CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Seminar

TT

Tên báo cáo

Người báo cáo

Đơn vị tổ chức

 

Ngày và nơi tổ chức

1

Xây dựng khung lý thuyết về động lực làm việc ở khu vực công tại Việt Nam

Hoàng Thị Hồng Lộc

Hội thảo khoa học thường niên lần thứ 3 - năm 2014: “Phát triển kinh tế-xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Khoa Kinh Tế, Đại học Cần Thơ

Ngày 5/12/2014

Khoa Kinh Tế, Đại học Cần Thơ

2

Phân tích thị trường Cam Xoàn, Quýt đường của tỉnh Hậu Giang

Nguyen Tri Nam Khang

 

2013

3

Analysis of labor migration flows in the Mekong Delta of Viet Nam

Huynh Truong Huy, Le Nguyen Doan Khoi