CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Đề tài KHCN và dự án-KDQT

Chủ nhiệm Võ Văn Dứt (2017-2019). Đề tài cấp Nhà nước (Nafosted): “Khả năng thâm nhập tài sản địa phương, hối lộ và đổi mới sản phẩm của công ty con thuộc công ty đa quốc gia tại Việt Nam”, mã số: 502.02-2015.13 (các thành viên tham gia: PGS. TS. Trương Đông Lộc, TS. Ngô Mỹ Trân, PGS. TS. Liêm Ngô, ThS. Nguyễn Đinh Yến Oanh, ThS. Nguyễn Kim Hạnh).

 

Chủ nhiệm Võ Văn Dứt (2017-2019). Đề tài cấp Tỉnh: “Nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp phục vụ phát triển huyện nông thôn mới (Huyện Châu Phú, tỉnh An Giang)” (các thành viên tham gia: TS. Huỳnh Việt Khải, TS. Nguyễn Hữu Đặng, TS. Lê Long Hậu, ThS. Nguyễn Thị Lan Anh, ThS. Huỳnh Hữu Thọ, ThS. Trần Thị Bạch Yến, ThS. Trần Thu Hương, ThS. Nguyễn Xuân Thuận, ThS. Nguyễn Tấn Tài).

 

Chủ nhiệm Võ Văn Dứt (2014-2016, đã nghiệm thu). Đề tài cấp Bộ: “Hoạt động xuất khẩu của các công ty đa quốc gia tại Việt Nam và giải pháp tăng cường liên kết với khu vực doanh nghiệp trong nước”, mã số: B2014-16-44 (các thành viên tham gia: ThS. Lê Thị Cẩm Tú, ThS. Nguyễn Thị Lan Anh, ThS. Trần Thị Bạch Yến, ThS. Lê Trần Thiên Ý, ThS. Lê Bình Minh, ThS. Nguyễn Kim Hạnh, ThS. Quách Thị Mộng Tuyền, ThS. Trần Anh Hào).

 

Chủ nhiệm Võ Văn Dứt (2017-2018). Đề tài cấp Trường: “Nghiên cứu nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp”, mã số T2016-113 (các thành viên tham gia: ThS. Huỳnh Hữu Thọ, ThS. Nguyễn Xuân Thuận, ThS. Nguyễn Tấn Tài, ThS. Trần Thu Hương, Nguyễn Hồng Đặng Hạnh, Võ Công Khanh).

 

Chủ nhiệm Võ Văn Dứt (2014-2015, đã nghiệm thu). Đề tài cấp Trường: “Nghiên cứu sự thâm nhập tài sản địa phương của các công ty đa quốc gia thông qua các phương thức gia nhập thị trường khác nhau tại Đồng bằng sông Cửu Long”, mã số: T2014-19 (các thành viên tham gia: Nguyễn Kim Hạnh, Bùi Việt Hưng).

 

Chủ nhiệm Võ Văn Dứt (2007-2009, đã nghiệm thu). Đề tài Trường: “The The impact of business environment on small and medium sized enterprises’ performance in Mekong River Delta, Vietnam”, mã số: 04/NPT-B2007 (các thành viên tham gia: Phan Đình Khôi, Phan Thái Bình).