CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

 •     
 •     
 •     

Font Size

Cpanel

Một số hướng nghiên cứu

 • Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng; động cơ mua hàng; ý định mua hàng;
 • Nghiên cứu thị trường; xu hướng tiêu dùng; xu hướng marketing ở Việt Nam
 • Nghiên cứu quản trị trải nghiệm khách hàng
 • Lập kế hoạch marketing cho 1 sản phẩm/dịch vụ cụ thể
 • Hoạch định chiến lược marketing; chiến lược thâm nhập thị trường; phát triển thị trường.
 • Nghiên cứu marketing trực tiếp, e-marketing; WOM; content marketing, …
 • Nghiên cứu đổi mới sản phẩm / dịch vụ
 • Nghiên cứu chính sách giá; dự báo giá
 • Nghiên cứu phát triển hiệu quả mạng lưới phân phối / đại lý
 • Nghiên cứu chương trình chiêu thị: quảng cáo; khuyến mại; tuyên truyền; bán hàng trực tiếp.
 • Nghiên cứu quản lý lực lượng bán hàng hiệu quả
 • Nghiên cứu tình huống chiến lược marketing quốc tế
 • Nghiên cứu marketing nội bộ; marketing bên ngoài
 • Xây dựng và phát triển thương hiệu cá nhân; thương hiệu tập thể
 • Nghiên cứu đẩy mạnh hoạt động marketing ngân hàng
 • Phát triển mối quan hệ với khách hàng
 • Nghiên cứu mua sắm trực tuyến.
 • v.v…