CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Xác định hệ thống Marketing – phân phối lúa gạo và những biện pháp nâng cao hiệu quả trong kinh doanh lương thực ở tỉnh Cần Thơ - (Chủ nhiệm đề tài: Lưu Thanh Đức Hải_1999) Viết bởi Super User 738
Phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã nông nhiệp tỉnh Cần Thơ - (Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Thị Tuyết_1999) Viết bởi Super User 575
Hiệu quả sản xuất lúa và một số giải pháp nhằm tăng hiệu quả sản xuất lúa ở tỉnh Cần Thơ - (Chủ nhiệm đề tài: Mai Văn Nam_1999) Viết bởi Super User 726
Thực trạng của sinh viên đối với việc làm sau khi tốt nghiệp - (Chủ nhiệm đề tài: Lưu Tiến Thuận - Lê Quang Viết_2001) Viết bởi Super User 1147
Phương pháp lập dự án khả thi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Cần Thơ - (Chủ nhiệm đề tài: Phước Minh Hiệp_2001) Viết bởi Super User 696
Phân tích các nhân tố kinh tế xã hội ảnh hưởng đến đời sống dân tộc Khơme ở hai huyện Trà Cú và Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh - (Chủ nhiệm đề tài: Mai Văn Nam_2001) Viết bởi Super User 642
Nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa rủi ro của các ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Cần Thơ - (Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Duyệt_2001) Viết bởi Super User 560
Nghiên cứu thực trạng các khoản đóng góp tài chinh từ hộ nông dân ở Cần Thơ và Sóc Trăng - (Chủ nhiệm đề tài: Trương Đông Lộc_2001) Viết bởi Super User 534
Hoạch định chiến lược Marketing cho sản phẩm nước rửa chén của công ty phân bón và hoá chất Cần Thơ - (Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Phú Son_2001) Viết bởi Super User 1084
Đánh giá tiến trình hoạch định vốn đầu tư để đổi mới công nghệ sản xuất - (Chủ nhiệm đề tài: Võ Thành Danh_2001) Viết bởi Super User 632