CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Nghiên cứu đề xuất mô hình sản xuất và tiêu thụ rau an toàn theo hướng liên kết vùng tại ĐBSCL - (Chủ nhiệm đề tài: Lưu Thanh Đức Hải_2009) Viết bởi Super User 745
Đánh giá hiệu quả việc sử dụng phần mềm để quản lý hệ thống thông tin trong doanh nghiệp - (Chủ nhiệm đề tài: Lê Phước Hương_2010) Viết bởi Super User 645
Thực trạng và giải pháp định hướng sinh kế cho các dân tộc thiểu số vùng đồng bằng sông Cửu Long: trường hợp dân tộc Chăm ở An Giang và Khmer ở Trà Vinh - (Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quốc Nghi_2010) Viết bởi Super User 524
Phân tích thực trạng và giải pháp khắc phục vấn đề học kém của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ - (Chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Diệu Hiền_2010) Viết bởi Super User 1096
Phân tích độ thỏa mãn đối với dịch vụ ATM trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi rút tiền qua máy ATM của người dân quận Ninh Kiều – Thành phố Cần Thơ - (Chủ nhiệm đề tài: Lê Long Hậu_2010) Viết bởi Super User 726
Đánh giá mức độ đáp ứng đào tạo nguồn nhân lực Đồng bằng sông Cửu Long của trường Đại học Cần Thơ - (Chủ nhiệm đề tài: Quan Minh Nhựt_2010) Viết bởi Super User 461
Ảnh hưởng của trình độ học vấn đối với thu nhập của người lao động ở Đồng Bằng Sông Cửu Long - (Chủ nhiệm đề tài: Phạm Lê Thông_2010) Viết bởi Super User 935
Điều chỉnh Quy hoạch phát triển nông nghiệp – nông thôn và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi huyện Thạnh Trị đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020 - (Thành viên: Lê Nguyễn Đoan Khôi_2011) Viết bởi Super User 483
Giải pháp thu hút và phát triển lực lượng lao động tại các khu công nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long - (Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Thị Hồng Lộc_2011) Viết bởi Super User 813
Giải pháp phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại thành phố Cần Thơ - (Chủ nhiệm đề tài: Mai Lê Trúc Liên_2011) Viết bởi Super User 652