management (SCOPUS)

Võ Văn Dứt

 1.  

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của DNTN ở Kiên Giang

2008

Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ

Phan Anh Tú

 1.  

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của DNTN ở ĐBSCL

2007

Nghiên cứu kinh tế

Phan Anh Tú

 1.  

Tác động xã hội của nuôi trồng thủy sản ven biển ÐBSCL,

2006

Tạp chí Khoa học Trường Ðại học Cần Thơ

Phan Thị Ngọc Khuyên

 1.  

Những ảnh hưởng của cổ phần hóa đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ĐBSCL

2006

Tạp chí nghiên cứu kinh tế

Võ Văn Dứt

 1.  

Hiện trạng của các nhà máy xay xát lúa gạo tại Việt Nam

2003

Tạp chí Nghiên cứu kinh tế

Phan Anh Tú

 1.  

Phân tích hiện trạng việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp

2000-2001

Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ

Phan Anh Tú