CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Seminar: "Thị hiếu tiêu dùng đối với sản phẩm nông nghiệp dựa vào giá trị bảo tồn đa dạng sinh học ở ĐBSCL, Việt Nam" Viết bởi Super User 475
Seminar: "Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tìm việc làm của người lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Cần Thơ" Viết bởi Super User 473
Hội thảo khoa học năm 2014 chủ đề: "Phát triển kinh tế - xã hội khu vực ĐBSCL" Viết bởi Super User 586
Seminar: "Thực trạng sản xuất và chế biến mía đường tại ĐBSCL" Viết bởi Super User 549
Hội thảo: "Thực trạng hoạt động công viên và dịch vụ công viên trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ" Viết bởi Super User 381
Seminar: "Phương pháp viết bài báo khoa học bằng tiếng Anh" Viết bởi Super User 567
Hội thảo: "Giới thiệu về công ty chứng khoán và phổ biến kiến thức chuyên ngành về chứng khoán." Viết bởi Super User 664
Seminar: "Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên nữ tại Trường Đại học Cần Thơ: kết quả phân tích và giải pháp" Viết bởi Super User 401
Hội thảo: "Thực trạng hoạt động công viên và dịch vụ công viên trên địa bàn Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ Viết bởi Super User 322
Seminar: "Cultural distance: Concept, measurement and critique" Viết bởi Super User 537