CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Seminar: "Các sai lệch trong đánh giá tác động. Giới thiệu phương pháp thử nghiệm kiểm soát ngẫu nhiên có đối chứng trong đánh giá tác động tài chính vi mô" Viết bởi Super User 385
Seminar: "Phương pháp ghép cặp điểm xu hướng (Propensity score matching) và Ứng dụng trong bài báo “Privatization of Vietnamese firms and its effects on firm performance” Viết bởi Super User 268
Seminar: "Thang đo Likert và các vấn đề có liên qua trong nghiên cứu" Viết bởi Super User 252
Chương trình hội thảo Khoa học năm 2015 Viết bởi Super User 724
Seminar: "Hoạt động FDI và chiến lược thâm nhập thị trường của công ty đa quốc gia Bia Heineiken, cũng như giới thiệu tổng quan văn hóa người Hà Lan" Viết bởi Super User 282
Hội thảo: "Chia sẻ kinh nghiệm và định hướng nghề nghiệp trong ngành Tài chính – Ngân hàng" Viết bởi Super User 403
Seminar: "Kinh nghiệm quốc tế có vai trò như thế nào trong mối quan hệ giữa khoảng cách văn hóa và xuất khẩu của doanh nghiệp" Viết bởi Super User 522
Hội thảo: "Hướng dẫn xây dựng website bán hàng trực tuyến bằng eKip" Viết bởi Super User 666
Seminar: "Government ownership and firm performance: The case of Vietnam" Viết bởi Super User 424
Seminar: "Phương pháp luận về nghèo đói đa chiều" Viết bởi Super User 582