CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Nghiên cứu sự thay đổi giá và thu nhập của cổ phiếu trước và sau khi chia tách - (Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Đặng_2008) Viết bởi Super User 613
Đánh giá chất lượng dịch vụ của sản phẩm du lịch và các giải pháp phát triển du lịch sinh thái vùng ĐBSCL - (Chủ nhiệm đề tài: Võ Hồng Phượng_2008) Viết bởi Super User 717
Đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ và lợi thế cạnh tranh ngành hàng trái cây ở ĐBSCL - (Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Duyệt_2008) Viết bởi Super User 608
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của siêu thị đến các chợ truyền thống ở Cần Thơ - (Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Phương Dung_2009) Viết bởi Super User 840
Đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu của sinh viên chuyên ngành kinh tế vào môi trường làm việc tại doanh nghiệp ở ĐBSCL trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - (Chủ nhiệm đề tài: Huỳnh Thị Cẩm Lý_2009) Viết bởi Super User 1159
Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến tuyển dụng và sử dụng lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở ĐBSCL - (Chủ nhiệm đề tài: Huỳnh Thị Cẩm Lý_2008) Viết bởi Super User 1109
Xác định nhu cầu tín dụng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp tư nhân ở ĐBSCL - (Chủ nhiệm đề tài: Võ Thành Danh_2008) Viết bởi Super User 816
Nghiên cứu tổn thất kinh tế do ô nhiễm nước sông ở ĐBSCL - (Chủ nhiệm đề tài: Võ Thành Danh_2008) Viết bởi Super User 684
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn các ngành nghề của học sinh trung học phổ thông vùng ĐBSCL - (Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quốc Nghi_2009) Viết bởi Super User 758
Tác động của hệ thống siêu thị đến chuỗi cung ứng nông sản ở ĐBSCL - (Chủ nhiệm đề tài: Lưu Tiến Thuận_2009) Viết bởi Super User 957