CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Bài báo khoa học và kỷ yếu hội thảo

Năm 2018

Vo Van Dut & Le Hoang Dong Phuong (2018). External linkages and product innovation: theory and empirical evidence from subsidiaries in Vietnam. International Journal of Economics and Management (forthcoming)  (Scopus)

 

Võ Văn Dứt (2018). Tác động của khác biệt thể chế đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp việt nam: Vai trò của  kinh nghiệm quốc tế. Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ (ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh) (forthcoming).

 

Năm 2017

Nguyen Dinh Yen Oanh and Trinh Hoang Duy. (2017). Examining the Impact of Consumers’ Trust and Attitude towards Mobile Marketing on Online Purchase Intention in Vietnam. UHD-CTU Annual Economics And Business Conference Proceedings – 2017, ISSN: 2472-9329 (Print) 2472-9310 (Online), January 13-14, 2017, College of Business, University of Houston-Downtown and College of Economics, Can Tho University, Can Tho, Vietnam.

 

Nguyễn Đinh Yến Oanh và Phạm Thụy Bích Uyên. (2017). Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ thương mại di động của người tiêu dùng tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP. HCM, ISSN 1859-3453, số 52(1) – 2017.

 

Phan Anh Tú & Nguyễn Văn Chức. (2017). Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm y tế của người dân trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Tạp chí Công nghệ Ngân Hàng, 133, 69-79.

 

Phan Anh Tú. (2017). Các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại song phương giữa Việt Nam và các đối tác thương mại. Tạp chí Kinh tế và Phát triển Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. ISSN 1859-0012, 236 (2), 10-20, 2017.

 

Phan Anh Tú. (2017). Vai trò đổi mới công nghệ và thương mại song phương giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Kỷ yếu hội thảo quốc tế. Phát triển kinh tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế (Tập 1). ISBN: 978-604-55-2337-7             1. 150-162. 2017

 

Phan Anh Tú. (2017). Vì sao cải tiến thể chế cấp Tỉnh có tác động đến thu hút FDI tại Việt Nam. Tạp chí Kinh tế và Dự báo. Bộ Kế hoạch và Đầu Tư. ISSN: 0866-7120, 12, 11-14, 2017.

 

Phan Anh Tú & Trần Quốc Huy. (2017). Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp kinh doanh của sinh viên Trường đại học kỹ thuật công nghệ Cần Thơ”. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 48, 96-103.

 

Phan Anh Tú & Trần Thị Thu Uyên. (2017). Mối quan hệ giữa quốc tế hóa và hiệu quả kinh doanh – trường hợp doanh nghiệp dịch vụ ở Indonesia. Tạp Chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Kinh tế và Kinh doanh, 33(1), 1-11.

 

Võ Văn Dứt & Hồ Minh Hiếu (2017). Ảnh hưởng của khoảng cách đến lượt khách quốc tế đến các quốc gia ASEAN. Tạp chí khoa học Đại học Mở TP. HCM, 53(20): 35-44.

 

Võ Văn Dứt & Hoàng Thu Thủy (2017). Tác động của hội đồng quản trị đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết tại Sở GDCK TP.HCM-Vai trò của giới tình nhà quản lý. Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc “Bức tranh kinh tế dành cho doanh nghiệp 2017”, 28 tháng 4 năm 2017, Đại học quốc gia TP. HCM, TP. Hồ Chí Minh (ISSN: 978-604-73-5181-7).

 

Vo Van Dut & Nguyen Thi Lan Anh (2017). Determinants of Mandatory Disclosure of Listed Companies in Hanoi Stock Exchange. In the Proceedings of UHD-CTU Annual Economics and Business Conference  – 2017, 13th January 2017, Can Tho University, Can Tho city, Vietnam (ISSN: 2472-9329 (Print) 2472-9310 (Online)), p. 20-32.

 

Vo Van Dut & Tran Thi Bach Yen (2017). How does international experience affect the relationship between cultural difference and the export intensity of firm? In the Proceedings of UHD-CTU Annual Economics and Business Conference  – 2017, 13th January 2017, Can Tho University, Can Tho city, Vietnam (ISSN: 2472-9329 (Print) 2472-9310 (Online)), p. 229-239.

 

Vo Van Dut (2017). How does institutional distance affect access to complementary local assets of multinational subsidiaries? Do subsidiary size and age really matter? In the Proceedings of UHD-CTU Annual Economics and Business Conference  – 2017, 13th January 2017, Can Tho University, Can Tho city, Vietnam (ISSN: 2472-9329 (Print) 2472-9310 (Online)), p. 180-203.

 

Vo Van Dut (2017). Subsidiary decision-making autonomy: Review and future research frontier. Southeast Asia Review of Economics and Business, 1(1): 25-40.

 

Năm 2016

Nguyễn Đinh Yến Oanh và Trương Mẫn Uyên. (2016). Các nhân tố tác động đến quyết định tiếp tục mua nước ngọt có ga của công ty Coca-cola của khách hàng ở Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Kỷ yếu Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường đại học và cao đẳng khối Nông – Lâm – Ngư – Thủy lợi toàn quốc lần thứ bảy, Trường Đại học Lâm nghiệp, Hà Nội, tháng 9/2016.

 

Phan Anh Tú & Đỗ Thanh Bình. (2016). Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn vay vốn tại các quỹ tín dụng nhân dân của người dân ở Thành phố Cần Thơ. Tạp chí khoa học và đào tạo Ngân hàng, 170, 70-76.

 

Phan Anh Tu & Nguyen Hong Diem, 2016. Entrepreneurial characteristics and private firm performance in the Mekong River Delta. Can Tho University Journal of Science, 3, 38-48.

 

Phan Anh Tú & Nguyễn Thụy Như Thủy. (2016). Nghiên cứu ảnh hưởng của lòng tin đến hành vi mua sắm trực tuyến của người dân trên địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long An. Tạp chí Khoa học kinh tế Đà Nẵng, 4(04), 55-66.

 

Phan Anh Tú & Quách Thúy Ngân. (2016). Nghiên cứu mối quan hệ giữa lòng tin và hành vi mua sắm trực tuyến của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học thương mại, 93, 63-72.

 

Phan Anh Tú. (2016). Nghiên cứu tác động của khoảng cách văn hóa quốc gia đến thu hút FDI tại Việt Nam. Tạp chí Công thương, 9, 119-123.

 

Phan Anh Tú. (2016). Nghiên cứu các nhân tố tác động đến kim ngạch xuất khẩu nông sản Việt Nam giai đoạn 2011 – 2013. Tạp chí Công thương, 10, 186-191.

 

Võ Văn Dứt & Dư Quốc Chí (2016). Mối quan hệ giữa mức độ thỏa mãn công việc và sự gắn kết của nhân viên với tổ chức: Trường hợp VNPT Cần Thơ. Tạp chí khoa học ĐHQG Hà Nội: Kinh tế và Kinh doanh, 3, 39-50.

 

Vo Van Dut & Ho Minh Hieu (2016). Studying the impact of psychic distances on international tourist inflow in ASEAN countries. In the Proceedings of the International Conference “Modern Ideologies in economics and governance and the application for Vietnam after joining AEC and TPP”, September 30th, 2016, Ho Chi Minh City, (ISBN: 978-604-922-388-4), p. 174-191.

 

Võ Văn Dứt & Lê Hoàng Đông Phương (2016). Tác động của liên kết xuôi và ngược đến đổi mới sản phẩm của công ty con: Trường hợp tại Việt Nam. Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 231, 25-32.

 

Võ Văn Dứt & Lê Thị Hải Trân (2016). Các yếu tố tác động đến quyết định tham gia hụi của hộ gia đình trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Tạp chí khoa học và công nghệ, 24, 3-12.

 

Võ Văn Dứt (2016). Ảnh hưởng của khác biệt văn hóa đến lựa chọn phương thức gia nhập thị trường của công ty đa quốc gia tại Việt Nam. Tạp chí nghiên cứu kinh tế, 11, 12-18.

 

Võ Văn Dứt (2016). Ảnh hưởng của khác biệt văn hóa đến lựa chọn phương thức gia nhập thị trường của công ty đa quốc gia tại Việt Nam. Tạp chí khoa học thương mại, 97, 10-16.

 

Võ Văn Dứt (2016). Mối quan hệ giữa khoảng cách kinh tế, khoảng cách địa lý và xuất khẩu của công ty con tại Việt Nam. Tạp chí khoa học ĐHQG Hà Nội: Kinh tế và Kinh doanh, 1, 48-56.

 

Võ Văn Dứt (2016). Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố khoảng cách đến hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Tạp chí khoa học và công nghệ, 24, 75-84.

 

Võ Văn Dứt (2016). Tác động của khác biệt thể chế đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam: Vai trò của  kinh nghiệm quốc tế. Tạp chí khoa học thương mại, số 89+90, 113-121.

 

Vo Van Dut, Le Tran Thien Y, Tran Thu Huong & Nguyen Dinh Yen Oanh (2016). The role of institutional distance on the choice of multinational enterprise’s entry mode: The case of multinational subsidiaries in Vietnam. In the Proceedings of the International Conference “The Economy of Vietnam in the integration period: opportunities and challenges”, 28th April, 2016, Hue University, Vietnam (ISBN: 978-604-86-9872-0),  p. 877-891.

 

Võ Văn Dứt, Trương Đông Lộc, Nghiêm Minh Thư (2016). Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của cổ phiếu: Bằng chứng thực nghiệm từ Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 229, 80-87.

 

Năm 2015

Nguyễn Đinh Yến Oanh và Lê Quốc Anh. (2015). Tình hình ứng dụng marketing điện tử trên thế giới và một số khuyến nghị cho Việt Nam. Tạp chí Viện Nghiên cứu Thương mại, ISSN 0866-7853, số 18(12/2015).

 

Nguyễn Đinh Yến Oanh, Võ Thị Thêm. (2015). Phát triển du lịch xanh từ mô hình du lịch nông nghiệp tỉnh An Giang. Hi tho khoa hc: Liên kết phát trin du lch xanh khu vc ĐBSCL năm 2015. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, BCĐ Tây Nam Bộ, UBND TP. Cần Thơ, Cần Thơ, ngày 29/6/2015.

 

Jong, Gjalt, Phan Anh Tu, and Hans Ees. 2015. "The Impact of Personal Relationships on Bribery Incidence in Transition Economies." European Management Review, Vol.12 (1), pp. 7-21.

 

Võ Văn Dứt & Đặng Thị Phương Nga (2015). Thị Ảnh hưởng của tham nhũng đến dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các quốc gia châu Á. Tạp chí khoa học Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh, 6, 44-54.

 

Võ Văn Dứt & Nguyễn Thị Yến Nhi (2015). Các nhân tố ảnh hưởng đến hối lộ của các công ty cổ phần. Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 24, 38-45.

 

Võ Văn Dứt & Phạm Ngoc Bích (2015). Các yếu tố tác động đến quyết định gửi tiền của hộ gia đình vào các ngân hàng thương mại: Nghiên cứu thực nghiệm tại tỉnh Vĩnh Long. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Chiến lược của các ngân hàng Việt Nam trong tiến trình gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN”, Đại học Ngân hàng Tp. HCM, ngày 25/11/2015, TP. HCM (ISBN: 978-604-922-218-4).

 

Võ Văn Dứt & Trương Đông Lộc (2015). Khoảng cách văn hóa quốc gia và khả năng thâm nhập tài sản địa phương của công ty đa quốc gia. Tạp chí nghiên cứu kinh tế, 9, 41-52.

 

Vo Van Dut (2015). Does the country context distance determine subsidiary-deicision making autonomy? Theory and evidence from European transition economies. International Business Review, 24(8) (with De Jong, G., Jindra, B., Marek, P.) (ISI)

 

Võ Văn Dứt (2015). Mối quan hệ giữa khoảng cách văn hóa và xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam. Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ (ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh), 18, 6-18.

 

Võ Văn Dứt (2015). Nghiên cứu mối quan hệ giữa khoảng cách và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế-xã hội Đồng bằng sông Cửu Long”, tháng 12/2015, Đại học Cần Thơ, TP. Cần Thơ, Việt Nam (ISBN: 978-604-919-513-6).

 

Võ Văn Dứt (2015). Tác động của khoảng cách thế chế đến xuất khẩu của doanh nghiệp: Trường hợp của Việt Nam. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 40, 58-65.

 

Vo Van Dut (2015). The impact of local business environment on SME’s performance: Empirical evidence from the Mekong Delta. The Asian Academy of Management Journal, 20(1), 101–122 (ISI)

 

Võ Văn Dứt, Phan Anh Tú, Lê Trần Thiên ý, Nguyễn Đinh Yến Oanh, Nguyễn Kim Hạnh. (2015). Mối quan hệ giữa khoảng cách thể chế và phương thức gia nhập thị trường của công ty đa quốc gia. Kỷ yếu Hội thảo khoa học phát triển Kinh tế-Xã hội ĐBSCL năm 2015, 102-113.

 

Võ Văn Dứt, Trương Đông Lộc, Nguyễn Phạm Yến Nhi (2015). Mối quan hệ giữa kiến thức tài chính và quyết định gửi tiền của người nông dân ở tỉnh An Giang. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Vai trò của ngân hàng và ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp-nông thôn”, tháng 12/2015, Ngân hàng Nhà nước, Hà Nội, Việt Nam (ISBN: 978-604-59-3599-6).

 

Võ Văn Dứt, Trương Đông Lộc, Nguyễn Thị Thu Vĩ (2015). Mối quan hệ giữa thanh khoản cổ phiếu và cấu trúc vốn của công ty: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam. Tạp chí công nghệ ngân hàng, 117, 16-26.

 

Võ Văn Dứt, Trương Đông Lộc, Võ Quốc Anh (2015). Mối quan hệ giữa biến động giá và lợi nhuận chứng khoán: nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam, Tạp chí công nghệ ngân hàng, 106+107, 55-62.

 

Võ Văn Dứt, Trương Đông Lộc, Võ Thị Ngọc Yến (2015). Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ vốn vay ngân hàng để mua nhà của người dân ở thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học và Đào tạo ngân hàng, 160, 10-17.

 

Võ Văn Dứt, Trương Đông Lộc, Võ Thị Ngọc Yến (2015). Phát triển tín dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Tạp chí Ngân hàng, 13, 21-25.

 

Năm 2014

Nguyễn Đinh Yến Oanh. (2014). Nâng cao hiệu quả quản trị tài chính các trường đại học ở Việt Nam nhìn từ bài học kinh nghiệm của Châu Âu. Hội thảo khoa học: Nâng cao cht lượng Đào to và Nghiên cu khoa hc trong điu kin t ch ti Trường Đại học Ngoi Thương. Đại học Ngoại thương, tháng 11 năm 2014.

 

Võ Văn Dứt (2014). Tác động của phương thức gia nhập thị trường đến khả năng thâm nhập tài sản địa phương của công ty đa quốc gia. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 35, 127-134.

 

Vo Van Dut (2014). Technical efficiency and productivity of maize producers in Mekong River Delta, Vietnam. International Journal of Agricultural Economics and Management, 1, 35-45.

 

Năm 2013

Vo Van Dut, Beugelsdijk, S., De Jong, G. & Jindra, B. (2013). Decision-making autonomy and subsidiary innovation. In the Proceedings of the 55th Conference of Academy of International Business, 3-6th July, 2013, Istanbul, Turkey (ISSN: 2078-4430 cd-rom, 2078-0435 online).

 

Năm 2012

Vo Van Dut, De Jong, G., Jindra, B. (2012). Managing subsidiaries at distance: Experience from Central and Eastern European countries. In the Proceedings of the 12th Conference of European Academy of Management, 6-8th June, 2012, Rotterdam, the Netherlands (ISBN 2466-7498).

 

Phan Anh Tu. 2012. “The Impact of Entrepreneurial Characteristics on Bribery Incidence in Transition Economies”. Asian Academy of Management Journal, Vol. 17 (2), pp. 155-175.

 

De Jong, G., Tu, P.A. and Van Ees, H., 2012. Which entrepreneurs bribe and what do they get from it? Exploratory evidence from Vietnam. Entrepreneurship Theory and Practice, 36(2), pp.323-345.

 

Năm 2010 về trước

Vo Van Dut (2010). The impact of the institutional environment on the autonomy of MNCs' subsidiaries.  Problems and Perspective in Management. 8(2): 53-63 (Scopus).

 

Võ Văn Dứt, Trương Đông Lộc, Lê Long Hậu (2006). Những ảnh hưởng của cổ phần hóa đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ĐBSCL. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, 332, 64-70.