CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Thị trường nông sản và một số biện pháp nhằm phát triển sản xuất và tiêu thụ nông sản ở ĐBSCL: trường hợp sản phẩm heo của tỉnh Cần Thơ - (Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Tấn Nhân_2002) Viết bởi Super User 535
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của mô hfnh sản xuất tôm đước, tỉnh Bến Tre - (Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Phú Son_2002) Viết bởi Super User 916
Xây dựng mô hình quản lý tài chính trường Đại Học Cần Thơ - (Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thành Nguyệt_2004) Viết bởi Super User 455
Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến lượng vốn vay của nông hộ ở nông thôn huyện Châu Thành A, Hậu Giang - (Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Ngân_2004) Viết bởi Super User 732
Quy hoạch phát triển nông nghiệp - nông thôn và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi huyện Kế Sách đến năm 2005 và định hướng đến năm 2010 - (Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Phú Son_2004) Viết bởi Super User 403
Quy hoạch phát triển nông nghiệp - nông thôn và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi huyện Mỹ Tú đến năm 2005 và định hướng đến năm 2010 - (Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Phú Son_2004) Viết bởi Super User 384
Phân tích, đánh giá và giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống dịch vụ trong nông nghiệp huyện Càng Long và Châu Thành tỉnh Trà Vinh - (Chủ nhiệm đề tài: Trương Chí Tiến_2004) Viết bởi Super User 475
Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tín dụng và xác định nhu cầu cần vốn của nông hộ trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn tỉnh Trà Vinh - (Chủ nhiệm đề tài: Phước Minh Hiệp_2004) Viết bởi Super User 511
Phân tích hiện trạng nghèo đói và sự tác động tích cực của chương trình xoá đói giảm nghèo đến đồng bào dân tộc Khmer ở tỉnh Sóc Trăng - (Chủ nhiệm đề tài: Từ Văn Bình_2004) Viết bởi Super User 545
Xây dựng mô hình công nghiệp hoá - hiện đại hoá xã Tân Thuận, huyện Châu Thành A, Hậu Giang - (Chủ nhiệm đề tài: Châu Văn Lực - Mai Văn Nam_2005) Viết bởi Super User 450