CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Hội thảo Phần Lan: “Cùng Đổi mới Sáng tạo" Viết bởi Super User 504
Seminar: "Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tăng trưởng của các DN nông nghiệp ở Việt Nam" Viết bởi Super User 512
Seminar: "Xây dựng khung nghiên cứu về cấu trúc thị trường mía đường tại ĐBSCL: Tổng quan lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm" Viết bởi Super User 409
Seminar: "Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tìm việc làm của người lao động nông thôn trên địa bàn TP.Cần Thơ" Viết bởi Super User 517
Seminar: "Kỹ năng tìm việc làm" Viết bởi Super User 985
Seminar: "Research Seminar" Viết bởi Super User 485
Seminar: "Thị hiếu tiêu dùng đối với sản phẩm nông nghiệp dựa vào giá trị bảo tồn đa dạng sinh học ở ĐBSCL, Việt Nam" Viết bởi Super User 436
Seminar: "Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tìm việc làm của người lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Cần Thơ" Viết bởi Super User 435
Hội thảo khoa học năm 2014 chủ đề: "Phát triển kinh tế - xã hội khu vực ĐBSCL" Viết bởi Super User 548
Seminar: "Thực trạng sản xuất và chế biến mía đường tại ĐBSCL" Viết bởi Super User 506