CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Chuyên mục phụ

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Nghiên cứu mức độ hài lòng của các doanh nghiệp thông qua phiên chợ hàng Việt về nông thôn - Phạm Hoàng Duy Đăng, Huỳnh Thị Đan Xuân Viết bởi Super User 1473
Giải pháp nâng cao chất lượng du lịch dịch vụ Hậu Giang - Nguyễn Huy Phương và Lưu Tiến Thuận Viết bởi Super User 1358
Formal and Informal Rural Credit in the Mekong River Delta of Vietnam: Interaction and Accessibility - Phan Dinh Khoi, Christopher Gan, Gerry Nartea and David Cohen Viết bởi Super User 909
The role of access to Credit and Rice Production Efficiency of rural households in Mekong Delta of Vietnam - Vuong Quoc Duy Viết bởi Super User 685
Impact of differential access to credit on long and short term livelihood outcomes group-based and individual microedit in the Mekong Delta of Vietnam - Vuong Quoc Duy Viết bởi Super User 480
Determinants of Household Access to Formal Credit in the Rural Areas of the Mekong Delta, Vietnam - Vuong Quoc Duy, Marijke D'Haese, Jacinta Lemba, Le Long Hau, Luc D'Haese Viết bởi Super User 581
Day-of-the-week in different stock markets new evidence on model-dependency in testing seasonalities in stock returns - Le Tan Nghiem, Le Long Hau, Ha Minh Tri, Vuong Quoc Duy, Amonhaemanon Dalina Viết bởi Super User 681
Which Entrepreneurs Bribe and What Do They Get From It? Exploratory Evidence From Vietnam - Phan Anh Tu, Gjalt de Jong, Hans van Ees Viết bởi Super User 2983
The impact of entrepreneurial characteristics on bribery incidence in trasition economies - Phan Anh Tu Viết bởi Super User 682
Migration: practices, challenges, and impact - Huynh Truong Huy (Editor) Viết bởi Super User 598