CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Seminar: "Government ownership and firm performance: The case of Vietnam" Viết bởi Super User 438
Seminar: "Phương pháp luận về nghèo đói đa chiều" Viết bởi Super User 592
Hội thảo Phần Lan: “Cùng Đổi mới Sáng tạo" Viết bởi Super User 514
Seminar: "Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tăng trưởng của các DN nông nghiệp ở Việt Nam" Viết bởi Super User 524
Seminar: "Xây dựng khung nghiên cứu về cấu trúc thị trường mía đường tại ĐBSCL: Tổng quan lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm" Viết bởi Super User 420
Seminar: "Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tìm việc làm của người lao động nông thôn trên địa bàn TP.Cần Thơ" Viết bởi Super User 532
Seminar: "Kỹ năng tìm việc làm" Viết bởi Super User 999
Seminar: "Research Seminar" Viết bởi Super User 496
Seminar: "Thị hiếu tiêu dùng đối với sản phẩm nông nghiệp dựa vào giá trị bảo tồn đa dạng sinh học ở ĐBSCL, Việt Nam" Viết bởi Super User 446
Seminar: "Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tìm việc làm của người lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Cần Thơ" Viết bởi Super User 447