CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Thiết kế trò chơi mô phỏng tình huống kinh doanh phục vụ giảng dạy - (Chủ nhiệm: Nguyễn Phạm Thanh Nam_2014, đề tài cấp Trường) Viết bởi Super User 626
Thực trạng và giải pháp thúc đẩy sự tham gia của giảng viên nữ vào hoạt động nghiên cứu khoa học và xuất bản công trình khoa học của Trướng Đại học Cần Thơ - (Chủ nhiệm: Huỳnh Trường Huy_2014, đề tài cấp Trường) Viết bởi Super User 312
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên đại học Cần Thơ - (Chủ nhiệm: Vương Quốc Duy_2014, đề tài cấp Trường) Viết bởi Super User 772
Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến các mô hình thu nhập chính của hộ nông dân huyện Phụng Hiệp năm 1990 - (Chủ nhiệm đề tài: Võ Thị Thành Lộc_1991) Viết bởi Super User 1105
Nghiên cứu mô hình kinh tế vườn hợp ly‎ ở huyện Châu Thành - Hậu Giang - (Chủ nhiệm đề tài: Mai Văn Nam_1991) Viết bởi Super User 944
Kinh tế nông hộ - Biện pháp phát triển kinh tế nông hộ tỉnh Cần Thơ - Đồng bằng sông Cửu Long - (Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Chí Thân_1995) Viết bởi Super User 676
Nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích phát triển kinh tế nông thôn - (Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Tấn Nhân_1996) Viết bởi Super User 639
Các nhân tố quyết định đến việc vay và nhu cầu sử dụng vốn vay của phụ nữ huyện Châu Thành - Cần Thơ - (Chủ nhiệm đề tài: Võ Thị Thành Lộc_1997) Viết bởi Super User 869
Xác định nhu cầu vốn, phân tích hiệu quả sử dụng vốn vay và hướng phát triển đầu tư tín dụng nông thôn huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp - (Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thành Nguyệt_1998) Viết bởi Super User 1236
Các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của 2 nhóm nông hộ - Kinh và Khơme Sóc Trăng - (Chủ nhiệm đề tài: La Xuân Đào_1998) Viết bởi Super User 803