CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Tác động của cổ phần hoá đến sự phát triển và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam - (Chủ nhiệm đề tài: Trương Đông Lộc_2005) Viết bởi Super User 495
Quy hoạch phát triển nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi huyện Ngã Năm đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015 - (Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Văn Xê - Võ Thành Danh_2005) Viết bởi Super User 526
Quy hoạch phát triển nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi huyện Thạnh Trị đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015 - (Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Văn Xê - Võ Thành Danh_2005) Viết bởi Super User 407
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển 19 làng nghề truyền thống trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông thôn ĐBSCL - (Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Đặng_2005) Viết bởi Super User 537
Một số giải pháp cơ bản mở rộng tín dụng phát triển nuôi trồng thuỷ sản tỉnh Bạc Liêu - (Chủ nhiệm đề tài: Trần Ái Kết_2005) Viết bởi Super User 392
Các giải Marketing nhằm cải tiến mạng lưới kênh tiêu thụ gia súc tại tỉnh Cần Thơ và một số thị trường lân cận - (Chủ nhiệm đề tài: Lưu Thanh Đức Hải_2005) Viết bởi Super User 408
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở ĐBSCL - (Chủ nhiệm đề tài: Lê Khương Ninh_2006) Viết bởi Super User 580
Nghiên cứu thực trạng và giải pháp hỗ trợ phát triển, nâng cao khả năng cạnh tranh của DN nhỏ và vừa ở ĐBSCL - (Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Thị Tuyết_2006) Viết bởi Super User 446
Một số giải pháp cơ bản mở rộng tín dụng phát triển nuôi trồng thuỷ sản ở Đồng bằng sông cửu long - (Chủ nhiệm đề tài: Trần Ái Kết_2006) Viết bởi Super User 559
Đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ và lợi thế cạnh tranh sản phẩm thịt heo ở ĐBSCL - (Chủ nhiệm đề tài: Mai Văn Nam_2006) Viết bởi Super User 486