CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Chuyên mục phụ

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Efficiency analysis and the pollution effect on shrimp farms in the MRD Viết bởi Super User 1048
Thực trạng phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hậu Giang Viết bởi Super User 1342
Phân tích môi trường kinh doanh, khả năng cạnh tranh và hội nhập của DNNVV tỉnh Hậu Giang Viết bởi Super User 368
Nghiên cứu mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội, lợi ích kinh doanh va hiệu quả tài chính của doanh nghiệp khu vực thành phố Cần Thơ Viết bởi Super User 368
Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo của Khoa Kinh tế - QTKD trường Đại học Cần Thơ Viết bởi Super User 839
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng thành phố Cần Thơ Viết bởi Super User 982
The International Journal of Environmental Sustainability Viết bởi Super User 529
Choice modeling: assessing the non-market environmental values of the biodiversity conservation of swamp forest in Vietnam Viết bởi Super User 545
Using a Risk Cost-benefit analysis for a Sea Dike to Adapt Sea Level in the Vietnamese Mekong River Delta Viết bởi Super User 534
Các yếu tố tác động đến sự gắn kết tổ chức của nhân viên khối văn phòng Thành phố Cần Thơ Viết bởi Super User 772