CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Hội thảo khoa học năm 2014 chủ đề: "Phát triển kinh tế - xã hội khu vực ĐBSCL" Viết bởi Super User 559
Seminar: "Thực trạng sản xuất và chế biến mía đường tại ĐBSCL" Viết bởi Super User 518
Hội thảo: "Thực trạng hoạt động công viên và dịch vụ công viên trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ" Viết bởi Super User 355
Seminar: "Phương pháp viết bài báo khoa học bằng tiếng Anh" Viết bởi Super User 542
Hội thảo: "Giới thiệu về công ty chứng khoán và phổ biến kiến thức chuyên ngành về chứng khoán." Viết bởi Super User 636
Seminar: "Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên nữ tại Trường Đại học Cần Thơ: kết quả phân tích và giải pháp" Viết bởi Super User 376
Hội thảo: "Thực trạng hoạt động công viên và dịch vụ công viên trên địa bàn Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ Viết bởi Super User 296
Seminar: "Cultural distance: Concept, measurement and critique" Viết bởi Super User 511
Seminar: "Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ chăn nuôi heo quận Ô Môn - Cần Thơ" Viết bởi Super User 614
Seminar: "Đánh giá nhu cầu của sinh viên Khoa KT-QTKD đối với lớp kỹ năng giao tiếp" Viết bởi Super User 951